Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Döner sermayeler programın ilerisinde yapılanacak

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 269
22
Döner sermayeler programın ilerisinde yapılanacak

17 Mayıs—  Türkiye Masası Şefliği görevini geçtiğimiz ay tamamlayan Carlo Cottarelli, IMF Heyeti’nin başkanı olarak Temmuz 1999’...


Neyse ki, ekonomistlerin bir çoğu Cottarelli’nin ifade ettiği cümlenin anlamının Kamu Kesimi’nin tüm yapısının bir konsolide bilanço şeklinde bir araya getitilmesi gerektiğini söyledi de, sular durulmuştu.

       Yaklaşık 2 yıl öncesinden IMF Türkiye Masası Şefi’nin ifade ettiği Kamu Kesimi’nin Konsolidasyonu’nun, Bakan Kemal Derviş’in başkanlığındaki ekonomi yönetimi tarafından hazırlanmış olan 15 Mayıs 2001 tarihli ve 90 sayfalık ‘Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ adlı metinde geniş bir şekilde ele alındığını görüyoruz.

       

KARADELİKLER TEK ÇATI ALTINDA

       Türkiye’nin son derece karışık kamu kesimi genel yapısı ve nasıl muhasebeleştirileceği çözülememiş borç stoğu, tek bir bilanço yapısı içerisinde bir araya getirilerek, bugüne kadar gözlerden uzak kalmış tüm karadelikler bir çatı altında toplatılacak.

       Nitekim, bu çalışmaların bir sonucu olarak, kamunun farklı alanlardaki iç ve dış borç stokunun bir araya getirilmesi ile ortaya öyle bir tablo çıktı ki, 2001 yılı sonunda toplam kamu iç ve dış borç stoku/GSMH oranı yüzde 78.5’e ulaşacak.

       Bu oran GSYİH’ya oranlandığında yüzde 75 çıkıyor. GSYİH; çünkü Maastricht Kriteri GSYİH’ya bölünmeyi gerektiriyor; ki ilgili kriter yüzde 60’ın geçilmemesini öngörüyor. Türkiye’nin bu kriteri uzun süredir tutturuyordu ve bizde bununla avunuyorduk. Ama, şimdi anlıyoruz ki, kamu genel dengesi dışında kalan bir takım kara delikler nedeniyle, bu oranda da yanlış bilgimiz varmış. Bu nedenle, yüzde 75’lik bir oran bize bunu öğretti.

       

DÜZENLEME NASIL OLACAK?

       Dün NTVMSNBC haber portalında Ankara menşeli olarak yayınlanan haber, 90 sayfalık metinin içinde yer alan 50. Madde’de Kamu Kesimi Genel Yapısı’nın ne şekilde konsolide edileceğini ifade ediyor.

       50. Madde içerisinde yer alan paragraflardan birisi ise döner sermayelere ayrılmış durumda. Bu paragrafta deniyor ki, ‘Kamu mali disiplinini olumsuz yönde etkileyen Döner Sermaye uygulamaları azaltılacaktır. Bugün itibariyle sayısı 2650’ye ulaşan Döner Sermaye işletmelerinin en az yarısının 2001 yılı sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir. 2002 yılında, geriye kalan döner sermayelerin mali faaliyetleri yakından takip edilecek ve kapsamlı mali denetimleri sağlanacaktır.’ Buna göre, 2001 yılı sonuna kadar döner sermayelerin sayısının 1325 adede inmesi gerekiyor.

       Döner sermayelerin yarısına tasfiye

       Oysa, Maliye Bakanlığı’nın bu konuda hazırlamış olduğu çalışma, 90 sayfalık metinin 50. Madde’sinde ifade edilen düzenlemeden daha radikal. Maliye Bakanlığı 1999 yılından bu yana kamu hesaplarının daha iyi takip edilmesi ve 21. Yüzyıl’ın gerekleri ölçüsünde denetim ve standartın sağlanması amacıyla ‘Say2000i’ Projesi üzerinde çalışıyor. Bu proje, İsveç ve Kanada’dan sonra dünyada 3 büyük proje olacak.

       Proje tamamlanınca, Maliye Bakanı Sümer Oral ve/veya Başbakan Bülent Ecevit bir tuşa basarak, aynen özel sektör kuruluşlarda ve bankalarda olduğu gibi, o anda kamu kesiminin hesaplarını, gelirleri ve harcamaları görebilecekler. Dolayısı ile, Hazine daha iyi iç borçlanmalar yapabilecek. Çünkü, kamunun gerçek zamanlı gelir-gider durumu artık görülebilecek. Şu anda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1660 saymanlık ve mal müdürlüğünün 300’ü bu sisteme kavuşturulmuş durumda. En kısa sürede, tüm saymanlık ve mal müdürlükleri sisteme bağlanarak, bu birimlerdeki tüm memurların işlemleri Ankara’dan izlenebilecek ve bir denetim ve işlem standartı sürece kazandırılacak.

       Dolayısı ile, Bakan Kemal Derviş’in de belirttiği gibi, Türkiye eksikliklerinin farkında ve bir çok adımı IMF istediği için, kendisi için atıyor. Say200i Projesi, bu noktada IMF, Dünya Bankası ve OECD tarafından yakından takip ediliyor ve takdir topluyor.

       

MALİYE BAKANLIĞI DAHA HIZLI ÇALIŞACAK

       Maliye Bakanlığı döner sermayeler konusunda da, niyet mektubunda öngörülenden daha hızlı çalışacak. 2650 döner sermayenin 608 adedi sağlık alanındaki döner sermayeler. Bunların çoğu hastahanelerin döner sermayesi. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm Türkiye genelindeki meslek liselerinin sahip olduğu 1065 adet döner sermaye var.

       Maliye Bakanlığı en kısa sürede, sağlık ile ilgili döner sermayelerin sayısını 608 adetten 175’e, 1065 adet olan meslek liselerindeki döner sermayeleri de, her ilde birer adet olmak üzere 81 adede indirmeyi hedefliyor. Bu durumda, zaten bu önemli adım atıldığında 1673 adet döner sermayenin sayısı, 256’ya düşüyor. Bu durumda, kalan döner sermayeler kapatılmasa dahi, döner sermayelerin sayısı 1233 adede düşüyor.

       Bu rakam, 2001 yılı sonunda inmesi düşünülen 1325 adet döner sermayeden daha az bir rakamı gösteriyor. Dolayısı ile, IMF’e niyet mektubu dahilinde verilen hedeften daha fazla oranda Maliye Bakanlığı önemli sayıda döner sermayeyi tek çatı altında toplayacak ve böylece 2650 adet döner sermayenin denetimi noktasında ortaya çıkan aksaklıkların önemli bir kısmı halledilmiş olacak.

       Bize de, bu devrimsel adımları nedeniyle Maliye Bakanlığı ve Muhasebat Genel Müdürlüğü’nü tebrik etmek kalıyor.

Ntv

17 Mayıs—  Türkiye Masası Şefliği görevini geçtiğimiz ay tamamlayan Carlo Cottarelli, IMF Heyeti’nin başkanı olarak Temmuz 1999’...