Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Döner sermayelerin yarısına tasfiye

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 927
101
Döner sermayelerin yarısına tasfiye

Derviş’in yeni ekonomik programında Türkiye’deki 2650 döner sermayenin en az yarısının 2001 sonuna kadar kapatılması hedefleniyor....


Ancak kamu kuruluşları, üniversite ve hastane gibi kurumları da kapsayan döner sermayelerin hangilerinin tasfiye edileceği programda yeralmadığı için bu konu uygulamada netlik kazanacak.

       

SAYI ÇOĞALDIKÇA DENETLENEMEDİ

       Uzmanlar, döner sermaye işletmelerinin bir anlamda kayıtdışı olarak değerlendirilebileceğini belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşlarının bütçe üstünlüğünü aşarak, para yaratmasının ya da zarar ederek bütçeden karşılanmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini ifade ediyorlar.

       “Bu bir anlamda evin reisinden habersiz eve para girmesi onun bunu kontrol edememesi gibi bir şey” diye konuşan bir uzman, şöyle devam etti:

       Fonların döner sermaye kuruluşlarının sayısı çoğaldıkça, denetleme imkanı olmuyor. Kamu kontrol edemiyor, döner sermaye işletmesi karlı olursa, maaşa destek anlamında personel arasında bölüşüyor. Geliri bütçeye yazılmadığı gibi devlete vergi de verilmiyor.

       

ARTIK AÇIKLAR GİZLENMEYECEK

       Programın hedefinin, IMF ve Dünya Bankası’nın istediği gibi bütçe dışında görünmeyen, denetlenmeyen bir kalem bırakılmaması olduğunu ifade eden uzmanlar, “Fonlar, döner sermaye işletmeleriyle gerçek açıkların gizlenmesi imkanı yaratılıyordu. Şimdi bunun önüne geçilecek. Zarar edenler kapatılacak, kar edenler de denetlenecek. Devlete bir şey sağlamıyorsa da, zarar verdirmemesi ve vergi kesilmesi, TBMM denetiminde olması lazım” diye konuşuyorlar.

       Uzmanlar, döner sermaye işletmelerinin hastaneler ve eğitim kuruluşlarında olan ve iyi çalışanları ile hizmet veya katma değer üretenlerin kalacağını, onun dışındakiler kapatılacağını da ifade ediyorlar.

       

50. MADDE NE DİYOR?

       Kemal Derviş’in dün açıkladığı “güçlü ekonomiye geçiş programının 50. maddesi “şeffaf ve etkin devlet” yaratılması için yapılacak düzenlemeleri içeriyor. 50 maddede şu konulara yer veriliyor:

       50. Program, devletin mali durumunun kamuoyu tarafından daha kolay izlenmesine olanak sağlayacak ve mali yönetimi şeffaflaştıracak bir dizi tedbiri hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu tedbirler, bütçe dışı gelir ve harcama uygulamalarını en aza indirerek, bütçe birliği ilkesini ve bütçe disiplinini yeniden tesis edecektir.

        i. Bütçe içi ve dışı fon sistemi mali disipline zarar vermektedir. Bu çerçevede, fon sisteminin düzenlenmesi yönünde 2000 yılında başlayan süreç hızlandırılacaktır.

        ii. Kamu mali disiplinini olumsuz yönde etkileyen Döner Sermaye uygulamaları azaltılacaktır. Bugün itibariyle sayısı 2650’ye ulaşan Döner Sermaye işletmelerinin en az yarısının 2001 yılı sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir. 2002 yılında, geriye kalan döner sermayelerin mali faaliyetleri yakından takip edilecek ve kapsamlı mali denetimleri sağlanacaktır.

        iii. Bütçe kontrolü ve şeffaflığını artırmak için 3418 sayılı Kanunun 39/B maddesi ile harcamacı kuruluşların özel hesaplarına aktarılan tüm gelirlerin bütçeye aktarılması sağlanacaktır.

        iv. Bütçe metninin daha açık ve şeffaf olması sağlanacaktır. 2002 yılı bütçesiyle birlikte Meclis’e sunulacak olan Yıllık Program’da, Hükümetin maliye politikaları, bu politikaların uygulanmasıyla alınması planlanan sonuçlar ve kamu hesaplarının durumu ayrıntısıyla

        yansıtılacaktır. Bu metnin öncesinde bir yarı yıl ekonomi ve kamu maliyesi değerlendirme raporu hazırlanarak 2001 yılı Temmuz ayında yayımlanacaktır.

        v. 2002 yılı için Meclis’e sunulacak bütçe tasarısında, bütçe dışı fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları, döner sermayeler, kamu bankaları ve işletmeci KİT’ler, Hazine’nin gerçekleşmesi olası yükümlülükleri ve yerel yönetimlere ait hesaplar ve bunların mali yapılarında beklenen gelişmelerle ilgili bilgiler de yer alacaktır.

        vi. Harcama yönetiminin geliştirilmesi için, 2001 yılı ortasına kadar bilgisayarlı muhasebe sisteminin uygulanması tamamlanacaktır. Böylece kamu harcamalarının ve maliyetlerinin daha iyi denetlenmesi mümkün olacaktır. Bunun yanısıra, 2002 yılında pilot uygulamaya başlanılabilmesi için, uluslararası standartlarla uyumlu yeni bütçe sınıflaması, 2001 yılı Haziran ayına kadar tamamlanacaktır. Ayrıca, 2001 yılında tahakkuk bazlı muhasebeye geçebilmek için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

        vii. Kamu sektöründe yönetişimin iyileştirilmesi için daha sistematik bir yaklaşım sergilenecektir. Bu amaç doğrultusunda Hazine, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin katılacağı bir komite oluşturulmuştur. Bu komite hükümet ve sivil toplumun beraberce yolsuzlukla mücadele etmesine olanak sağlayacak ve kamu yönetimini iyileştirecek bir plan geliştirecektir. Eylül ayı sonuna kadar bu planın söz konusu komite tarafından tamamlanması beklenmektedir. Kamuoyun-da duyarlılığı artırmak amacıyla “Etkin Devlet” konulu uluslararası konferanslar serisinin önümüzdeki aylarda başlatılması planlanmaktadır.

       

       

Ntv

Derviş’in yeni ekonomik programında Türkiye’deki 2650 döner sermayenin en az yarısının 2001 sonuna kadar kapatılması hedefleniyor....