Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

300 milyon Avrupalı arkamızda

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 453
30
300 milyon Avrupalı arkamızda

Yunanistan eski Ulusal Ekonomi Bakanı, Liberaller Partisi başkanı ve milletvekili Stefanos Manos, Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a ekonomik...
       
“Tarımla uğraşanların toplam gelirlerinin yarısı AB’den geliyor. Adamlar gelişip onları yakalamamız için bize para veriyorlar. Yunanistan’da büyük projelerin hepsi AB’nin büyük katkıları ile gerçekleşti.”

— STEFANOS MANOS

Yunanistan eski Ulusal Ekonomi Bakanı

       Yunanistan’ın AB macerasını anlatır mısınız?

       Stefanos Manos: Yunanistan’da iyi ve kötü çabuk unuttuğumuz bazı şeyler var. Bugün Komünist Partisi dışında tüm siyasi partiler AB’dan yana. Oysa Karamanlis 1975 yılında üyelik için gayretleri başlattığında herkes karşı idi. Pasok ve kurucusu Andreas Papandreu, AB’nin adını bile duymak istemiyordu. Hatta üyelik anlaşması onay için parlamentoya geldiğinde Pasok aleyhte oy kullanmıştı. Anlaşmanın imza törenine ise, muhalefet partilerinden hiçbiri hazır bulunmamıştı. Yani AB üyeliğimiz tek bir partinin, kurucusu Karamanlis’in olduğu Yeni Demokrasi Partisi’nin işiydi. Papandreu 1981 seçimlerini kazanıp iktidara geldiğinde, AB’den edinebileceğimiz yararları gördü ve politikasını değiştirdi. Pasok yavaş yavaş Yeni demokrasi Partisi kadar Avrupalı olmaya başladı. Hatta bugün Simitis’in liderliğindeki Pasok, Yunanistan’ı Avrupa’ya dahil eden Yeni Demokrasi Partisi’nden daha Avrupalı. AB bizim için büyük bir bahisti. Hemen herşeyi yeniden düzenlememiz gerekti. Bazen yasaları değiştirdik, Anayasa’da bile düzenlemelere gittik. Diyebilirim ki, AB üyeliği bizim için büyük kazanç. Üstealik şimdi Tek Para Birliği’ne giriyoruz. Yunanistan kuruluşundan bu yana ilk kez istikarlı bir para birimine sahip oluyor. Drahmi hep iniş çıkışlı bir seyir izlemişti. Şimdi Drahmi yerini Euro’ya bırakıyor ve Yunanistan’ın önünde yeni bir istikrar ve gelişme dönemi açılıyor. İnanın kısa sürede Yunanlıların bakış açısı da değişecek. Yunanlılar bugüne kadar drahmiye güvenmiyor, paralarını yurtdışına gönderiyorlardı. Şimdi böyle bir şey yapmalarına neden kalmıyor.

       AB Yunanistan’ı niçin bünyesine dahil etti?

       Stefanos Manos: Öncelikle duygusal bir kriter vardı. Avrupa ideali eski Yunan medeniyetine dayanıyor. Dolayısıyla Avrupa, Yunanistan’ın tarihine-kültürüne ihtiyaç duydu. Diğer yandan, Avrupa, gerçek bir demokrasi tesis edebilmesi için albaylar cuntası yönetiminden yeni çıkmış Yunanistan’a yardım etmek istedi. Ab aynı şeyi İspanya ve Portekiz için de yaptı. Yani güney Avrupa’da ordunun yönetimde ağırlık olduğu üç ülke vardı. Üç ülke de AB’nin yardımı ile gerçek demokrasiye geçti.

       Yunanistan’da 1974’den sonra ne oldu da asker kışlaya çekildi?

       Stefanos Manos: Politikacılarımız, gerçek bir demokrasinin tesis edilmesinin yararları üzerinde halkı ikna ettiler. Yunanistan’ın tarihinde gerçek demokrasiyi sadece son 25 yılda yaşadığımızı itiraf etmeliyiz. Tarihimizde hiçbir zaman gerçek demokrasi görmemiştim. Şimdi demokrasinin yerleşmesinde AB’nin baskıları dahi var diyebilirim.

       Ekonomi Bakanlığı yaptığınız. Yunanistan’ın AB ile ekonomik ilişkisi nedir?

       Stefanos Manos: Şunu söylemem yeterli sanırım. 1990’lı yıllarda Ekonomi Bakanı iken bir işi bitirebilmek için gerekli uzmanlara, çalışma arkadaşlarıma ihtiyacım olduğunda AB’ye başvurur, bana şu işi bilen üç-beş kişi gönderin derdim. Yani AB’ın teknik yardımını her zaman yanımda buldum. Vergi sistemimiz, sosyal sigorta sistemimizde değişiklikler gerektiğinde hep AB’dan yardım aldım. Sonra bize hayırı dokunan bazı işleri AB’nin zoruyla yaptık. Sözgelimi 1992’de Maastricht Antlaşması’nı imzaladıktan sonra kamu sektörü açığımızı kapatmak, enflasyonu düşürmek için uzun, yorucu ancak mutlu sonla noklananan bir gayret içine girdik. AB’dan hem yardım hem baskı geliyordu. Sonra madem İrlanda, Portekiz başarıyor biz niye başarmayalım bahsine girdik.

       25 yıllık geçmişin en önemli şahsiyetleri kimler?

       Stefanos Manos: Herşeyden önce Konstantinos Karamanlis. AB üyeliği Karamanlis’in vizyonu idi. Bugün eğer AB’nin içindeysek en büyük pay onun. Unutmayın AB’ye giren ilk fakir ülke Yunanistan’dı. İspanya, Portekiz sonra üye oldular. Yunanistan üye olduğunda diğer üye ülkelerin ekonomileri hemen hemen birbirine yakındı. Biz fakirdik ve özel bir durum teşkil ediyorduk. Papandreu’dan AB karşıtı politikasını terkettikten sonra olumlu bir rol oynadı. Miçotakis ve Simitis de katkıda bulundular.

       Yunanistan’ın AB’dan gelen ekonomik kazançlardından bahseder misiniz?

       Stefanos Manos: Önce ekonomik bir istikrarar kavuştuk. Bir ikincisi, eğer AB olmasaydı Yunanlı çiftçinin hayat düzeyi bugünkü gibi olmayacaktı. Tarımla uğraşanların toplam gelirlerinin yarısı AB’den geliyor. AB’ın faydalarını görmek için şöyle Atina’dan dışarı çıkıp taşraya gitmek yeterli. Taşra baştan sona herşeyi ile değişti. Bunun başlıca nedeni de çiftçinin gelirinin son yıllarda birkaç katına çıkması. AB’nin Tarım politikası Yunanlı çiftçiyi kurtardı. Üstelik AB’nin bütçesinden verdiği paralar da var. Büyük paralardan söz ediyoruz. Adamlar gelişip onları yakalamamız için bize para veriyorlar. Avrupalı vergi mükellefinin parasını bize verip altyapıya önem verin, bizim standartlarımıza erişin diyorlar. Yunanistan’da büyük prorejelerin hepsi AB’nin büyük katkıları ile gerçekleşti. Metroyu, yeni Atina Havaalanını, otoban yolları örnek gösterebilirim. Yanlış anlamayın ama adamlar bize bedava para veriyorlar. Eğitim sektöründe, sağlık sektöründe de durum farklı değil.

       AB’dan siyasi kazançlar nedir?

       Stefanos Manos: Belki Türkiye’deki bazı dostlarımın hoşuna gitmeyecek ama bizi ilgilendiren konularda artık sadece 10 milyon Yunanlıya değil, 300 milyon Avrupalı’ya güveniyoruz. Çünkü bir nevi ittifakın içindeyiz. Artık küçük bir parça değiliz. Büyük bir parçanın içinde bir yer işgal ediyoruz. Üstelik gelecek de parlak görünüyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde her ülkenin kendi savunması olmasına gerek kalmayacak. Avrupa’nın ortak bir savunma sistemi olacak. Bu gerçekleştiğinde de savunma harcamalarımız büyük ölçüde azalacak. Yani ortak savunma politikası sayesinde bizim büyük ekonomik kazancımız olacak.

       Olumsuz olan bir şey yok mu?

       Stefanos Manos: Evet sorunlarımız var. Ama bu sorunları, AB üyesi olmadıağımız takdirde yaşayacağımız sorunlarla kıyaslamalıyız. Kısaca söyleyeyim. AB içinde Yunanistan kadar ekonomik ve siyasi kazancı olan ikinci bir ülke göremiyorum. Sözgelimi Almanya’nın AB’den kazancı ne pek bilemiyorum. Almanların istikarlı bir para biri vardı. Markı daha az istikrarlı olan Euro’ya çevirmeyi kabul ettiler.

       Yunanistan ne idi ne oldu?

       Stefanos Manos: Başka bir ülkeydik, başka bir ülke olduk. Ülkenin en ücra kasabasının belediye başkanı bile direk Brüksel ile temas kurabiliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Atina yönetiminin müdahalesi gerekmeden Brüksel’den yardım alabiliyor. AB zenginliğin Yunanistan’ın tüm bölgelerine yayılmasına yardımcı oldu.

       

       

Ntv

Yunanistan eski Ulusal Ekonomi Bakanı, Liberaller Partisi başkanı ve milletvekili Stefanos Manos, Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a ekonomik...