Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Greenpeace: Enerji bakanlığı yüzer-gezer santalları dayatıyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 655
1
Greenpeace: Enerji bakanlığı yüzer-gezer santalları dayatıyor

Greenpeace Akdeniz Ofisi yşetkilileri, elektrik sektöründeki karmaşadan yararlanan Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’i, kirletici ve pahalı yüzer-gez...


Greenpeace Akdeniz Bölge Ofisi’nin yayanladığı bildiride yüzer-gezer santrallarla ilgili şu hususlara da dikkat çekildi:

       “Dalaman her yıl 4-5 milyon turisti Türkiye’ye çeken benzersiz doğal güzellikte bir bölgedir. Dalaman Belediye Başkanı Şevket Durmuş, bu projenin yaratacağı sorunlara ilişkin olarak Greenpeace tarafından kendisine iletilen bilgiler karşısında bu konuda bilgilendirilmediğini ifade ederek, temiz alternatiflerle ilgili daha fazla bilgi istemiştir.

       

RÜZGAR ÇİFTLİKLERİ

       Bu projenin bir benzeri olan ve San Francisco Körfezi’nde kurulmak istenen 95 Megavat gücündeki bir yüzer santral projesi ise Kaliforniya’da süregelen elektrik kesintilerine rağmen geçtiğimiz yaz halkın ve çevre gruplarının güçlü karşı çıkışı sonucunda terkedilmişti. Elektrik idaresi PG&E, bu projeden vaz geçtiklerini açıkladıktan sonra, bu projenin yerine Kaliforniya’da, yıl sonuna kalmadan eyalete temiz ve ekonomik enerji sağlayacak olan, dünyanın en büyük rüzgar çiftlikleri kurulmasına karar verildi.

       Greenpeace; T.C. Enerji Bakanlığı ve TEAŞ’ın önce kendi yanlış politikalarıyla bir “enerji krizi” yaratıp, sonra da bunu, havaya, suya ve toprağa zehirli ve kanser yapıcı maddeler yayılması tehdidine karşın, çevresel ve kamu denetiminden muaf yüzer-gezer santrallar kurma bahanesi olarak kullanmasını eleştiriyor.

       Keskin’e göre, “On yıl süren tehlikeli nükleer macera girişimleri başarısız olduktan sonra bile, Enerji Bakanlığı aklı başında bir ulusal enerji politikasını devreye sokma inisiyatifini almaktan hala çok uzak. Şimdi de herhangi bir Çevre Etki Değerlendirme çalışması ve emisyon kontrolu olmaksızın kirletici yüzer-gezer santrallar işletmek isteyen şirketlere çıkar sağlanıyor.

       Bu tip santrallar, gelişmiş ülkelerde reddediliyor ve çoğunlukla doğru dürüst enerji planları, çevresel kaygı ya da standartları bulunmayan yöneticilerin yarattığı olanaklarla üçüncü dünya ülkelerinde kullanıldıkları için “sömürge tipi santrallar” diye adlandırılıyor!”

       

BALIKÇILIĞA ETKİSİ

       Greenpeace, Türkiye’de de sağlık ve çevre açısından yarattıkları tehlikeler nedeniyle, bu projelerin dayatılmaya çalışıldığı yerlerde yerel yönetimler ve halkın haklı tepkisine neden olduğunu belirtiyor. Yüzer-gezer santrallar kirletici ve ithal fosil yakıtlarla çalıştırılmakta, hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarına yol açmaktadırlar. Yalnız doğaya salınan zehirli maddelerle değil, santrallara fuel-oil taşınması ve yüklenmesi sırasında denize petrol dökülmesi sonucunda da özellikle balık yumurtlama alanlarına ve balıkçılığa olumsuz etkileri olmaktadır. Keskin, “Bakan Ersümer’in bu yüzer-gezer santrallarda ısrar ederek, petrol fiyatları sürekli arttığı ve Türkiye büyük bir mali kriz içinde olduğu halde, 5 yıllık fiyat garantisi verip AKSA Enerji gibi bir kaç şirkete çıkar sağlamasının haklı hiçbir gerekçesi yoktur.

       Türkiye’de geçen yılın ilk 8 ayında 2,5 milyar dolar döviz petrol ithalatı için harcandı. Enerji yetkilileri ise kafalarını kuma gömmeye devam ederek ülkemizin yerli ve sonsuz yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretme potansiyeline hala yeterince önem vermiyorlar,” dedi.

       

LİNYİT SANTRALI VE HAZİN GEÇMİŞ

       Dalaman’ın bulunduğu Muğla bölgesinin, plansız ve yasadışı linyit santralları işletilmesi konusunda hazin bir geçmişi var. Bu öykü, insan sağlığı ve çevre üzerinde geri dönüşsüz zararlara ve yıkıma yol açan Yatağan ile 19 yıl önce başlamış, 1994 yılında kötü ünlü bir başka termik santralın yani Gökova’nın da o bölge de işletmeye alınmasıyla devam etmiştir.

       Greenpeace, Türkiye’deki enerji sorununa sorumlu bir planlama anlayışıyla yaklaşılmasını talep ediyor. Enerji üretimi hedeflerinde, halkın, çevrenin ve ekonominin sağlığı için, kirleten ve iklimi değiştiren fosil yakıtlar yerine, Türkiye’nin büyük temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeli, yani rüzgar, güneş, jeoternal ve biyokütle gibi kaynakları hesaba katılmalıdır.

       

       

Ntv

Greenpeace Akdeniz Ofisi yşetkilileri, elektrik sektöründeki karmaşadan yararlanan Enerji Bakanı Cumhur Ersümer’i, kirletici ve pahalı yüzer-gez...