Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Her çocuk 2436$ borçla doğuyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 943
47
Her çocuk 2436$ borçla doğuyor

Genel Maden-İş Sendikası’nın araştırmasına göre, kişi başına düşen borç miktarı 2 bin 436 dolara ulaştı...


Araştırmada, 1980’li yılların başlarından beri gündemde olan ve bugüne kadar artan bir şekilde devam eden kamu finansmanında borçlanmaya başvurulmasının, devletin bir tercihi olduğu belirtilerek, borçlanma düzeyindeki artışın 1990’lı yıllarda tehlikeli boyutlara ulaştığı kaydedildi.

       İç ve dış borçlardaki tehlikeli artışın ekonomideki tüm dengeleri zorlamaya başladığı ve hedeflerin üzerinde bütçe açıklarının gerçekleştiği belirtilen araştırmada, artan kamu borçlanmaları nedeniyle ülke ekonomisinin 1994 yılında krize girdiği vurgulandı.

       Yaşanan kriz nedeniyle yurtdışı borçlanma olanaklarının ortadan kalkması sonucu iç borçlanmanın iyice arttığı belirtilen araştırmada, IMF’ye verilen niyet mektupları çerçevesinde uygulanan ekonomik politikalar sonucunda borç stokunun iyice arttığı bildirildi.

       Araştırmada, 1990 yılında kişi başına düşen borç miktarının 390 doları iç borçlar, 872 doları dış borçlar olmak üzere toplam 1262 dolarken, 2000 yılında 852 doları iç borçlar, 1584’ü dış borçlar olmak üzere, toplam 2 bin 436 dolara ulaştığı kaydedilerek “Diğer bir ifadeyle Türkiye’de doğan her çocuk 2 bin 436 dolar borçla dünyaya gözünü açmaktadır” denildi.

       Genel Maden-İş araştırmasında, 2000 yılı başında kişi başına düşen borç miktarının dolar bazında 1990 yılına göre, yüzde 92 oranında arttığı görüşü savunularak, aynı dönemde kişi başına düşen milli gelirdeki artışın sadece yüzde 6 düzeyinde gerçekleştiği belirtildi.

       Araştırmada, son 10 yılda toplam borç stokunun 70 milyar 954 milyon dolardan 156 milyar 637 milyon dolara yükseldiği belirtilerek, 2000 yılında Türkiye’nin borç stokunun milli gelirin yüzde 78.3’üne eşit olduğu bildirildi.

Ntv

Genel Maden-İş Sendikası’nın araştırmasına göre, kişi başına düşen borç miktarı 2 bin 436 dolara ulaştı...