Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Kamu çalışanlarının maaşı eriyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 912
70
Kamu çalışanlarının maaşı eriyor

Petrol-İş Sendikası’nın araştırmasına göre kamu çalışanlarının maaşları 1994 yılından bu yana sürekli düşüyor. Araştırmada 1994’de bütçe i...


Araştırmada, emek karşıtı politikaların bütçeye yansıyan en önemli uygulamalarından birinin kamu çalışanlarının (memurların) maaşlarının düşürülmesi olduğu savunularak, 1994 yılından sonra yoğunlaşan emek karşıtı politikalar çerçevesinde maaşların, bütçe içindeki payının hızla gerilediği ve 1998 yılında yüzde 25’in altına indiği kaydedildi.

       2000 yılı maaşları ile 2001 yılı için belirlenen maaşların bütçe içindeki payının yüzde 20’nin de altına indiği vurgulanan Petrol-İş araştırmasında, 2000 ve 2001 yıllarının aynı zamanda son 25 yılda maaşların en düşük orana sahip olduğu yıllar olduğu belirtildi.

       Araştırmada, vergilerin bütçe içindeki payının azaldığı, vergi yükünün işçi ile memura yüklendiğine dikkat çekilerek, son 5 yılda gelir vergisinin yüzde 64’nü işçi ve memurların, yüzde 36’sını ise işverenlerin ödediği bildirildi.

       Ücretli çalışanların elde edilen toplam gelirin yüzde 30.1’ni aldığı, sermaye kesiminin ise gelirin yüzde 69.9’na sahip olduğu vurgulanan araştırmada, “Türkiye’de elde edilen gelirin yüzde 30’nu alanlar, gelir vergisinin yaklaşık yüzde 65’ni ödemekte, buna karşılık elde edilen gelirin yüzde 69.9’nu alanlar gelir vergisinin yüzde 36’sını karşılamaktadır” denildi.

       Kamu çalışanlarının maaşlarının bütçe içindeki payları yıllara göre şöyle: 1975: % 38.4 1980: % 31.7 1987: % 23.6 1990: % 39.4 1992: % 42.4 1994: % 30.4 1997: % 25.8 1998: % 24.8 1999: % 24.6 2000: % 19.7 2001: % 18.9

Ntv

Petrol-İş Sendikası’nın araştırmasına göre kamu çalışanlarının maaşları 1994 yılından bu yana sürekli düşüyor. Araştırmada 1994’de bütçe i...