Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Danıştay karar verdi: Türkiye 1. Futbol Liginin ismi değiştirilemez

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 132
15
Danıştay karar verdi: Türkiye 1. Futbol Liginin ismi değiştirilemez

Futbol Federasyonunun açtığı davada Danıştay, ligin isminin değiştirmeye Futbol Federasyonu’nun yetkili olmadığı kararını oybirliğiyle kabul ett...


Futbol Federasyonu tarafından açılan davanın gerekçesinde, federasyonun görev ve yetkisine giren bir konu hakkında Bakanlar Kurulu’nca karar alınamayacağı, yasada ligin isminin belirlenmediği, isim belirleme yetkisinin federasyona ait olduğu, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı’nın bu konuda idari tasarrufta bulunamayacağı ileri sürülerek, davanın iptali istenmişti.

       Danıştay 10. Dairesi’nde görülen davada, “3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 31. maddesinde, federasyonun başta milli ve milletlerarası müsabakalar olmak üzere bütün faaliyet ve işlemleri, Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığının gözetimine ve denetimine tabidir” hükmüne dayanılarak, Bakanlar Kurulu kararıyla yasayla belirlenmiş adların idari bir tasarrufla değiştirelemeyeceği ifade edildi. Danıştay 10. Dairesi üyeleri, davayı oy birliğiyle karara bağladı.

Ntv

Futbol Federasyonunun açtığı davada Danıştay, ligin isminin değiştirmeye Futbol Federasyonu’nun yetkili olmadığı kararını oybirliğiyle kabul ett...