Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Ağlara halüsinasyon gördüren balık takıldı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 812
154
Ağlara halüsinasyon gördüren balık takıldı

Yendiği zaman halüsinasyon gördüren bir çipura türünün küresel ısınma nedeniyle ingiltere sahillerine kadar geldiği belirlendi. Normalde Akdeniz ve Güney Afrikanın ılık sularında rastlanan çipura türünden bir balık olan sarpa Manş Denizinde İngiliz


Balığı yakalayan Andy Giles, altın çizgileri sayesinde hemen farkedilen balığın önce ne tür bir balık olduğunu anlayamadığını söyledi. Giles, "Trolle kızıldil balığı avlıyorduk ve günün sonunda ağları çektiğimizde bu çizgili balığı farkettim. Daha önce hiç böyle bir balık görmemiştim ve fotoğrafını çektikten sonra internette bulmaya çalıştım. Daha sonra balığı bir kutuya koydum ve göstermek için uzmanlara götürdüm. Şimdi yendikten sonra nasıl bir etki yarattığını öğrenmiş bulunuyorum.
Belki de şehre götürüp, gece kulübüne gidenlere satsaydım iyi olurdu!" dedi.

HALÜSİNASYONUN NEDENİ ZEHİRLENME

Uzmanlar sarpa balığının Tenerife, Malta ve Kıbrıs açıklarında yaygın bir şekilde rastalanan bir tür olduğunu ama bu kadar kuzeye geldiklerinin çok nadir görüldüğünü söyledi. Deniz ürünleri uzmanlarına göre sarpa gibi plankton yiyen bu balıklardan bazılarının başları ve gövdelerinin başka bölümleri, yendiğinde yiyen kişide halisünasyon gördüren bir tür balık zehirlenmesine yol açıyor. Yendikten birkaç dakika sonra güçlü bir şekilde halüsünasyon gördürüyor ve bu durum günlerce sürebiliyor.
İngilterede balıkçıların ağlarına takılan bir balık ülkede gündemin ilk maddesi oldu.
Çünkü genelde Afrika açıklarında bulunan bu balık türü yiyenlere halüsinasyon gördürmesiyle ünlü!

  Kaynak:Birgün

Bitkisel Haber Ayrıntı:Halüsinasyon, Sanrı, Yanlış Algılama nedir?

Duyu organlarını uyaran stimuluslar yo­luyla cisimleri veya olayları anlar, tanır ve öğreniriz. Dıştan bir uyaran olmadan mey­dana gelen yanlış algılamaya halüsinas­yon veya sanrı denir. Şizofrenide en çok görülen halüsinasyon «sesler» dir. Bu ses­ler hastaya hitap edebilir, onunla ilgili sözler söyleyebilir, düşüncelerini yansıta­bilir veya belli belirsiz mırıldanmalar biçi­minde olabilir. İç veya dış kaynaklı olabi­lir ve hasta bunların gerçek olduğundan emindir. Halüsinasyonlar yalnız işitme du­yusu ile olmaz. Görme ve dokunma, tad ve koku organlarının algılama bozukluğuna bağlı halüsinasyonlar da vardır. Halüsinas­yonlar duygu organlarına gelen uyarmaları yanlış yorumlamak demek olan illüzyon­lardan farklıdır. Algı yetersizliğinde örne­ğin karanlıkta bir ağacın hayvana benzetil­mesi, tiyatroda duygusal yanılgı yaratmak için illüzyonistlerin ışık oyunları ile sağla­dıkları gösteriler, birer illüzyondur.


Normal kimseler de özellikle uykuya da­larken kapı zili, yanık kokusu duyabilirler. Alkol, afyon türevleri, barbitürat ve amfetamin gibi ilaçlardan başka, halüsinojen dediğimiz maddeleri içeren bazı bitkiler de vardır. Bütün bu maddeler algı bozuklu­ğuna neden olmaları yanı sıra benlik ger­çekliğinde değişme (depersonalizasyon), ortam gerçekliğinde değişme (derealizasyon) meydana getirebilmektedirler. Halüsinojenik maddeler psikozlara benzer durumlar oluşturduklarından deneysel amaçlarla kullanılmaktadır. Triptamin gru­bundan liserjik asit (LSD), büfotenin, psilosibin, harmin, ibogain, Fenitetilamin gru­bundan meskalin (peyotl) ve diğer çeşitli gruplardan ditran, kannabisin (marihuana) ve sernil gibi psikomimetik droglar sayılır.

 Yendiği zaman halüsinasyon gördüren bir çipura türünün küresel ısınma nedeniyle ingiltere sahillerine kadar geldiği belirlendi. Normalde Akdeniz ve Güney Afrikanın ılık sularında rastlanan çipura türünden bir balık olan sarpa Manş Denizinde İngiliz