Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Komünist Partiye ihtar istemi

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 681
85
Komünist Partiye ihtar istemi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Komünist Parti’nin adı konusundaki yasaya aykırılığın giderilmesi için ihtar verilmesi istemiyle...


2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası’na göre, partinin program ve tüzüğünün incelemeye alındığını kaydeden Kanadoğlu, şöyle devam etti:

       “Parti program ve tüzüğünün Anayasa’daki yasaklara aykırılık halinde partilerin kapatılmasını düzenleyen 2820 sayılı yasanın 101. maddesinin (a) bendinde belirtilen ‘sınıf ve zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlama’ yasağına aykırılık içermediği anlaşılmakla birlikte; 2820 sayılı yasanın kullanılamayacak parti adları ve işaretler başlıklı 96. maddesinin son fıkrası ‘komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep veya bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz’ hükmünü içermektedir. Aleyhine başvurulan partinin ‘Komünist’ adı ile kurulması anılan yasanın 4. kısmında yer alan 96. maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır.

       Aynı yasanın 104. maddesinde ise ‘bir siyasi partinin bu kanunun 101. maddesi dışında kalan emredici hükümleri ile diğer kanunların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık halinde bulunması sebebiyle o parti aleyhine Anayasa Mahkemesi’ne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen yazı ile başvurulur’ hükmü öngörülmüştür.”

       

YASAYA AYKIRILIK

       Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu, başvurusunun sonuç ve istem bölümünde, aleyhine başvurulan siyasi partinin adı konusundaki yasaya aykırılığın giderilmesi için anılan yasa hükümleri uyarınca ihtar kararı verilmesini istedi.

       Anayasa Mahkemesi, Kanadoğlu’nun istemini yerinde bulursa, yasaya aykırılığın giderilmesi için ilgili partiye süre vererek ihtarda bulunacak. Komünist Parti verilen süre içinde aykırılığı gidermezse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca parti hakkında kapatma davası açılabilecek.

       

Ntv

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Komünist Parti’nin adı konusundaki yasaya aykırılığın giderilmesi için ihtar verilmesi istemiyle...