Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Bankaya güvenmeyen Japonların tercihi posta

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 783
2
Bankaya güvenmeyen Japonların tercihi posta

Bankacılık sistemine güvenmeyen Japon tasarrufçular, posta tasarruf hesaplarına rağbet ediyor. Atıl kalan para miktarı ise 2.1 trilyon lira düzeyinde....


Japonya’nın kuzeyindeki dağ köylerinden güneyin tropikal sahillerindeki yerleşim birimlerine kadar ülkenin her yanına yayılan posta tasarruf hizmeti, dünyanın en güçlü mali kuruluşu haline geldi. Japon bankalarının tüm ülke genelindeki toplam şube sayısı 15 binde kalırken, Posta Hizmetleri Kurumu’nun şube sayısı 25 bine ulaşıyor.

       Posta Hizmetleri Kurumu çalışanları modern arabalara binmeyip, bisiklet kullanıyor ama bu sistem, Fransa ve Kanada’nın gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) toplamından daha büyük miktarda parayı kontrol ediyor. Japonya’nın yeni Başbakanı Junichiro Koizumi, dünyanın en büyük ve en durgun tasarruf havuzuna sahip Posta Hizmetleri Kurumu’nu özelleştirip, uzun yılların en berbat ekonomik yavaşlamasından kurtulmayı planlıyor. Koizumi, bu kurumun birimlerini azaltıp, 2003’de bir kamu şirketi altında toplamayı düşünüyor.

       

SOSYALİZMDEN BU YANA EN BÜYÜK TECRÜBE

       Merrill Lynch Tokyo’dan ekonomist Jesper Koll, Japonya’daki posta tasarruf sistemini, “Stalin’den bu yana mali sosyalizmdeki en büyük tecrübe” diye tanımlıyor.

       Posta tasarruf hesaplarında özel kasalarda yatan 2.1 trilyon doları aşkın para, dünyanın en büyük özel bankası olan Japan’s Mizuho Group’daki mevduatın üç mislinden fazla (Türkiye’deki toplam mevduat 68.8 milyar dolar). Japonya’da tasarrufların yüzde 18.6’sı posta hesaplarında yatarken, yüzde 25’i özel sektör yatırım araçlarına dağılmış bulunuyor.

       Uzmanlara göre, posta tasarruf hesaplarında yatan bu fonlar, özel bankalarda olsaydı, krediler ve menkul kıymetlere yönlendirilerek Japon ekonomisi yeniden canlandırabilirdi. Bu fonlar, devletin, köprü. gereksiz yollar ve barajlar gibi kamu altyapı projelerinde kullanılıyor.

       Posta tasarruf hesaplarındaki fonlardan şimdiye kadar en çok yıllardır iktidardaki Liberal Demokrat Parti yararlandı ve bu fonlardan taşraya büyük fonlar aktarıldı. Ancak, kamu harcamalarındaki israf ve dağınıklık Japon devletini adeta iflasa sürüklüyor. Ülkenin iç borçları toplamı 4.23 trilyon dolar olan GSYİH’nin yüzde 130’una, 5.5 trilyon dolara ulaştı.

Ntv

Bankacılık sistemine güvenmeyen Japon tasarrufçular, posta tasarruf hesaplarına rağbet ediyor. Atıl kalan para miktarı ise 2.1 trilyon lira düzeyinde....