Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

APde Türkiye raporu

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 476
72
APde Türkiye raporu

Avrupa Parlamentosu (AP), “AB’ye tam üyelik yolunda Türkiye tarafından atılan adımlar” konulu rapor ve ilişiğindeki karar tasarısını...


Türk kamuoyunun ve siyasi partilerinin, “AB’ye tam üyelik için gerekli reformların boyutları karşısında çeşitli duygulara kapıldıkları; çok bağlı oldukları hükümranlık haklarından kısmen vazgeçmeleri, zihniyet ve alışkanlıklarını değiştirmeleri gereğini fark ettikleri” belirtilen raporda, bu nedenle, bir “Avrupa-Türk Forumu” kurulması, Türk toplumunun temsilcileriyle AP üyelerinden oluşacak olan bu forumun konuyu derinlemesine ele alması öneriliyor. Avrupa’nın, “Kürt sorununun çözümünde yardımcı olmaya hazır olduğu” ileri sürülen raporda, “Kıbrıs’ın bölünmüş kalmayı sürdürmesini kimsenin anlayamadığı” görüşü de savunuluyor ve “Terörizmle mücadelenin son bulduğu kabul edildiği ölçüde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin politikadaki ağırlığı da aşamalı olarak azalmalıdır” ifadesine yer veriliyor. Son cümlede, Latince “Cedant Arma Togae” deyişinin bugün de geçerli olduğu yazılıyor. Romalılardan kalan bu ifadeler, “Silahlar yerini hukukun cüppesine bırakmalıdır” anlamına geliyor.

       

KARAR TASARISI

       Morillon raporuna ilişik karar tasarısında, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik müzakerelerinin, Kopenhag kıstaslarına tam uyum sağlanmadıkça başlayamayacağı belirtilerek, Türkiye’deki demokratikleşme reformlarına atıfta bulunuluyor ve “atılan adımlara rağmen”, insan hakları ve azınlık haklarının geliştirilmesi gereği üzerinde duruluyor. Türkiye ile AB arasında bir güven ortamı oluşturulmasının, bu çerçevede Türkiye’nin AB’yi “kapalı bir Hıristiyanlar klübü” olarak değil, ortak değerlerin paylaşıldığı bir topluluk olarak görmesinin sağlanması gerektiği belirtilen karar tasarısında, bugüne kadar demokratikleşme yönünde atılan yasal reform adımları not ediliyor. Karar tasarısında, Türkiye’nin 15 Ağustos ve 8 Eylül 2000 tarihlerinde, BM’nin siyasi, sivil, sosyal ve kültürel haklara ilişkin 4 sözleşmesini imzalamasından duyulan memnuniyet dile getirilerek, demokratikleşme, insan hakları ve azınlık hakları konusunda gelişmelerin mümkün olduğunca süratle devamı isteniyor. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın aldığı cezaların onaylanmasının çoğulcu demokrasi kurallarına aykırı görüldüğü belirtilen ve devlet memurlarının ideolojik veya dini nedenlerle işten çıkarılmalarını öngören girişimlerin endişe verdiği ifade edilen tasarıda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in seçilmesinin, reformların iyi yönde ilerletilmesi açısından bir koz olduğu görüşü savunuluyor. Tasarıda, Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin gözden geçirilmesinin, “mantıklı” olacağı da savunuluyor ve DGM’lerin kaldırılması isteniyor. Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin boyut ve önemine de değinilen tasarıda, ülkenin jeostratejik ağırlığına dikkat çekiliyor. Türk uçaklarının Irak’taki operasyonlarının eleştirildiği tasarıda, idam cezasının kaldırılması isteniyor ve “Türk hükümetinin, tüm vatandaşların insan haklarını geliştirmeye yönelik çabalarına destek” mesajı veriliyor. Türk hükümetine, Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tüm kararlarına uyması çağrısının da yer aldığı karar tasarısında, Türkiye-AB ilişkilerinin değerlendirileceği bir “tartışma forumu” oluşturulması öneriliyor. Türk hükümetini ve TBMM’yi, “Türk toplumunun önemli bir bölümünü oluşturan Ermeni azınlığa, modern Türkiye’nin kurulmasından önceki trajik geçmişini dikkate alarak, desteği artırmaya” davet eden Parlamento, “Kürt meselesine siyasi, ekonomik ve sosyal içerikli, Türkiye’nin toprak bütünlüğüne saygılı özel bir çözüm” getirilmesini, OHAL’in her yerde kaldırılmasını istiyor. Türkiye’ye mali yardımın önemini de vurgulayan ve AB Konseyi’nden, tam üyelik stratejisinin gereği olan mali işbirliğine acilen içerik kazandırmasını öneren Parlamento, Türk hükümetinin Avrupa ortak dış politika ve savunma politikasına katılım talebinin de dikkate alınmasını istiyor. Türk hükümetine, “Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgal güçlerini geri çekmesi” ve çözüm arayışlarına katkıda bulunması çağrısında bulunulan karar tasarısında, Ermenistan ima edilerek, “Kafkaslar’daki komşularla ilişkilerin geliştirmesi” de talep ediliyor. Tasarıda, Türkiye’deki sivil topluma ve eğitime desteğin önemi de vurgulanarak, AB’nin mali fonlarından yararlanma olanaklarının genişletilmesi isteniyor. Bu tasarı, Parlamento’da oylanıp kabul edildikten sonra, yaptırım gücü olmayan bir tavsiye kararı niteliği kazanacak.

       

SÖZDE SOYKIRIM İDDİALARI

       Morillon Raporu, geçen ay, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda tartışılırken, sözde Ermeni soykırımı iddialarının bu raporda yer alması için Ermeni ve Yunan lobisinin yoğun faaliyetleri sonuç vermemişti. Raportör Morillon, yaptığı konuşmada, komisyon üyesi parlamenterleri uyararak, “Amerikalı dostlarımız bir aptallık yapıyorlar diye onları izlememiz gerekmez. Soykırımdan söz etmeye hakkımız yok” demişti. Yeşiller grubu adına sözde soykırım iddialarını rapora sokmak amacıyla değişiklik önergesi veren Fransız Daniel Marc Cohn-Bendit, “günah çıkartacağını” söylemiş ve önergeyi sunduktan sonra Türk Dışişleri Bakanı’nın ve AB Komisyonu’nun bazı üyelerinin kendisine telefon ederek uyardıklarını bildirmişti. Cohn-Bendit, “Türk kamuoyunun tarihi tartışması gerektiğini”, Türk arşivlerinin açılmasının yararlı olacağını savunduktan sonra “Hata yapmışım. Bu konu önce Türk toplumu tarafından tartışılmalı. Önergemi geri çekmeye hazırım. Soykırım ifadelerinin rapora girmemesi doğru olacak” demişti. Parlamenterler, soykırım kavramının “Birleşmiş Milletler tarafından yapılmış olan tanımına saygılı olmak gereği” üzerinde de durmuşlardı. Bazı Avrupalı parlamenterlerin, bu hafta, Strasbourg’daki tartışmalar sırasında, sözde soykırım iddialarını tekrar gündeme getirmeyi deneyecekleri, Ermeni lobisinin de, Avrupa Parlamentosu önünde bir gösteri düzenleyeceği belirtiliyor.

Ntv

Avrupa Parlamentosu (AP), “AB’ye tam üyelik yolunda Türkiye tarafından atılan adımlar” konulu rapor ve ilişiğindeki karar tasarısını...