Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Kızılay tüzüğünde değişiklik

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 745
70
Kızılay tüzüğünde değişiklik

Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünde değişiklik yapıldı. Tüzük değişikliği ile 30 kişiden oluşan Genel Merkez Kurulu üyelerinden 10’u, kıdem sırası...


Tüzük değişikliğine göre, Genel Merkez Kurulu, genel kongre tarafından seçilen 30 üyeden oluşacak. Genel Merkez Kurulu üyelerinin 9’u şube genel kurullarında görev yapmış veya yapmakta olan kişilerden seçilecek. Genel Merkez Yönetim Kurulu’na seçilen kişinin şube kurulu üyeliği ise düşecek.

        Genel Merkez Kurulu’na üye olacak kişilerin 30 yaşını bitirmeleri ve en az 1 yıldan beri asıl, daimi veya onursal üye olarak bir şubede kayıtlı bulunmaları gerekiyor. Değişikliğe göre, 30 kişilik Genel Merkez Kurulu üyelerinden 10’u kıdem sırasına göre, her yıl bu görevlerinden ayrılacak. Ayrılanların yerine, genel kongre tarafından ayrı ayrı asıl ve yedek üye adayı gösterilenler arasından 10 asıl ve 10 yedek üye seçilecek. Yedek üyelerin, yedek üyelik sıfatı, yapılacak ilk olağan genel kurulda sona erecek.

        Kıdem sırası ile Genel Merkez Kurulu üyeliğinden ayrılacak üyeler 10’dan fazla olursa, ayrılacaklar kurayla tespit edilecek. Üyelikten ayrılacaklar, genel kongreden önce belirlenecek.

       

GENEL MÜDÜR ATAMASI

        Tüzük değişikliğine göre, Kızılay Genel Müdürü ve Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Genel Merkez Kurulu tarafından atanırken, Genel Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan, 2 Genel Başkan Vekili, Genel Sekreter ve 3 üyeden oluşacak. Genel Merkez Denetçiler Kurulu, Genel Merkez ve Genel Müdüre bağlı bütün hizmet birimlerinin parasal ve yönetimsel işlemlerini denetlemek üzere, Genel Kongre tarafından mali, idari ve hukuk konularında deneyimli kişiler arasından 1 yıl süre ile seçilen 5 asil ve yedek üyeden oluşacak. Denetçiler Kurulu’na üye seçilebilmek için 30 yaşını bitirmek, yüksek okul mezunu olmak ve en az 1 yıldan beri asıl, daimi veya onursal üye olarak bir şubede kaydı bulunmak gerekiyor.

       

       

Ntv

Türkiye Kızılay Derneği tüzüğünde değişiklik yapıldı. Tüzük değişikliği ile 30 kişiden oluşan Genel Merkez Kurulu üyelerinden 10’u, kıdem sırası...