Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

FP gensoruyu geri çekti

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 731
24
FP gensoruyu geri çekti

Fazilet Partisi (FP) “devleti zarara uğrattığı ve partizanlık yaptığı” gerekçesiyle Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın hakkında verdi...


Deprem sırasında ve bugüne kadar geçen sürede MHP’li Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın’ın üzerine düşen görevi tam olarak yapmadığı ileri sürülen önergede, konut seçimi, ihalelerin yapılış şekli ve altyapı hizmetlerinde uyguladığı politikalarla devleti zarara uğrattığı iddiasına yer verildi.

        Önergede, Bakan Aydın’ın hazırladığı Afet Kararnamesi ile belediyeler arasında partizanlık yaparak görevini kötüye kullandığı da savunularak, bu nedenlerle Aydın hakkında Anayasa ve Meclis İçtüzüğü hükümleri uyarınca gensoru açılması talep edildi.

       Gensoru önergesinin gerekçesinde de iki büyük depremin üzerinden geçen süre içinde bölgede altyapı ve konut ihtiyacına hala yanıt verilemediği, vatandaşların sıkıntısının artarak devam ettiği bildirildi.

       

PARALARIN KULLANILDIĞI YERLER

       Deprem nedeniyle çıkarılan ek vergilerle 3 milyar doların üzerinde para toplandığı, bir o kadar da dış yardım alındığı kaydedilen gerekçede, bu gelirlerin ancak üçte birinin afet bölgelerine harcandığı, geri kalanının bütçe açıkları ve batık bankalarda kullanıldığı görüşü savunuldu. Gerekçede, konut seçiminde yanlış yapılarak 26 bin civarında prefabrik konut yapıldığı ve bu konuda yeterlilik aranmadan, ihtisası olmayan, batık ve iflas etmiş firmalara ihale edildiği ileri sürüldü.

       Altyapı hizmetlerinin davet usulüyle yapıldığı ve indirimler düşük tutulup yüzde 30 peşin ödenerek idarenin trilyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edilen önerge gerekçesinde, “Bayındırlık Bakanlığı bazı ihalelerde adeta önceden kimin alacağını belirlemiş ve indirimler düşük tutularak parti il başkanlarına ihale verilmiş, bunun neticesinde de idare mali kayba uğramıştır” denildi.

       

PARTİZANLIK İDDİASI

       Gerekçede, şu görüşlere yer verildi:

       “Bayındırlık Bakanlığı Bakanlar Kurulu’na sunduğu kararnamelerde partizanlık yapmış, kendi partili belediyeleri gerçek dışı belgelerle afet kapsamına alarak ekstra yardımlar sağlamış ve bazı belediyeler ise deprem bölgesinde olmasına rağmen kapsam dışında tutulmuştur. Bu yanlış uygulamalar neticesinde afet kapsamı dışındaki belediye gelirlerinde yüzde 35’e varan kesintiler yapılmıştır.

       Bütün bunların sorumlusu 57’inci hükümetin Bayındırlık Bakanı Koray Aydın’dır. Gensoru açılması halinde pek çok konu aydınlığa kavuşacak kamuoyu bilgilenmiş olacak ve bu işin siyasi sorumluları da ortaya çıkmış olacaktır. İş bu gensoru, bu nedenlerle ve görüşmelerde ortaya çıkacak diğer sebeplerle verilmiştir.”

       

GENSORU GERİ ÇEKİLİYOR

       FP, bu gensoru önergesi TBMM Başkanlığı’na verdikten iki saat sonra geri çekti.

       Meclis kulislerinde, FP’nin gensoru önergesini “gerekçeleri yeniden düzlenleyeceği” için geri çektiği konuşuluyor.

       FP’nin, yeni gerekçelerle gensoru önergesini yeniden TBMM’ye vereceği ifade ediliyor.

       Bu arada FP’nin hükümet ile bir pazarlık yapacağı da kulislerdeki iddialar arasında yer alıyor.

       

Ntv

Fazilet Partisi (FP) “devleti zarara uğrattığı ve partizanlık yaptığı” gerekçesiyle Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın hakkında verdi...