Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

AB ile güven kazandık

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 234
9
AB ile güven kazandık

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Panayotis İoakimidis AB fonlarından sağlanan kazancın kalkınmada önemli rol oynadığını söyledi....


Soru: Yunanistan’ın bugün AB’deki yeri nedir?

       Cevap: Yunanistan’ın AB’de çok güçlü bir yeri olduğunu söyleyebilirim. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren 11 AB ülkesi ile birlikte Euro bölgesinde (Tek Para Birliği) yer alıyoruz. Bir diğer deyişle Yunanistan, AB’nin karar merkezinde yer alıyor. Bu da, Yunanistan’ın bazı kararları etkileyebileceği, görüşünün dikkate alındığı anlamına gelir. Yunanistan, hem kendi kimliği hem de AB’nin gelecekteki gidişatı ile ilgili kararları etkileyebilecek güçtedir. Tabii ki bu ülkemiz için son derece olumlu bir gelişmedir.

       Soru: Yunanistan’ın AB’den kazançları nelerdir?

       Cevap: Kazançları üç kategoriye ayırmak mümkün. Birincisi ekonomik kazanç. Yunanistan gerek AB bütçesinden gerekse AB fonlarından önemli maddi kazanç sağlamaktadır. Bu da kalkınma programımıza büyük katkıda bulunuyor. Havaalanı, metro, yollar ve limanlar inşasını örnek gösterebilirim. Bunun yanısıra Yunanistan AB’nin iç pazarında yer almakla da kazançlı. Bir diğer ekonomik kazanç ise euro bölgesine dahil olmamız. Makro-ekonomik istikrarı sağlamış olduk. Yani develüasyon, güçsüz para birimlerinin iniş çıkışları ve bunun uzantısı olarak enflasyon sorunumuz yok. bir diğer deyişle Yunanistan istikrarlı güvenli bir çizgide. Bu da bizim için çok önemli. İkinicisi siyasi kazançlar. AB’ye girmekle demokratik rejim ve demokratik işlemler için siyasi bir çerçeveyi teminat altına aldık. Üçüncüsü ise Yunanistan’ın bölgesel ve uluslararası alandaki rolünün AB üyeliği sayesinde güçlenmesidir. Yunanistan AB üyesi olarak, büyük sorunların bulunduğu Balkanlar bölgesinde bir istikrar odağı rolünü oynayabilmektedir. Yunanistan AB sayesinde de bölgede işbirliği, istikrar ve demokrasi gücü haline gelmiştir.

       Soru: Peki herşey toz pembe mi Yunanistan’ın AB içinde hiç sıkıntısı sorunu yok mu?

       Cevap: Kesinlikle sorunlar var. Aksine iddia etmek yanlıştır. Ben sadece Yunanistan’ın AB’da yer almasının yararlarına değindim. Tekrar ediyorum. Yunanistan’ın AB’da yer alması olumlu dev bir olaydır. Evet, sorunlar var. Sözgelimi ekonomi sistemimizin AB ekonomi sistemine uyum sorunlarımız var. Sözgelimi Yunanistan’ın Avrupa ekonomisi ile convertion’ı sağlamakta büyük güçlükleri vardı. Yunanistan şimdi bile ekonomisinin yapısı ile ilgili bazı değişiklikler yapmak zorundadır. Yani ekonominin üzerinde kurulduğu temellerde, yönetimde, bütün ekonomik sistemde, devlet kuruluşlarında, Avrupa ekonomisinin rekabetine dayanmak için değişikliklere ihtiyaç vardır. Dediğim gibi sorunlarımız var. Ancak, bu sorunlar 1980’li yıllarda çok daha büyük çok daha fazlaydı. biliyormusunuz, bu sorunların çözümü aynı zamanda ekonomik ve sosyal rejimimizin de modernizasyonunu sağlıyor. Yani sorunlar, yapıcı bir özellik de taşıyor.

       Soru: Geçen 20 yılda AB üyesi Yunanistan, dış politikasında ne aldı ne verdi?

       Cevap: Ne verdiği konusunda şunu söyliyeyim. Yunanistan küçük bir ülke. Uluslararası siyaset sahnesindeki gelişmeleri tek başına etkileyebilmesi doğrusu sözkonusu olamaz. AB üyesi olmakla Yunanistan’ın dış politika alanı genişledi. Geçmişte dış politikamızda 1,2 bilemediniz 3 konu ile ilgileniyorduk. Şu anda ise dış politika gündemimiz dünyanın tüm meselerini kapsıyor. Latin Amerika’nın, Afrika’nın soruları ile ilgileniyoruz. Çevre sağlığı, teknolojik gelişmelerle ilgileniyoruz. Çünkü tüm bu meseleler AB’nin gündeminde yer alıyor. AB’nin gündeminde yer alan herhangi bir konu da otomatikman yunanistan’ın dış politika gündeminde yer alıyor.

       Soru: Yunanistan’ın üyelik öncesi ve bugünkü tablosunu çizebilirmisiniz?

       Cevap: Üyelik öncesi Yunanistan hemen hemen tek başına kalmış bir ülkeydi. Avrupa’da dairenin dışında idi merkezinde değil. Güvensiz bir ülkeydi. Dünya düzeninde kendine bir yer arıyordu. Bugün ise kendini son derece güvenli hisseden, bölgesel ve uluslararası meselelrde bir rol oynayabileceğine inanan, ekonomik ve sosyal rejimini geliştiren, halkı giderek daha refahlı bir düzeye ulaşan, bölgesel ve uluslararası meselelere daha farklı bir gözle bakabilen bir Yunanistan var. Diyebilirim ki, bir bakıma güçsüz ve fakir bir ülke idik, bugün ise kendimizi güven içinde hissediyoruz, güçlü bir demokrasimiz var. Tüm bunları AB sayesinde başardık.

       Soru: 20 yıl içinde Yunanistan’ın çehresini değiştiren önemli dönüm noktaları hangileridir?

       Cevap: AB üyesi olduğumuzda çözmemiz gereken çok önemli sorunlarımız vardı. AB’na uyum sağlamamız gerekiyordu. Diyebilirim ki, büyük adımları son 5-6 yılda attık. Yunanistan, Avrupa’da karar merkezlerinin içinde yer almayı ve tek para birliğine girmeyi kararlaştırdı. Hem ekonomimizde hem dış politikamızda cessur tedbirler aldık. Bugün AB’nın en önemli vizyonu olan genişleme sürecini destekliyoruz. Bu çerçevede Türkiye’nin de üyeliğini destekliyoruz. Tabii Türkiye’nin ve diğer tüm aday ülkelerin Copenhag’da, Helsinki’de aldığımız kararlarda yansıtılan kriterlere uymaları gerekiyor. Toparlamak gerekiyorsa, AB içinde güçlü bir kimliğimiz var.

       Soru: Biraz düne dönelim. Üyeliğin ilk yılları nasıldı?

       Cevap: Çok zordu. Bizim için özellikle zordu. Çünkü, o dönemde diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı bir noktadan hareket ettik. AB’nin mantığının ne olduğunu anlayıncaya kadar zaman geçti. AB üyesi olmamızın ne anlama geldiğini anlamamız için zaman gerekti. Her gün, her an müzakere etmenin ne olduğunu öğrenmemiz gerekti. AB’da yer almak, herhangi başka bir uluslararası kurumda yer almaktan çok farklı bir şey. AB, uluslararası bir kurum değildir. AB yeni bir siyasi sistemdir. Yönetimin, ekonominin temellerini değiştirmemiz gerekti. Sözgelimi tarım sektöründe, Ab politikasını uygulayabilmekte büyük güçlüklerle karşılaştık. Ekonomide rekabetin kurallarını değiştirmek zorunda kaldık. Devlet ihalelerinde bile yeni bir sistem benimsememiz gerekiyordu. Ekonomin bazı alanlarında liberalleşebilmek gerkeçketn çok güçtü. Dış politikamızda da bazı konuları yeniden gözden geçirdik.

       Soru: Ordunun, Yunanistan’da 1960 ve 1970’li yıllardan çok farklı bir role bürünmesinde AB’nin etkisi var mı?

       Cevap: Evet, AB’nin dolaylı etkisi var. AB’da yer almak aynı zamanda tüm demokratik ilkeleri tüm demokratik işlemleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. AB’da yer almanın ilk şartı, sözgelimi hukuk devleti olmak gibi tüm demokratik kuralları uygulamanızdır. AB’ın demokratik değerlerinden birisi de ordu üzerinde siyasi denetimdir. Ordu, demokratik yollarla seçilmiş yönetimin bir aracıdır ve bu yönetimin kararlarına uymak zorundadır. AB’da ordunun siyasi iktidarmış gibi icraata bulunması düşünülemez. Böyle bir şeyin Avrupa siyaset kültüründe yeri yoktur.

       

       

Ntv

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Panayotis İoakimidis AB fonlarından sağlanan kazancın kalkınmada önemli rol oynadığını söyledi....