Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Bakanlar Kurulu toplandı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 321
19
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan Bülent Ecevit’in başkanlığında yaptığı toplantısı sona erdi....


Bakanlar Kurulu‘nun, iki bölüm halinde yaklaşık 5 saat süren toplantısının ardından bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rüştü Kazım Yücelen, toplantıda ele alınan konularla ilgili bilgi verdi. Yücelen, Bakanlar Kurulu‘nda, geçen Perşembe günü, reel sektör ve mali sektör temsilcileri ile yapılan toplantı ile bu toplantının sonuçlarının değerlendirildiği ve ilgili bakanlarla, uzmanların katıldığı geçen hafta Cuma günü yapılan ikinci toplantıyla ilgili Başbakan Bülent Ecevit‘in, bilgi verdiğini bildirdi.

       

EKONOMİK PROGRAM

        Geçen hafta, ilgili bakanlarla bu konuda yapılan toplantıda alınan kararların, Bakanlar Kurulu‘nda da gündeme getirildiğini ifade eden Yücelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Bakanlar Kurulu‘nda da geçtiğimiz hafta, her iki toplantıda da belirlendiği gibi, Ekonomik Programı kararlılıkla sürdürme gereği üzerinde, bir kere daha durulmuş ve Ekonomik Program‘ın, bugüne kadar hiç taviz verilmeden uygulanmasının getirdiği faydalar üzerinde bir kere daha durulmuştur. Uzun yıllardır yolumuzu tıkayan müzmin enflasyondan kurtulma sürecine girmiş olmasından duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve üreten sektörle mali sektör arasındaki uyumsuzlukları gidererek, yatırımların hızlandırılması, dış satımda bir atılım dönemine girilmesi konusunda, Bakanlar Kurulumuzun üyeleri, fikirlerini beyan etmişler. Bu arada, her bakanlık kendi üzerine düşen görevleri, bir kez daha gözden geçirerek, bir kere daha özel sektörümüze ve yüce milletimize duyurma kararı almıştır. Bu konuda, hem hükümetimiz, hem de özel sektörümüz, aynı kararlılık içinde çalışmalarına devam edecektir.“

       

EMLAK MÜSTEŞARLIĞI KURULMASI HAKKINDA TASARI

        Toplantıda, Devlet Bakanı Faruk Bal‘ın, Emlak Müsteşarlığı kurulması hakkında hazırladığı tasarıyla ilgili bilgi verdiğini de ifade eden Yücelen, Bakanlar Kurulu üyelerinin, tasarı üzerinde fikirlerini açıkladıklarını bildirdi. Emlak Müsteşarlığı Yasa Tasarısı‘na son şeklini vermek üzere, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Devlet Bakanları Faruk Bal, Şuayip Üşenmez, Maliye Bakanı Sümer Oral, Orman Bakan Nami Çağan ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın‘ın katıldığı bir çalışma grubu oluşturulduğunu da bildiren Yücelen, söz konusu çalışma gurubunun, önümüzdeki günlerde, Emlak Müsteşarlığı ile ilgili yasa tasarısını bitirmelerinin kararlaştırıldığını da kaydetti.

       

ÖZELLEŞTİRME

        Bakan, toplantıda özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova‘nın, özeleştirme program ve kapsamına alınan Kit‘lerle ilgili bilgi verdiğini, özelleştirme konusunda programın önünde bulunulduğunu ve aynı kararlılıkla özelleştirme çalışmalarının, devam etmesi geretiğinin üzerinde durduğunu söyledi.

        Bakanlar Kurulu üyelerinin de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada özelleştirme konusunda Bakan Yalova‘nın, çalışmalarına yardım edeceklerini bildirdiklerini belirten Yücelen, özelleştirme çalışmalarının, aynı hız ve kararlılıkla sürdürülmesinin Bakanlar Kurul‘nda kararlaştırıldığını vurguladı.

       

SORULAR

        Yücelen daha sonra, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Bakan Yücelen, Bakanlar Kurulu‘nda, bor madenlerinin özelleştirilmesi ile ilgili tartışmalar yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soru üzerine, “Hayır hiç böyle bir şey olmadı. Zaten bor madenlerinin özelleştirilmesiyle ilgili bir konu gündeme gelmedi. Bildiğiniz gibi, 2840 sayılı kanun devlet eliyle işletilecek madenler arasında, bor madenini saymaktadır. Böyle bir şey söz konusu değil“ yanıtı verdi. Bir başka gazetecinin “Bor madeni özelleştirme kapsamına alınmıştı“ demesi üzerine de, Bakan Yücelen şunları kaydetti:

        “Şimdi biliyorsunuz kapsam ve programa alma kararları, ÖYK‘nın yetkisinde olan hususlardır. Özelleştirme kapsamına alınması demek, bir kurumun bakanı ile ilgisi devam ederken, özelleştirme şartlarının bir kere özelleştirme Yüksek Kurulu‘nca ve özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gözden geçirilmesi, bir hazırlık çalışması yapılması demektir. Eti Holding‘in tümünün özelleştirme kapsamına alınması, bu konuda bir hazırlık çalışmasının yapılması konusudur. Ama bu çalışmaların içinde, bor madenlerinin özelleştirlmesi hiçbir zaman olmamıştır. Bu konuda, Bakanla Kurulu‘nda bir fikir ayrılığı da yoktur. Zaten böyle bir fikir ayrığılını gerektirecek bir görüşmede olmamıştır.Bu tamamen ÖYK‘nin görevleri arasındadır.“

       

NAZIM HİKMET KONUSU

       Gazetecilerin, Nazım Hikmet‘e iadeyi itibar verilmesi konusunda hazırlanan kararnamenin, Bakanlar Kurulu‘nda ele alınıp alınmadığına ilişkin sorusu üzerine de Bakan Yücelen, “Biliyorsunuz, imza elden dolaştırılan bir kararnamedir. Bu konu, Bakanlar Kurulumuzun görüşme konuları arasında gündeme gelmemiştir. Arkadaşlarımız arasında da böyle bir konuşma olmamıştır“ dedi. Gazetecilerin, toplantıda, ekonomiye ilişkin ne tür önlemler alındığına dair bir başka sorusu üzerine Bakan Yücelen, burada önemli olanın sonucu duyurmak olduğunu söyledi.

        Yücelen, “ekonomik programın kararlılıkla devam ettirilmesi, düşmeye başlayan enflasyonun aynı kararlılıkla sürdürülmesi, üreten sektör ile mali sektör arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi, yatırımların hızlandırılması, dışsatıma yönelik bir atılımın gerçekleştirilmesi ve ekonominin bürokratik engellerden kurtarılmasının“, başlıca önlemler arasında sayılabileceğini kaydetti.

       

BİRİNCİ TOPLANTI

       Başbakan Bülent Ecevit’in başkanlığında Başbakanlık Merkez Binası’nda saat 11.05’de başlayan ilk kabine toplantısında Devlet Bakanı Faruk Bal’ın emlak müsteşarlığı kurulmasına ilişkin çalışmalar ile özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova’nın da özelleştirme uygulamaları hakkında Bakanlar Kurulu üyelerine bilgi verdiği ifade edildi.

       Reel ve mali sektörlerin sorunları ile çözüm önerilerinin ele alındığı geçen haftaki toplantılar da Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi.

       

ECEVİT’E ZIRHLI MAKAM ARACI

        Bu arada, Başbakan Bülent Ecevit, yaklaşık bir yıldan beri kullandığı makam aracını değiştirdi. Ecevit, Fransız Renault Safrane marka makam aracının yerine, bugünden itibaren Hyundai’nin zırhlı “Dynasty” model aracını kullanmaya başladı. Başbakan Ecevit’in, sözde Ermeni soykırımı yasasını kabul eden Fransa’ya karşı tepki olarak aracını değiştirdiği ifade ediliyor.

       

Ntv

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan Bülent Ecevit’in başkanlığında yaptığı toplantısı sona erdi....