Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Ecevit: Savurganlık dönemi kapandı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 543
93
Ecevit: Savurganlık dönemi kapandı

DSP lideri ve Başbakan Ecevit, IMF’nin mali desteğinin, Türk ekonomisi için esenlik yolunun açılmasında ciddi bir katkı olduğunu söyledi. Ecevit...“Türk ekonomisinin güçlenmesini engelleyen etkenlerin başında sürekli yüksek enflasyon ve bunu istismar eden enflasyon lobisinin geliyor. Yine bu etkenlerin başında geniş bir kayıtdışı ekonomi alanının varlığı gelmektedir. Üretken olmayan alanlardan yüksek karlar sağlanabilmesi, yani rantiyeliğin çekiciliği de olumsuz etkenlerin başında gelmektedir. Bankaların üretimi yeterince destekleyememesi de ekonomimizin güçlenmesi önünde ciddi bir engeldir. Tarımın ihmali, bir başka büyük engeldir. Bütün bu englleri süratle aşmalıyız ve aşabilecek durumdayız. Bunun için istikrar programını kararlılıkla uygulamalıyız.”

— BÜLENT ECEVIT

DSP Genel Başkanı ve Başbakan

       Artık her türlü savurganlık kapısının kapanması, rant ekonomisinin yerini üretim ekonomisinin alması gerektiğini vurgulayan Ecevit, şunları kaydetti:

       “IMF’nin yardım kararında, Amerikan yönetiminin, AB’nin ve G-7’ler denen ekonomileri güçlü ülkelerin onayı ve desteği vardır. O desteğin ardında da 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne duyulan güven vardır. Eğer Hükümetimizin kararlı tutumu, iç uyumu ve sözüne bağlılığı olmasaydı ve Büyük Millet Meclisimiz, hükümetten gelen reform yasalarını, gece-gündüz çalışarak birbiri ardından çıkarma başarısını gösteremeseydi, ekonomimize cömertçe dış destek sağlanamazdı.”

       

HÜKÜMETİN HIZLI TEMPOSU

       Hükümetin kararlılığını ve TBMM’nin hızlı temposunu bundan böyle de sürdürmesinin yalnız ekonomiyi güçlendirmekle kalmayacağını kaydeden Ecevit, bunun aynı zamanda AB’ye tam üyeliğe geçişi de çabuklaştıracağını söyledi.

       Ecevit, IMF İcra Direktörleri Kurulu’nun karara bağladığı parasal desteğin, Dünya Bankası’nın da katkısı ile 16 milyar dolara yaklaştığını bildirerek, bunun 3.9 milyar dolarlık bölümünün Türkiye’ye hemen ödenerek ivedi gereksinmeleri karşılayacağını kaydetti.

       Yardımın öteki bölümlerinin de yıl içinde belirli ararlıklarla ödeneceğini ifade eden Başbakan Ecevit, “bu arada şunu da hatırda tutmalıyız ki, bu destek bağış değil, borçtur. Sağlanan bu borcu akıllıca, hesaplı kitaplı kullanabilirsek, borçları gitgide daha ağır koşullu borçlanmalarla karşılama sürecinden giderek kurtulabiliriz” dedi.

       

TÜRKİYE’NİN OLANAKLARI

       Başbakan Ecevit, Türkiye’nin aslında ağır koşullu borçlanmalara muhtaç olmayacak kadar geniş olanakları bulunduğunu da belirterek, bunların başında doğal zenginlikleri ve azımsanamayacak sınai birikiminin geldiğini söyledi. Türkiye’nin deneyimli ve yetenekli girişimcileri, çalışkan ve eğitimli işçilerinin de bulunduğunu belirten Ecevit, ayrıca doğal ve kültürel hazinelerden kaynaklanan büyük bir turizm potansiyeli olduğuna da dikkati çekti.

       Başbakan Ecevit, Türkiye’nin verimli pazarlara da yakın olduğunu belirterek, “bu olanakları zamanında ve iyi değerlendirebilirse Türkiye, kısa zamanda dünyanın ekonomisi en güçlü ülkeleri arasında yer alabilir” diye konuştu.

       

ENFLASYON LOBİSİ

       Bunu engelleyen etkenlerin başında sürekli yüksek enflasyon ve bunu istismar eden enflasyon lobisinin geldiğini bildiren Ecevit, şöyle konuştu:

       “Yine bu etkenlerin başında geniş bir kayıtdışı ekonomi alanının varlığı gelmektedir. Üretken olmayan alanlardan yüksek karlar sağlanabilmesi, yani rantiyeliğin çekiciliği de olumsuz etkenlerin başında gelmektedir.

       Bankaların üretimi yeterince destekleyememesi de ekonomimizin güçlenmesi önünde ciddi bir engeldir. Tarımın ihmali, bir başka büyük engeldir. Bütün bu engelleri süratle aşmalıyız ve aşabilecek durumdayız. Bunun için istikrar programını kararlılıkla uygulamalıyız. Bu, durağan değil, statik değil, dinamik bir istikrar olmalıdır. Gelirler ve ücretler arasındaki dengesizlikleri kısa sürede giderme olanakları sağlanmalıdır.”

       

DSP’NİN ÖZEL KONUMU

        Başbakan Bülent Ecevit, 57. hükümetin tüm bu gereksinimleri karşılayabilecek yapıda olduğunu da ifade ettiği konuşmasında, bu yapıda DSP’nin, sosyal adalete verdiği önemden kaynaklanan özel bir konumu olduğunu bildirdi.

       Sağlıklı ve hakça bir düzene geçişte en önemli etkenlerden birinin yolsuzluklarla etkin mücadele olduğunu da kaydeden Başbakan Ecevit, “bu mücadelenin en önde gelen güvencesi 57. hükümettir. Bu hükümetin uyum içinde varlığını sürdürmesi, yapısal reformların kesintisiz devamının da güvencesidir” dedi.

       

KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKA YASASI

        Hakça bir düzene geçiş yolunda en son adımın Kamu Çalışanları Sendika Yasası olduğunu bildiren Başbakan Ecevit, bu yasanın yürürlüğe girmesiyle büyük bir adaletsizliğin sona ereceğini söyledi. Ecevit, bu yasayla Anayasa’nın belirlediği ölçü içinde, toplu görüşme hakkının memurlara tanınacağını, böylece ekonomik, sosyal ve yönetsel konularda memurların gereksinme ve istemlerini elde etmekte büyük bir olanağa kavuşacağını söyledi.

       Başbakan Ecevit, bu yasanın kısa sürede yürürlüğe girmesi ve kamu çalışanları ile tüm halka hayırlı olmasını diledi.

       

HATAY’DAKİ SEL FELAKETİ

        Konuşmasının son bölümünde Hatay’da yaşanan sel felaketi ile ilgili bölgede yaptığı incelemeleri anlatan Başbakan Ecevit, Hataylıların felaket karşısında devleti tüm gücüyle yanlarında görmenin huzurunu duyduklarını söyledi.

       Başbakan Ecevit, sel felaketine uğrayan başka illerin de yardımına koşulduğunu bildirerek, “Allah’tan yurdumuzu böyle felaketlerden esirgemesini dilerim” dedi.

       

       

Ntv

DSP lideri ve Başbakan Ecevit, IMF’nin mali desteğinin, Türk ekonomisi için esenlik yolunun açılmasında ciddi bir katkı olduğunu söyledi. Ecevit...