Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

İşte, Türkiyenin ağır takvimi

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 975
224
İşte, Türkiyenin ağır takvimi

Türkiye, özellikle Mayıs’ın kalan günleri, Haziran ve Temmuz aylarında çok zor bir geçitten geçecek. Ağır borç ödemeleri, eylem planı, banka tas...


Yeni Ekonomik Program’da yer alan eylem planında 27 taahhütte bulunuldu. Buna göre, Emlak Bankası ay sonuna kadar kapatılacak, Ek bütçe Haziran’da çıkarılacak.Yeni programın eylem planına göre, mali şeffaflık ve yönetim için gerekli düzenlemeler Haziran ayından itibaren gerçekleştirilecek.

       Borç ödemeleri bakımından da zor bir yıl olacak. 2001 yılı iç borç ödemesi toplamı 72.9 katrilyon liraya ulaşacak. 13 milyar dolarlık dış borç ödemeleriyle birlikte yıl içinde ödenecek borçların toplamı 86 milyar dolar olacak. Sadece Haziran ayında 8.5 katrilyon lira iç borç, 2 milyar doların üzerinde de dış borç ödenecek.

       Önümüzdeki günlerin zorlu takvimi şöyle: 23 Mayıs: 4.14 katrilyon liralık bono itfası yapılacak. Mayıs sonu: Türk Telekom yönetimine profesyonel bir ekip atanacak. Mayıs sonu: Vergi kimlik numarası kullanımını yaygınlaştıracak vergi düzenlemesi gerçekleştirilecek. Mayıs sonu: Emlak Bankası kapatılarak, yükümlülükleri ve bazı varlıkları Ziraat Bankası’na devredilecek. Mayıs sonu: Ticari bankalar nezdindekiler de dahil Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve kamu bankalarının gecelik yükümlülükleri 16 Mart 2001 tarihindeki düzeyinden en az üçte iki oranında aşağı çekilecek. Mayıs sonu: TMSF ve kamu bankalarının Merkez Bankası’ndaki repo stoklarının 7 katrilyon lira ile sınırlandırılacak. Mayıs sonu: Sümerbank bünyesinde birleştirilenler ile Fon’da kalan 7 bankanın sermaye yapıları güçlendirilecek. Mayıs sonu: TMSF’de teklif alınmayan bankalar ikinci bir geçiş bankası içerisine alınacak. Mayıs sonu: Fondaki bankaların sermaye yapısı ay içinde güçlendirilecek. Demirbank, Bank Ekspres ve İktisat Bankası’na göreli olarak yüksek talep bekleniyor. Talibi çıkmayan 4 fon bankası (İnterbank, Türkbank, Esbank, Etibank) için içinde ikinci bir geçiş bankası kurulacak. Bu bankalar yılsonuna kadar satılmazsa tasfiye edilecek.

       

HAZİRAN VE TEMMUZ EN ZOR AYLAR Haziran: Ek bütçe yapılacak.2002 yılı bütçe tasarısına ise bütçe dışı fonlar, sosyal güvenlik kuruluşları, döner sermayeler, hazine’nin gerçekleşmesi olası yükümlülükleri, bütün kitler ve mahalli idareler ile ilgili hesaplar ve bunların mali durumları da eklenecek. Haziran: Kasım krizi sırasında yabancı bankalardan alınan 6 ay vadeli 1 milyar dolar da dahil olmak üzere 2.1 milyar dolar dış borç ödenecek. Haziran: Dünya Bankası, 2 milyar dolarlık krediyi, yapacağı İcra Direktörleri toplantısının ardından serbest bırakacak. Haziran: TMSF ve kamu bankalarının kalan gecelik yükümlülükleri ortadan kaldırılacak. Haziran ortası: Programın en önemli sınavlarından biri olan tarımsal destekleme fiyatları açıklanacak. Programda, destekleme alım seviyesinin öngörülen enflasyon düzeyini aşmayacak şekilde artırılacağı vurgulandı. Buna göre geçen yıl 102 bin lira olan hububat destekleme alım seviyesi bu yıl en fazla 160 bin lira olacak. Tarım Bakanı Gökalp, daha yüksek fiyat istiyor, bu amaçla alımlar için Hazine’den 400 milyon dolarlık acil ek kaynak sağlanmasını istemişti. 20 Haziran: Hazine, 3.91 katrilyon liralık yapacak. 25 Haziran: IMF, kredinin ikinci dilimi olan 1.5 milyar doları serbest bırakacak. 27 Haziran: 4.02 katrilyon liralık itfa var. Böylece Haziran’da 8.5 katrilyon lira iç borç ana para ve faiz ödenecek. Haziran sonu: Kalan 15 bütçe içi fon ile 2 bütçe dışı fon kapatılacak. Haziran sonu: Kamu finansmanı ve borç yönetimine ilişkin yeni yasa Meclis’e sunulacak. Haziran sonu: Kamu finansmanı ve borç yönetimine ilişkin yeni yasal düzenleme Meclis’e sunulacak. Temmuz başı: Meclis yaz tatiline girmeden önce, uluslararası tahkim ile ilgili değişikliği tam olarak uyumlaştıracak bir yasa çıkarılacak. Temmuz: 9.4 katrilyon, lira iç borç ödenecek. Temmuz: Memur maaşları yüzde 5 oranında artırılacak. 25 Temmuz: IMF kredisinin üçüncü dilimi olan 1.5 milyar dolar serbest kalacak.

       

EYLÜL VE KASIM’DA IMF’DEN 6 MİLYAR $ 20 Eylül: IMF 3 milyar doları serbest bırakacak. Eylül sonu: Sümerbank’ın satışı için son tarih. Uygun teklif alınamaması halinde bankanın tasfiyesi yoluna gidilecek. 15 Ekim: 15 acil yasal düzenleme arasında yer alan Kamu İhale Kanunu Meclis’e sunulacak. 15 Kasım: IMF 3 milyar doları serbest bırakacak. Yılsonu: Özel sektörün birikmiş vergi borçları stokunun azaltılması için yılsonuna kadar düzenleme yapılacak. Yılsonu: Döner sermaye işletmelerinin sayısı, yılsonuna kadar mevcudun en az yarısına indirilecek.

       

Ntv

Türkiye, özellikle Mayıs’ın kalan günleri, Haziran ve Temmuz aylarında çok zor bir geçitten geçecek. Ağır borç ödemeleri, eylem planı, banka tas...