Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

İTO: 2001 kolay bir yıl olmayacak

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 895
4
İTO: 2001 kolay bir yıl olmayacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 2001 yılının, istikrar programına ve ekonomi yönetimine duyulan güvensizlikten do...


Mehmet Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla yaptığı açıklamada, ekonomik gelişmelerin IMF tarafından takip edildiği bir ortamda, Merkez Bankası’nın 24 milyar dolar döviz rezervi ve 8 milyar dolar kadar artı pozisyonu varken, bankalar sisteminde ciddi bir likidite krizine girilmesinin önlenememesinin şaşırtıcı olduğunu savundu.

       IMF tarafından 10.4 milyar dolar yeni kaynak sağlanması suretiyle kriz ortamının soğutulduğunu kaydeden Yıldırım, önümüzdeki günlerde IMF ve Dünya Bankası tarafından yaklaşık 4 milyar doların fiilen Türkiye’ye girmesinden sonra, Ocak ayı içinde para piyasalarındaki likidite sıkıntısının da giderilmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

       Yıldırım, krizin ülke ekonomisi üzerinde yarattığı tahribat ve getirdiği sonuçların, 2001 yılının büyük bir kısmında Türkiye ekonomisini etkilemeye devam edeceğini de bildirdi. Kriz ortamının kazandırdığı tecrübelerin 2000 yılı değerlendirmesinde olduğu gibi 2001 yılı beklentileri için de bakış açısını büyük ölçüde etkilediğini belirten Yıldırım, herşeyden önce uygulanan istikrar programına ve ekonomi yönetimine duyulan güvenin sarsıldığını iddia etti.

       Yıldırım, bu güvenin yeniden sağlanmasının önemine dikkat çekerek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Kriz ortamında yükselen faizlerin yarattığı maliyet artışları bu bakımdan esasen sıkıntı içinde olan firmalarımızın varlığını tehdit eder hale gelmiştir. Artan finansman maliyetlerinin fiyatlara yansıtılması enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirecek ve firmalarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini de olumsuz etkileyecektir. Gerek banka-firma ilişkilerinde gerekse firmalararası ilişkilerde güven tahribatı meydana gelmiştir. Özümüzdeki aylarda yatırım eğiliminin ve iç talebin gerilemesi sözkonusu olacaktır.”

       

2001 YILI İYİ BİR FIRSAT OLACAKTIR

       Mehmet Yıldırım, vergi artışları ile tüketici kredi faizlerinin yükselmesinin iç talep üzerindeki gerileme eğilimini artıracağını da kaydederek, “zor şartlarda yaratıcılık kabiliyeti ve dayanma gücü göstermiş olan Türkiye ekonomisinin bu niteliklerini bir defa daha kanıtlaması için 2001 yılı iyi bir fırsat olacaktır” dedi.

       2001 yılında enflasyonun hızla yüzde 10 seviyelerine çekilmesinin de anahtar öneme sahip bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Bugün para piyasalarında yeniden denge sağlanırken tutunduğumuz 10.4 milyar dolarlık IMF kredisini dahi 18 ay içinde faiziyle beraber geri ödememiz gerekmektedir. Artan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için daha fazla döviz kazanmak zorundayız. En azından bu bakımdan iyimserlik sağlayabilecek olumlu bir gelişmenin ortaya konabilmesi lazımdır. Bunu ekonomiyi daraltarak değil, daha iyi çalıştırarak elde edebiliriz.”

       Yıldırım, dış kredilerin makul şartlarda yenilenebilmesi için Türkiye’nin ihracatını ve başta turizm olmak üzere diğer döviz kazanma imkanlarını mutlaka ve süratle geliştirmesi gerektiğini de dile getirerek, şunları söyledi: “Bu konuda yeni teşvik tedbirleri ve kurumsal yapılanmanın sağlanması zorunlu görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ekonomiyi oluşturan, yönlendiren ve etkileyen bütün kesimlerin karşılıklı uyum, anlayış ve işbirliği içinde çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Aynı gemideki insanlar olarak bazen kolay olmasa da birlikte hareket etmek, imkansızlıkları aşmak için imkanlarımızı birleştirmek ve birbirimizi dinlemek zorundayız. 2001 yılı kolay bir yıl olmayacaktır, ancak başarılı olmamız gereken bir yıldır.”

Ntv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, 2001 yılının, istikrar programına ve ekonomi yönetimine duyulan güvensizlikten do...