Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

İstanbul servis yönergesi onaylandı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 490
80
İstanbul servis yönergesi onaylandı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yeniden hazırlanan ve bağlı bütün resmi okullardaki öğrenci taşımacılığını düzenleyen “İstanbul İli...


Yönergeye göre, taşıma işlerinde çalışanlarda aranacak şartlar, şu şekilde sıralanıyor: Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmaları. Mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünüm yansıtan kıyafeti veya gerektiğinde okul idarelerince belirlenecek tek tip kıyafeti giyme. Ruhsatı itibariyle sürücüden başka 8 ile 14 oturma yeri olan taşıtları kullanacak olan sürücülerin, en az 5 yıllık ‘B’ sınıfı, sürücüsünden başka en az 15 oturma yerinden fazla öğrenci taşıyan araçları kullanacakların ise en az 5 yıllık ‘E’ sınıfı sürücü belgesine sahip ve Ticari Taşıt Kullanma Belgesi almış olmaları. Sürücülerin, rehber öğretmen veya yardımcıların, cumhuriyet savcılığından sabıkası olmadığına ilişkin belge almaları ve haklarında yapılacak mahalli güvenlik soruşturmasında, hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olmaları, yardımcı personelin en az ilköğretim okulu mezunu olmaları. Sürücülerin, rehber öğretmen veya yardımcıların, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenecek hizmet içi eğitim programına katılmaları. Tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan, öğrenci servis aracı sürücülüğü, rehber öğretmenliği veya yardımcılığı yapmasına mani hal olmadığını belgeleyen sağlık raporu almaları.

       

TAŞIMACILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yönergede, “taşımacıların yükümlülükleri” de şu şekilde belirlendi: Araç içi düzeni sağlamak, öğrencilerin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere ‘rehber öğretmen’ veya yardımcı bulunduracak ve bu görevi ücretsiz yapacak. Öğrenci taşımacılığı yapan her araç, okul müdürlüğünce belirlenen ve yazılı olarak bildirilen bir muhtaç öğrenciyi ücretsiz taşıyacak. (Gerektirdiği takdirde, bu kontenjan, aynı araçtaki iki muhtaç öğrenciye ayrı ayrı yüzde 50 oranında kullandırılabilecek) Öğrenci taşımacılığı işini yürüten gerçek veya tüzel kişiler, araçları için İl Trafik Müdürlüğü’nden birer ‘Okul Servis Aracı Güzergahı Kullanım İzin Belgesi’ alacak. (Belgesi olmayan araçların okul servis aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecek) Öğrenci taşımacılığı işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiler, ‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ yaptıracak. Taşınan öğrencinin ikametgahının değişmesi, uzun tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, herhangi bir sebepten dolayı okuma hakkını kaybetmesi halinde, ödenmişse geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlü olacaklar. Tüm servis araçlarında, taşınan öğrencilerin isim, soyad, veli isimleri ile ev ve işyeri adresleri, telefonları ve öğrencilerin kan gruplarını gösterir bir liste sürekli bulundurulacak. Servis araçları, okulun kültür ve spor faaliyetleri ile milli ve mahalli bayramlar sırasında okul idaresi tarafından verilen taşımacılık hizmetlerini ücretsiz olarak yerine getirecek. Servis araçları, öğrenciler okula bırakıldıktan sonra okul bahçesinde park halinde kalamayacak. Servis sürücüleri ve yetkilileri okulun hiçbir bölümünü irtibat bürosu, kayıt bürosu ve benzeri amaçlarla kullanamayacak. Servis araçları okul çevresinde indirme-bindirme ve park durumlarında trafiği aksatmayacak. Okul servis araçlarında kesinlikle ayakta öğrenci taşınmayacak. Araç içinde, sigara içilmeyecek, radyo ve kaset çalar kullanılmayacak.

       

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

        İstanbul Ticaret Odası ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayıtlı gerçek veya tüzel kişilerin, tek tek ya da kendi aralarında yetkili kılınacak bir temsilci vasıtasıyla grup halinde de ihaleye katılabilecekleri belirtilen yönergede, şöyle denildi:

       “Taşıma işine talip olacak gerçek ve tüzel kişilerin, her hat için en az bir taşıma aracının olması veya her hat için en az bir taşıma aracı temin ettiğine dair noterden taahhütname vermesi, son 3 yıl içinde yolcu taşımacılığı işi ile ilgili bir sektörde gelirini sağladığını, bağlı bulunduğu odadan alacağı bir belge ile ispat etmesi gerekir.

        İhaleye grup halinde talip olacak gerçek veya tüzel kişilerden, noterlikte yapacakları ortaklık taahhütnamelerini de ibraz etme şartı aranır. İhaleye fesat karıştıran, ihaleden vazgeçen, taşıma işini yarıda bırakan, yönergeye, ihale şartlarına ve genelgelere uymayan ve bu nedenlerle ihalesi feshedilmiş olan şahıs veya firmalar, bir daha ihaleye alınmazlar.”

       

DENETLEME VE MEN YETKİSİ

        Taşımacıların konulan kurallara uyup uymadıklarının, okul müdürlüğü, kaymakamlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve trafik teşkilatı tarafından denetleneceği belirtilen yönergede, ayrıca, gerekli görüldüğünde başka denetim mekanizmalarının devreye sokulacağı da kaydedildi.

       Yönergede, “denetleme ve men yetkisi”ne dair şu şartlar yer aldı:

        “Yönerge ve genelge hükümlerine uymayan ve yazılı olarak iki kez uyarılan taşıyıcılar, kurallara uymamayı sürdürürlerse, sözleşmeleri okul müdürlüğünce tek taraflı olarak feshedilir.

        Bu karara karşı, taşımacı 7 gün içinde kaymakamlığa itirazda bulunabilir. Kaymakamlık, itirazı inceletir ve inceleme sonucuna göre kararı bozar veya onaylar. Feshi halinde kesin teminat, Milli Eğitim Vakfı’na irat olarak kaydedilir. Bununla beraber, valilik, kaymakamlıklar, İl Trafik Denetleme Müdürlüğü, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, ilköğretim müfettişleri, okul müdürlükleri denetleyebilirler.

        Ayrıca, okul aile birliği, okul koruma derneği ve okul vakıf başkanlıkları, öğrenci taşıma hizmetlerini takip ederek izlenimlerini okul müdürlüklerine bildirirler. İstanbul Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, kendi kurumları ile ilgili konularda denetleme yetkileri saklıdır.”

       

Ntv

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yeniden hazırlanan ve bağlı bütün resmi okullardaki öğrenci taşımacılığını düzenleyen “İstanbul İli...