Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Dış ticaret açığı % 107.5 arttı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 637
114
Dış ticaret açığı % 107.5 arttı

Devlet İstatistik Enstitüsü, Ocak-Haziran dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta altı aylık dönemdeki yüzde 4.5 olurken, ithalat yüzde 36 a...


İthalattaki hızlı artışa karşın, ihracatın yavaşlaması sonucu dış ticaret açığı rekor oranda yükseldi.       DİE’den yapılan açıklamaya göre Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.5’lik bir artışla 13 milyar 353.4 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 36 artarak 25 milyar 24.3 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı da ilk altı ayda yüzde 69.4’ten yüzde 53.4’e geriledi. Bu oran, 1996 sonundan itibaren en düşük seviyeye inmiş oldu.

       

HAZİRAN AYI VERİLERİ

       Bu arada, cari işlemler dengesi açısından büyük önem taşıyan ithalattaki artış hızı ile ihracatın düşüş hızı, Haziran ayında geriledi.

       Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, bu yıl Haziran ayında, 2 milyar 108.7 milyon dolarlık ihracat, 4 milyar 609.3 milyon dolarlık da ithalat yapıldı.

       Geçen yılın aynı ayında, 2 milyar 122.3 milyon dolarlık ihracat, 3 milyar 601.9 milyon dolarlık da ithalat yapılmıştı. Geçen yılın Haziran ayına göre bu yıl, ihracat yüzde 0.6 gerilerken, ithalattaki artış yüzde 28 düzeyinde gerçekleşti. Bu yıl, geçen yıla göre Ocak’ta yüzde 5.8 artan ihracat, Şubat’ta yüzde 5.2, Mart’ta yüzde 8, Mayıs’ta yüzde 2.2 gerilemişti.

       İthalattaki artış ise Ocak’ta yüzde 44.8, Şubat’ta yüzde 39.1, Mart’ta 36.3, Nisan’da yüzde 33.4, Mayıs’ta 36.3 olmuştu.

       Haziran’da dış ticaret açığı yüzde 69 artışla 2 milyar 500.6 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58.9’dan yüzde 45.7’ye, 1996 Mayıs ayından beri en düşük düzeye indi.

       

YILLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI

       Haziran sonu itibariyle son bir yıllık dönemde gerçekleştirilen ihracat 27 milyar 174 milyon dolar olurken, aynı dönemdeki ithalat 46 milyar 298 milyon dolara ulaştı. Böylece son bir yıllık dönemde 20 milyar 146 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştu. Geçen yılın Haziran sonunda yıllık dış ticaret açığı 14.6 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

       

TÜKETİM MALLARININ İTHALATTAKİ PAYI ARTTI

       Bu arada, Ocak-Haziran dönemindeki tüketim malları ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42.6 artarak, 3 milyar 222.7 milyon dolara yükseldi.

       Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) verilerine göre, Ocak-Haziran dönemi itibariyle geçen yıl 2 milyar 259.7 milyon dolar ile toplam ithalat içinde yüzde 12.3 olan tüketim mallarının payı, bu yıl yüzde 12.9’a çıktı.

       Bu yılın ilk yarısında 25 milyar 24.2 milyon dolar olan toplam ithalatın 4 milyar 935.8 milyon dolarlık bölümünü sermaye malları, 16 milyar 760.8 milyon dolarlık bölümünü de ara malları oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre, sermaye malları ithalatındaki artış yüzde 29.4, ara malları ithalatındaki artış ise yüzde 38.1 oldu. Ocak-Haziran dönemi itibariyle sermaye mallarının toplam ithalat içindeki payı yüzde 20.7’den yüzde 19.7’ye gerilerken, ara mallarının payı yüzde 66’dan yüzde 67’ye yükseldi. Sanayi sınıflamasına göre ise yılın ilk yarısında, ithalatın yüzde 81.9’unu oluşturan imalat sanayi ürünleri ithalatı yüzde 30.4, ithalatın yüzde 12.5’ini oluşturan madencilik ve taşocakçılığı ürünleri ithalatı yüzde 76.1 arttı. Bu dönemde, 20 milyar 492.1 milyon dolarlık imalat sanayii, 3 milyar 131.2 milyon dolarlık da madencilik ve taşocakçılğı ürünleri ithal edildi.

       Tarım ve ormancılık ürünleri ithalatı ise yüzde 44.2 artarak 1 milyar 246.8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

       Öte yandan, finansal kiralama yoluyla yapılan ithalat, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 272.2 arttı.

       Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde 86 milyon 318 bin dolar olan finansal kiralama yoluyla ithalat, bu yıl 321 milyon 440 bin dolara yükseldi. Geçen yıl Haziran’da 3.8 milyon dolar olan finansal kiralama yoluyla ithalat, bu yıl yüzde 199.4 artışla 11.5 milyon dolara çıktı.

       

İHRACAT VERİLERİ

       Bu arada yılın ilk yarısında, ihracatın yüzde 49.3’ünü oluşturan tüketim malları ihracatı, yüzde 2 artarak 6 milyar 588.1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

       Ara malları ihracatı yüzde 4.6 artarak 5 milyar 754.4 milyon dolara, sermaye malları ihracatı yüzde 23 artarak 987.7 milyon dolara ulaştı.

       Sanayi sınflamasına göre, bu dönemde, tarım ve ormancılık ürünleri ihracatında yüzde 25.8, balıkçılık ürünleri ihracatında yüzde 42.7, madencilik ve taşocakçılğı ürünleri ihracatında da yüzde 0.2 genileme oldu.

       İhracatın yüzde 91.5’ini oluşturan imalat sanayi ihracatı ise yüzde 7.6 artarak, 12 milyar 213.3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

       

ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM

       Türkiye’nin yılın ilk yarısında AB’ye yaptığı ihracat, yüzde 4.5 artarak 7 milyar 106.1 milyon dolara yükseldi. Bu dönemde, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 69.2’sinin yapıldığı AB dahil OECD ülkelerine yapılan ihracat ise yüzde 7.3 arttı.

       Aynı dönemde, ithalatın yüzde 65.8’inin gerçekleştirildiği AB dahil OECD ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 25.7, sadece AB ülkelerinden yapılan ithalat ise yüzde 25.8 arttı. OEC üyesi olmayan ülkelerden ithalatın da bu dönemde yüzde 63.6 artarak, 8 milyar 339.6 milyon dolara yükseldiği görüldü.

Ntv

Devlet İstatistik Enstitüsü, Ocak-Haziran dönemi dış ticaret verilerini açıkladı. İhracatta altı aylık dönemdeki yüzde 4.5 olurken, ithalat yüzde 36 a...