Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

ABN Amro: % 25 hedefine 15. ayda ulaşılacak

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 396
43
ABN Amro: % 25 hedefine 15. ayda ulaşılacak

ABN Amro Bank’ın hazırladığı Türkiye raporunda, enflasyonla mücadelede Latin Amerika ve İsrail ile karşılaştırmalar yapılarak, yüzde 25 nedefine...


ABN Amro Bank’ın tahminine göre, tüketici enflasyonu bu yıl sonunda yüzde 33.2, 2001 sonunda ise yüzde 16.9 olacak. Bilindiği gibi tüketici enflasyonunda program hedefi bu yıl sonunda yüzde 25, 2001 sonunda ise yüzde 12.

       Bankanın raporuna göre, Türkiye’nin uyguladığı programın 10 aylık deneyiminin 1970’lerin sonunda Şili ve Arjantin’in, 1988’de Arjantin’in, 1995’te İsrail’in uyguladığı programlarla benzerlik taşıdığı dile getirildi. Türkiye’nin 12 aylık enflasyon hedefine 15 ayda ulaşmasının da bu ülke örnekleriyle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

       

2001 BÜTÇESİ ÖNEM TAŞIYOR

       2001 bütçesinin açıklanmasından önce yayınlanan rapora göre, yatırımcıların bütçede yer alan hedeflerin doğruluğuna pozitif yönde etkileneceği belirtildi. Önümüzdeki haftalarda gündeme gelebilecek iyi haberler doğrultusunda yerli ve yabancı yatırımcının eğiliminin olumlu yönde olabileceği vurgulandı.

       ABN Amro Bank’ın Türkiye analistleri Ceyda Pazarbaşı ve Fernando Losada tarafından hazırlanan raporda son dakikadaki beklenmedik olumsuz siyasi gelişmeler haricinde, yarın yayınlanacak 2001 yılı bütçe detaylarının ve program hedeflerinin hisse senedi ve bono piyasalarını pozitif yönde etkileyebileceği ifade edildi.

       

MEKSİKA’DA KRİZİN NEDENİ BANKALAR

       Raporda Arjantin, Meksika ve Şili gibi Latin Amerika ülkelerinden çok ilginç ve Türkiye’ye ders niteliğinde enflasyonla mücadele deneyimleri de anlatılıyor. Örneğin, işe ‘Pacto’ adı verilen ve iş dünyası, sendikalar ve hükümet arasında ücret, fiyat anlaşmasıyla işe başlayan ve 1982’de devletleştirilen özel bankaları yeniden özelleştirme başarısını gösteren Meksika, 1994’te enflasyonu yıllık yüzde 10 seviyesine indirmeyi başarıyor.

       Ancak, programda bozulmanın nedeni, 1994’te yapılacak seçimler nedeniyle 60 yıldır iktidarda olan Kurumsal Devrimci Parti’nin (PRI) döviz kuru ve mali politikalarda gereken sert önlemleri almaması ve PRI’nın başkan adayı ve genel sekretinin suikaste kurban gitmesiyle oluşan siyasi kargaşa oldu.

       Aralık 1994’te baş gösteren finans krizi, ülkeden 30 milyar dolar kısa vadeli sermayenin kaçmasına, yüksek bir devalüasyona ve enflasyonda sıçramaya neden oldu. ABN amro Bank’ın raporunda Şili’de olduğu gibi Meksika’da da istikrar programının başarısızlığa uğramasının nedeni bankacılık sisteminin zayıflığı olarak gösteriliyor.

       Örneğin, Meksika’da 1992 ile 1994 arasında bankaların özel sektöre verdiği kredilerin iki kat artması talebin artmasını sağlamış ancak denetimdei yetersizlik de batık kredilerin artmasına neden olmuştu. Finans sektöründeki bu zayıflık, siyasi istikrarsızlıkla birleşince, Meksika krizi ancak IMF ve ABD’nin öncülüğündeki milyarlarca dolarlık kurtarma paketiyle aşabildi.

       

İSRAİL’İ ABD YARDIMI KURTARDI

       İsrail’in 1984 öncesinde 3 basamaklarda dolaşan enflasyonla mücadelesindeki başarının nedeni olarak ise, hükümetin bütçe açığını hızlı bir şekilde aşağı çekmesi ve döviz kuru istikrarını sağlayan, ülkenin dış şoklara direncini artıran 1985-86 döneminde ABD’nin 1.5 milyar dolarlık hibesi ile yılda ortalama 900 milyon dolarlık askeri yardımı gösteriliyor.

       Türkiye’nin uyguladığı 3 yıllık programın ise IMF’nin tam desteğini aldığını belirten raporda, daha önceki deneyimlerinden ders çıkaran IMF’nin sosyal güvenlik gibi bazı yapısal reformların gerçekleşmesinden sonra, stand-by anlaşmasına imza atmasına dikkat çekiliyor.

       

BENZERLİKLER NELER?

       ABN Amro, tüm istikrar programlarını şu özellikleri taşıdığını ve Türkiye örneğinin de buna uyduğunu ifade etti:

       * Tüketici enflasyon oranının, devalüasyon oranına daha yavaş bir hızda inmesi.

       * İlk aşamada özellitle GSYİH’da ve özel tüketimde hızlı bir artış.

       * Yerel para biriminin reel olarak değer kazanması.

       * Ticaret ve cari işlemler dengelerinin bozulması.

       * İlk aşamada reel faiz oranlarında ciddi bir düşüş.

       Hemen hemen tüm istikrar programlarında ilk yıl enflasyon hedefine ikinci yılda ulaşıldığını, Türkiye’de enflasyonun iniş hızının İsrail ve Meksika ile benzerlik taşıdığını belirten ABN Amro Bank, petrol fiyatlarındaki yükseliş, ekonomide aşırı ısınma ve cari işlemler dengesindeki bozulmanın ciddi endişeler olarak gündemdeki yerini koruduğunu ifade etti. Ancak, banka 2000’in ikinci yarısından itibaren cari işlemlerdeki bozulmanın duracağını ifade etti.

Ntv

ABN Amro Bank’ın hazırladığı Türkiye raporunda, enflasyonla mücadelede Latin Amerika ve İsrail ile karşılaştırmalar yapılarak, yüzde 25 nedefine...