Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

IMF mektupları dava ediliyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 987
67
IMF mektupları dava ediliyor

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM) Başkanı Mümtaz Soysal IMF’ye verilen niyet mektuplarının “yok hükmünde” olduğu...


Türkiye’de 17. kez IMF ile varıldığı iddia edilen bir anlaşma uyarınca ekonomik, sosyal ve toplumsal bir program izlendiğini belirten Soysal, oysa ortada bir anlaşma bulunmadığını, anlaşmanın hukuk dilinde yetkili tarafların ortak iradesi ile varılan bir yazılı ya da sözel metni ya da sözleşmeyi ifade ettiğini söyledi.

        Tarafları temsil edenlerden birinin temsile yetkili olmaması durumunun ise hukuk dilinde “yetkisiz temsil” olarak adlandırıldığını ve bu kişinin imzaladığı sözleşmenin o taraf için bağlayacı sayılamayacağını anlatan Soysal, IMF’ye verilen niyet mektubunun Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı’nın imzası ile verildiğine dikkat çekti. Türkiye hükümetinin bir bakan ve bir yüksek bürokratın imzası ile kendisini bağlı sayıp o belgede yazılı konuları yerine getirmede kendisini yükümlü tuttuğunu belirten Soysal, şöyle dedi: “Sözkonusu belgeler, hükümetin belirli konularda ne gibi kararlar alacağını gösteren tek yanlı bir niyet ifadesi olduğu halde, hükümet, sanki yetkili görevlilerce imzalanan ve devleti bağlayan “uluslararası bir kuruluşla yapılmış bir andlaşma” söz konusuymuşcasına kendisini bu metne bağlı saymakta ve bu bağlayıcılığın sonucu işlemlere doğrudan doğruya girişmekte ya da söz verilen konularda yasama organını birtakım yasal düzenlemelere zorlamaktadır.”

        Andlaşmaların, TBMM tarafından uygun bulunarak ve yürütme organı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğine de dikkat çeken Soysal, IMF’ye verilen niyet mektubunun bu özellikleri de taşımadığına vurguladı.

       

“BU BİR YOK İŞLEMDİR”

        IMF’ye verilen niyet mektubunun yapısı itibariyle bir “yok işlem” özelliğinde bulunduğunu belirten Soysal, bu özelliğine rağmen devletin bazı yükümlülükler altına sokulduğunu, buna dayanılarak yasal düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Dünyada belkide ilk kez böyle bir dava ile konuyu kurcaladıklarını belirten Soysal, yargıdan bu metnin bağlaycılığının nereden geldiğinin saptanmasını da istediklerini söyledi. Söz konusu davayı kazanmaları halinde Niyet Mektubu’na istinaden çıkarılan bazı yasaların iptali için de dava açacaklarını belirten Soysal, ancak bunu yapabilmeleri için önce buna dayanak oluşturması gereken böyle bir dava açmak zorunda olduklarını bildirdi.

        Soysal, bir soru üzerine de, yasa gereği Türk Telekom’un özelleştirilmesinin, hisselerinin en az yüzde 51’inin kamuda kalacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, bunun dışında yapılacak özelleştirmenin Anayasa değişikliği ile mümkün olabileceğini, bu yapılmadan gerçekleştirilecek özelleştirmenin ise iptale mahkum olduğunu söyledi.

       

       

Ntv

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı (KİGEM) Başkanı Mümtaz Soysal IMF’ye verilen niyet mektuplarının “yok hükmünde” olduğu...