Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Konut müsteşarlığı kuruluyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 116
3
Konut müsteşarlığı kuruluyor

Arsa ve konut üretimi politikalarının yürütülmesi amacıyla Konut Müsteşarlığı kurulmasını öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edil...


Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü müsteşarlığa bağlanacak. Konut Müsteşarlığı merkez birimi için 61 kişilik kadro ihdas edilecek. Arsa ve konut üretimi konusunda karar organı olarak görev yapacak Konut Yüksek Kurulu kurulacak. Başbakanın başkanlığındaki Kurul ilgili bakan, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün bağlı olduğu bakan, Maliye Bakanı, Bayındırlık ve İskan Bakanı ile Konut Müsteşarı’ndan oluşacak.

       Ayrıca, alınan kararların uygulanmasında hizmette verimliliği ve çabukluğu sağlamakla görevli Konut Koordinasyon Kurulu kurulacak.

       

DÖNER SERMAYE ARTIŞI

        Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nün döner sermayesinin 250 trilyon liraya yükseltilmesini öngören yasaya göre bu rakam Bakanlar Kurulu’nca dört katına kadar yükseltilebilecek. Yasayla Arsa Ofisi’nin kamulaştırma yetkisi, yeni yapılanmaya uygun biçimde ve yeni yerleşim yerlerinin oluşturulmasına olanak verecek şekilde yeniden düzenlenecek. Buna göre, Arsa Ofisi, konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları Bakan onayıyla kamulaştırabilecek.

       Arsa Ofisi, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun altyapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haciz edilemeyeceği konusunda şerhler koydurabilecek. Kurul tarafından belirlenen arsa ve konut üretim alanlarında bulunan Hazine’ye ait arazi ve arsalar bedelsiz olarak Arsa Ofisi’ne devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler de aynı şartlarla Hazine’ye iade edilecek. Müsteşarlığın 2001 yılı giderleri, Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

       

GÖRÜŞMELER

        Devlet Bakanı Faruk Bal, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, TOKİ’nin 1997 yılı hesaplarının “usulsüzlük ve yolsuzluk” gerekçesiyle TBMM KİT Komisyonu’nda ibra edilmediğini belirterek, dönemin yöneticileri hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğünü söyledi. Emlakbank’ın inşaat biriminin bankadan ayrılması kararının 1997 yılında alındığını anlatan Bal, bunun yeni uygulanabildiğini kaydetti. Bal, Emlak Konut’un mal varlığının bilanço değerinin yaklaşık 1 katrilyon lira olduğunu, ancak gerçek değerin bu rakamın üzerinde bulunduğunu dile getirdi.

        Görüşmeler sırasında, kapatılan FP’nin Grup Başkanvekili Avni Doğan da bir ara Genel Kurul Salonu’na girerek, yoklama pusulası imzaladı. Bir süre milletvekilleriyle konuşan Doğan, daha sonra salondan ayrıldı.

Ntv

Arsa ve konut üretimi politikalarının yürütülmesi amacıyla Konut Müsteşarlığı kurulmasını öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edil...