Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Dünya ticaret hacminde % 10 büyüme bekleniyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 847
173
Dünya ticaret hacminde % 10 büyüme bekleniyor

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ithal talebinde artış yaşanan bu yılın tümünde dünya ticaret hacmi artışının yüzde 10 düzeyinde gerçekle...


Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda ve Euro’nun değer yitirmesine bağlı olarak Euro bölgesinden ithal talebinin artması, Asya ülkelerinin ihracat ve ithalatındaki büyüme ve bilgi teknolojisindeki hızlı değişimlerin yaşandığı bu yılın tümünde, dünya ticaret hacmindeki artışın yüzde 10’a ulaşması bekleniyor.

       Maliye Bakanlığı’nın 2000 yılı Ekonomik Raporunda yer alan verilere göre gelişmiş ekonomilerin toplam ihracatındaki yıllık artış yüzde 9.9, ithalatındaki ise yüzde 10.3 düzeyinde bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatındaki yıllık artışın yüzde 8.8, ithalatındaki artışın da yüzde 10 düzeyinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

       1995 yılında yüzde 8.9, 1996’da yüzde 6.7, 1997’de yüzde 9.8 büyüyen dünya ticaret hacmindeki artış, küresel ekonomik krizlerin etkisinin hissedildiği 1998 ve 1999 yıllarında sırasıyla yüzde 4.3 ve yüzde 5.1 düzeyinde gerçekleşmişti.

       Bu gelişmede, yükselen piyasa ekonomilerinin ithalat talebinin düşük iç talep büyümesi nedeniyle baskı altında kalması ve Asya’daki kriz ülkelerinde ihracat artarken mevcut atıl kapasite ve paralarının değer yitirmesi sonucu ithalat artışının sınırlı olması etkili oldu.

       Dünya ticaret hacminde bu yılki yüzde 10’luk büyümenin ardından 2001 yılında da yüzde 7.8 oranında bir artış olacağı tahmin ediliyor.

       

ABD DÜNYA TİCARETİNDE LİDER

       Dünya ticaretinde en büyük ağırlığa sahip ülke olan ABD’nin toplam ihracattaki payının bu yıl yüzde 11.8’le geçen yılki düzeyinde gerçekleşmesi, ithalattaki payının ise yüzde 18.8’den yüzde 19.5’e yükselmesi bekleniyor.

       2000 yılı gerçekleşme tahminlerine göre toplam ihracatta Almanya’nın payı yüzde 8.8, Japonya’nın payı yüzde 7.8, Fransa’nın payı yüzde 5 düzeyinde gerçekleşecek. Bu yıl toplam ihracatta İngiltere ve Kanada yüzde 4.5, İtalya da yüzde 3.9 pay alacak.

       Bu gelişmiş 7 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46.3’e ulaşacak. Söz konusu ülkelerin ithalattaki toplam payının ise bu yıl 49.2’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

       İthalatta yüzde 19.2 ile en büyük payı ABD alırken, Almanya’nın yüzde 7.4 payla ikinci sırada yer alacağı, bu ülkeyi de yüzde 5.4’le İngiltere, yüzde 5.2 ile Japonya, yüzde 4.7 ile Fransa, yüzde 3.7 ile Kanada ve yüzde 3.3’le İtalya’nın izlemesi bekleniyor.

Ntv

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ithal talebinde artış yaşanan bu yılın tümünde dünya ticaret hacmi artışının yüzde 10 düzeyinde gerçekle...