Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Frekans ihalesine 1.5 trilyon teminat

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 930
179
Frekans ihalesine 1.5 trilyon teminat

Ulusal kanalların frekans tahsisi ihalesi, 26 Nisan Perşembe günü Ankara’da, Bilkent Otel’de yapılacak....


İhaleye katılacak kuruluşlar, İhale Şartnamesi’nin 5. maddesinde belirtilen belgeleri, eksiksiz olarak, ihalenin başlangıç saatinde İhale Komisyonu’na tutanakla elden teslim edecek. Yapılacak kontrol sırasında belgeleri tam olmayan kuruluşlar, ihale dışı kalacak ve ihale salonundan çıkartılacak.

        Kuruluşlar, yetkili temsilcileri vasıtasıyla ihaleye doğrudan katılacaklar. Posta ile yapılacak başvurular ve teklifler geçerli olmayacak. Öte yandan kuruluşların, ihale tarihi itibariyle hisse yapısının ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uygun olması gerekiyor. İhale günü veya daha sonra kanun ve yönetmeliklere aykırı bir durum tespit edildiği takdirde kuruluş, ihaleye katılmış ve lisans almış olsa bile ihale dışı kalmış sayılacak ve lisansı iptal edilecek.

       

1,5 TRİLYON LİRA TEMİNAT

        Şartnamesinde belirtilen şekil ve şartlara göre açık teklif suretiyle yapılacak olan ihaleye katılacak kuruluşlar, Şartname’nin 8. maddesine uygun olarak 1 trilyon 500 milyar lira tutarında teminat yatıracak. Kuruluşların, İhale Şartnamesi’ni almak için RTÜK’ün T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesi nezdindeki 113024 no’lu hesabına 500 milyon lira yatırmaları ve buna ilişkin banko dekontu ile 4 Nisan Çarşamba gününden itibaren RTÜK İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor.

        Kuruluşlar, 1997 yılında yapılacağı ilan edilen ihale için satın aldıkları şartname ve eklerini, satın almaya ait dekontları ibraz ederek yenileriyle ücretsiz olarak değiştirebilecekler. Eski şartname ve eklerini değiştirmeyen kuruluşlar, yeni şartname ve eklerini satın almak zorunda olacak.

       

       

Ntv

Ulusal kanalların frekans tahsisi ihalesi, 26 Nisan Perşembe günü Ankara’da, Bilkent Otel’de yapılacak....