Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

DYPden SPYyi değiştirme atağı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 217
54
DYPden SPYyi değiştirme atağı

DYP, seçim ve partiler hukukunun temel sorunlarıyla ilgili önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu. DYP yöneticileri, Meclis’teki diğer siyas...


Sözkonusu öneriler, milletin, vekilini tercih sistemi ile doğrudan seçmesini, siyasi parti üye kayıtlarının bilgisayar ortamında yapılmasını ve seçim kurulları envanterinde de yer almasını, böylece çifte üyeliğin önlenmesini öngörüyor.

       Seçim harcamalarında şeffaflık getiren önerilerin arasında, beş olağan kongre dönemi kadar parti genel başkanlığını aralıklı veya sürekli yapan genel başkanın, artık hiçbir partinin genel başkanı olamaması hükmü de yer alıyor. Nevzat Ercan, diğer partilerin getirecekleri olumlu önerilere açık olduklarını da belirterek, “Parlamentonun demokratik teşkili mutlaka sağlanmalıdır. DYP, bu erdemli hedefin yüklediği misyonu yerine getirmeye hazırdır” diye konuştu.

       

“BAŞBAKANLIK BOŞLUĞU”

        DYP Grup Başkanvekili Ercan, iktidarın krizin vehametini henüz kavramayamadığını da savunarak, şöyle devam etti:

       “Siyasi sefaleti oynayanlar, deniz aşırı ülkelerdeki kurtarıcılara sarılmışlardır. Bugün Türkiye’de fiili bir başbakanlık boşluğu yaşanmaktadır. Hükümetin değişik partili bakanları, aynen miras kavgasında olduğu gibi, bazen millet önünde, bazen perde arkasında didişmektedirler. Kavga, koalisyon ortaklarının hakim bir rengi olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar artık tükenmiştir. Millete ve siyasete veribilecekleri bir şey yoktur. Çekilip, gitmelidirler.”

       Siyasi gözlerin seçimi net şekilde gördüğünü, henüz seçim kararı verilmemiş iken, siyasi partilerin, “oyunun kurallarını ve yanlışlarını” gözden geçirmeleri gerektiğini ifade eden Ercan, “bu konuda görev, itibar grafiğini hızla kaybetmekte olan Meclis sorununa bir çare olarak TBMM Başkanı’nın ve Partilerarası Uzlaşma Komisyonu’nundur. Meclis Başkanı, partiler ve seçim reformu için insiyatifi ele almalıdır. Herhangi bir liderden ve başbakandan işaret beklentisine girmeden bu görevinin idraki içinde olmalıdır. Başkanı ve Partilerarası Uzlaşma Komisyonunu gerçek gündeme davet ediyoruz” diye konuştu.

       

”MİLLETVEKİLİNİN SUÇ İŞLEME İMTİYAZI YOK”

        DYP Grup Başkanvekili Ercan, Meclis Başkanı’nın, Anayasa Komisyonu’nun sonuçlandırdığı dokunulmazlık dosyalarını Genel Kurul gündemine getirmesi gerektiğini de belirterek, şunları söyledi: “Milletvekili, hukuk çizgisinin içinde kalmalıdır. Milletvekilliği, suç işlemenin, kanunların yasak alanlarını kullanmanın bir örtüsü değildir.

       Adı ne olursa olsun, partisi hangisi olursa olsun milletvekili seçimine engel olan suçları işleyenlerin yargı önüne götürülmesi şarttır. Son günlerde yaşanan iğrenç olayın yargıya götürülememesinin meşru sebebi milletvekilliği olamaz. Bu koltukları kullananların suç işleme imtiyazları yoktur.”

       

SEÇİM HARCAMALARINDA ŞEFFAFLIK

       DYP, SPY’de değşiklik önerilerinin ardından, siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının seçim harcamalarında şeffaflık öngören yasa önerisini TBMM Başkanlığı’na sundu.

       Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’a bazı hükümler eklenmesine ilişkin yasa önerisinin aynen benimsenmesi durumunda, siyasi partiler ve milletvekili adayları, seçim dönemlerinde, milli bir bankada, birer seçim hesabı açacaklar.

       Bu hesapları, siyasi partiler, Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Seçim Kurulu’na, milletvekili adayları ise il seçim kurullarına bildirecekler. Seçim dönemi gelir ve gider hareketleri bu hesap yoluyla yapılacak. Seçim dönemlerinde bu hesapta görülmeyen gelir ve giderler hukuka aykırı sayılacak.

       

ŞİRKETLER BAĞIŞTA BULUNAMAYACAK

        Şirketler dahil hiçbir tüzel kişi, seçimlerde kullanılmak amacıyla siyasal partilere ve milletvekillerine doğrudan veya dolaylı olarak yardım ve bağışta bulunamayacak.

       Bu hükme aykırı davranan tüzel kişiler, seçimi izleyen 5 yıl boyunca devletle ve hiçbir kurum veya kuruluş ile doğrudan veya dolaylı olarak taahhüt ilişkisine giremeyecek. Siyasi partilere ve adaylara yapılacak yardım ve bağışlar, Siyasi Partiler Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak. Parasal bağış ve yardımlar çekle yapılacak, para dışında kalan ayın ve hizmet sunumları ise kayda geçirilecek. Hiçbir milletvekili adayı 20 milyar liradan fazla seçim harcaması yapamayacak.

       

SEÇİM HESAPLARI KOMİSYONU

        Her seçim dönemi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından altı üyeden oluşan Seçim Hesapları Komisyonu kurulacak. Üyelerin ikisi Yargıtay, ikisi Danıştay, ikisi de Sayıştay onursal üyelerinden oluşacak. Sözkonusu komisyon, seçim hesaplarının gelir, gider ve harcamaların gerçeğe uygunluğunu ve hukuki durumunu inceleyecek ve Yüksek Seçim Kurulu’na uygulayacağı yaptırımlar konusunda görüş bildirecek.

       Seçim Hesapları Komisyonu, bir şikayet üzerine veya doğrudan incelemesi ile ortaya çıkacak seçim finansmanıyla ilgili sorunları gerçeğe ve hukuka uygunluk yönünden inceleyecek. Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Hesapları Komisyonu’nun görüşü üzerine, özel seçim hesabı açmayan, bilgileri ve belgeleri süresinde ulaştırmayan veya seçim harcama tavanını aşan milletvekili adayının seçilmemiş sayılmasına karar verecek.

       Yüksek Seçim Kurulu, Seçim Hesapları Komisyonu’nun görüşü üzerine, özel seçim hesabı açmayan, seçim finansmanının şeffaflığına ve usule ilişkin bu kanun hükümlerine aykırı davranan partiye yapılan seçimle ilgili devlet yardımının faiziyle birlikte Hazine’ye iadesine karar verecek. İade kararına muhatap parti, izleyen yılda devlet yardımından yararlanamayacak.

       

Ntv

DYP, seçim ve partiler hukukunun temel sorunlarıyla ilgili önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu. DYP yöneticileri, Meclis’teki diğer siyas...