Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Anayasa Mahkemesi, afta 19 yerel mahkeme başvurusunu inceledi

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 149
1
Anayasa Mahkemesi, afta 19 yerel mahkeme başvurusunu inceledi

Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Şartla Salıverilme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa’nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel ...


Anayasa Mahkemesi’nin esastan görüşmeye karar verdiği madde ve hükümlerin birçoğu hakkında daha önceden de başka mahkemelerce yapılan başvurular sonucunda esastan inceleme kararı alınmıştı. Yüksek Mahkeme’nin esastan görüşmeye karar verdiği maddeler arasında TCK’nın “Görevi kötüye kullanma” hükmünü düzenleyen 240. maddesi de bulunuyor.

        Ayrıca 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 6. bendinde yer alan “Daha önce Şartla Salıverilme Yasası’ndan yararlandığı halde yeniden suç işleyerek hüküm giyenler” cümlesinin de esastan görüşülmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi, TCK’nın “Terör Örgütü Üyesi Olmak” hükmünü içeren 168. maddesiyle ilgili başvuruyu da yetkisizlik nedeniyle reddetti. Yüksek Mahkeme, söz konusu maddenin daha önce de ilk incelemesini yapmış ve ilgili mahkemenin yetkisizliği nedeniyle bu başvuruyu reddetmişti.

        Anayasa Mahkemesi ayrıca 743 sayılı Türk Medeni Yasası’nın 21. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Kocanın ikametgahı karının ikametgahı addolunur” hükmünün de ilk incelemesini yaptı. Yüksek Mahkeme, Amasya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden gelen bu başvuruyu da yerel mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddetti. Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar 4616 sayılı yasanın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel mahkemelerden gelen toplam 169 başvurunun ilk incelemesini tamamlamış oldu. Bu başvurulardan 116’sını esastan incelemeye karar veren Anayasa Mahkemesi, 41 başvuruyu eksiklikler nedeniyle ilgili mahkemelere iade etti, 9 başvuruyu yerel mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddetti. Yüksek Mahkeme, 3 başvuruyu ise kısmen esastan incelemeye karar verdi.

        Anayasa Mahkemesi, öğleden sonra yapacağı toplantıda, kamuoyunda deprem vergisi olarak bilinen 4481 sayılı yasanın 1, 6, 7 ve 9. maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüşecek.

       

       

Ntv

Anayasa Mahkemesi, 4616 sayılı Şartla Salıverilme ve Cezaların Ertelenmesine İlişkin Yasa’nın bazı madde ve hükümlerinin iptali istemiyle yerel ...