Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Emlakbank tarih oluyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 875
212
Emlakbank tarih oluyor

BDDK, Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sona erdiğini açıkladı. Banka şubeleri Pazartesi’den itib...


BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, Emlak Bankası’nın Ziraat Bankası veya Halk Bankası’na devrinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

       Açıklamada, konuya ilişkin olarak adı geçen bankaların yönetim kurulu başkanlığından alınan 6 Temmuz 2001 tarihli yazıda, ilgili kanun maddesi uyarınca yapılan protokol çerçevesinde, Emlak Bankası’nın aktif ve pasiflerinin Ziraat Bankası’na devrinin tamamlandığının belirtildiğine işaret edildi.

       Bu itibarla, Emlak Bankası’nın bankacılık yapma ve mevduat kabul etme iznini sona erdiği ifade edildi. Açıklamaya göre, Emlak Bankası Genel Müdürlüğü ve şubelerinin tümü 9 Temmuz Pazartesi günü mesai saatinden başlayarak Ziraat Bankası bünyesinde ve Ziraat Bankası A.Ş. olarak faaliyetlerine devam edecek.

       Bu arada, mesai bitiminden sonra Emlak Bankası’nın Maslak’taki Genel Müdürlüğü binası önünde toplanan bir grup çalışan, kararı protesto etti. Basın açıklamasının ardından alkışlı protestoda bulunan grup, İstiklal Marşı’nı okuyarak dağıldı.

       

KREDİ KULLANDIRILMAYACAK, ÇEK KARNESİ YOK

       Emlak Bankası’nın Ziraat Bankası’na devir kararıyla birlikte, Emlakbank şubelerinin kredi kullandırması durduruldu. İkinci bir talimata kadar da çek karnesi verilmeyecek. Emlakbank Genel Müdürlüğü ve şubelerin devrinde izlenecek yöntem, Ziraat Bankası tarafından bir yazıyla kendi şubelerine bildirildi.

         Emlakbank'ta neler olacak?•Devralınan şubenin ismi silinerek veya kapatılarak, T.C. Ziraaat Bankası A.Ş.......Emlak Şubesi olarak değiştirilecek.•İkinci bir talimata kadar çek karnesi verilmeyecek, elde bekleyen çek karneleri bir tutanakla tespit edilip muhafaza altına alınacak.•Şube adına yeni ünvanı taşıyan lastik damga yaptırılarak düzenlenecek tüm işlemlerde bu mühür kullanılacak.•Bilgisayar sistemi, Bankanın matbaalarına uygun hale getirilinceye kadar, eski matbaalar kullanılmaya devam edilecek.•Devralınan şubelerce, ikinci bir talimata kadar her türlü kredi kullandırmaları durdurulacak.•Devralınan şubeler ile Ziraat şubeleri arasındaki işlemler eskiden olduğu gibi EFT aracılığı ile yapılacak.•Devralınan şubeler, tahsile aldıkları diğer banka çeklerini eskiden olduğu gibi bağlı bulundukları takas merkezleri aracılığı ile sonuçlandıracak.AA


       Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Kadir Günay ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Nazlıoğlu imzalarıyla gönderilen yazıda, Emlak Bankası’nın Ziraat Bankası ve/veya Halkbank’a devrine yönelik protokol ve BDDK’nın bugün tarihli onayı doğrultusunda devralınacak Emlakbank Genel Müdürlüğü ve şubeleriyle işlemlere yer verildi.

       “Şubeniz, Emlakbank ....şubesinin devir işlemleriyle ilgili görevlendirilmiş olup, şubenizce devir tarihi itibariyle müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı ve şube muhasebecisinin yanı sıra imza yetkisine haiz yeterli sayıda personelin iştiraki sağlanacaktır” denilen yazıda, devir işlemi sırasında yapılması gereken işlemlerin esas olarak para ve para hükmündeki kıymetlerin tespiti ve Emlakbank şube yetkililerine teslimi olduğu vurgulandı.

       Bu amaçla, Ziraat Bankası......Emlak Şubesi olarak ticaret siciline tescil işleminin sağlanacağı ve bu şube adına tüm defter tasdiklerinin yaptırılacağı kaydedilen yazıda, kasa, efektif deposu, takas çekleri, tahsile alınan senetler gibi sayımı yapılacak kıymetlere değinildi.

       

3 TEMMUZ’DA YASA ÇIKMIŞTI

       Emlakbank’ın tasfiyesini de öngören 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 3 Temmuz Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kanunda, yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye Emlak Bankası tasfiye edilmesi öngörülürken, bankacılık hizmetleri ile bankacılık işlemlerinden doğan taahhütleri ile sabit kıymetleri dahil tüm aktifleri Ziraat Bankası ile Halk Bankası’na devredileceği yer alıyor.

       Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından devir alınacak taahhütler ile aktifler arasındaki menfi fark, devir alan bankaya Hazine Müsteşarlığı’nca sermaye olarak ödenecek.

       Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi sona ererek tasfiye haline girecek. Bankanın tasfiyesi, banka genel kurulunca belirlenecek üç kişilik Tasfiye Kurulu tarafından genel hükümlere göre yürütülecek.

Ntv

BDDK, Emlak Bankası’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin sona erdiğini açıkladı. Banka şubeleri Pazartesi’den itib...