Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Korsikaya yeni haklar

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 27
6
Korsikaya yeni haklar

11 Temmuz —  Başbakan Lionel Jospin önderliğinde Fransız hükümeti ve Korsika meclisi üyeleri arasında 7 aydır yapılan çalışmanın ardından d...
       Fransız hükümetinin Korsika meclisi üyelerine önerilerinin ilki, “Deneysel çerçevede yasama gücünün merkezi otoriteyle paylaşımı”. 1993 Temmuz’unda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir görüşe göre, parlamento bölgesel meclise geçici olarak şartları parlamentodan çıkacak bir yasa dahilinde belirlenen istisnai yasama görevleri verebilir. Daha sonra parlamento durumun bilançosuna ve gelişimine bakarak ilgili bölgesel meclisin kararlarını onaylayabiliyor. Hükümetin bu yola gitmesinin sebebini Başbakan Lionel Jospin Korsika meclisi üyelerine açıkça bildirdi. Hükümet anayasa değişikliği gerektirmeyecek bir çözüm aradı, sebebi ise Fransa’da bir kohabitasyon yaşandığı, meclis ve senato arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle sonuca çok geç yahut hiç varılamayacak olması...

       Mart ayında, Korsika meclisinin 22’ye karşı 26 oyla kabul edip, hükümetten talep ettiği imtiyazlar ise şöyleydi: Fransız Devleti ve Avrupa’nın yetki alanına giren konular hariç Fransız Cumhuriyeti dahilinde Korsika’ya yasama gücü verilmesi ve vergi ayrıcalığı tanınması. Kalkınma, Korsika dili ve kültürü, çevre gibi konularda Korsika Meclisi’ne tam yetki verilmesi. Halen okullarda seçmeli ders olarak okutulan Korsika dilinin mecburi olması da talepler arasındaydı. Başbakan Lionel Jospin önderliğindeki toplantının gündem maddesi olmamasına karşılık, daha önce iki kez genel af ilan edilmiş adada kan davası da dahil olmak üzere hangi konuda suç işlemiş olursa olsun mahkumların ve bu arada arananlaırn da af edilmesiydi.

       Hükümetin Korsika dili konusundaki önerisi ise şöyle: Seçmeli ders olarak okutulan Korsikaca’nın anaokulu ve ilkokul seviyesinde normal ders saatlerinde okutulması. Korsika’da milliyetçiler, çocukların seçmeli ders olduğunda Korsikaca’yı öğrenmediğini bu sebeple mecburi hale getirilmesini istiyordu. Ancak adadaki Fransızlar da Korsikaca’yı mecburen öğrenmek istemiyordu.

       

YENİ SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

       Noel arefesi ve Korsika parlamentosu milletvekillerinin Başbakan Lionel Jospin’le görüşmelerinden 10 gün sonra, adadaki yasadışı 4 örgüt silahlarını süresiz bıraktıklarını açıkladılar. Bu açıklama tarihiydi, ama silah bıraktıklarını beyan ettikleri için değil. Korsika’da daha önce de ateşkes duyuruları yapıldı: Mesela Ocak 96’da, salonda, silah açısından bir eksiği uçak-savar ve hava bombardıman uçakları olan FLNC militanları ellerinde İsrail mali portatif makineli tüfekler, Amerikan yapımı roket atarlarla silah bıraktıklarını açıklamışlardı. Bu seferki beyanın tarihi olmasının sebebi, 4 silahli gurubun FLNC-Canal Historique, FLNC 5 Mayıs, Fronte Ribellu ve Clandestinu’nun tek ses verip hatta birleştiklerini beyan etmeleri. Korsika’da 25 yıllık milliyetçilik tarihinde örgütler bölündüler, ama asla birleşmediler.

       

BAĞIMSIZLIK İSTİYORLARSA ALSINLAR

       Romalılar’dan bu yana 19 ayrı milletin egemenliği altında yaşayan, 37 kez genel başkaldırının 7 ayrı anarşik periyodun yaşandığı Korsika 260 bin nüfuslu, küçük bir ada. “Gerçek olamayacak kadar güzel” diye tanımlanan bu ada çoktandır Fransızlar’ın umurunda değil. Korsika’nın mali açıdan Fransa’ya yük olduğuna inanan eski Başbakan Raymond Barre “İstiyorlarsa bağımsızlıklarını alsınlar” derken, Ifop’un yaptığı bir ankete göre Fransızlar’ın yüzde 80’i adaya bağımsızlık verilmesinden yana.

       L’événement du Jeudi Dergisi Mayıs 99’da “Korsika bağımsız olsaydı” başlıklı haberinde bu hayali ülkenin özelliklerini sıraladı: Korsika, dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden biri ve Birleşmiş Milletler’in 186. üyesi olacaktı. 3,5 milyar dolar GSMH’siyle ekonomik planda Madagaskar ve Azarbeycan’ın arasında bir yerde. Avrupa’da Bosna’nın hemen önünde, ama kişi başına düşen geliriyle de Yunanistan’ın önünde, İspanya’nın hemen arkasında. 1768’de Fransa’nın eline geçen Korsika, Avrupa Birliği’ne girmek için en azından ilk dalga ülkeleri Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti’ni beklemek zorunda kalacaktı.

       

YILDA 7 MİLYAR FRANK YARDIM, PEKÇOK MALİ AVANTAJ

       Ya Korsikalilar’ın talepleri? Kimin tam olarak ne istediğini bilen yok. En fazla 200- 300 kişiden oluşan silahlı örgütlerden bazısı bağımsızlık talep ederken, bazısı otonomi istiyor. Bir Avrupa İmparatorlugu kurma iddiası taşıyan, kendisi de bir Korsikalı olan İmparator Napolyon’dan bu yana pekçok mali ayrıcalık tanındı Korsika’ya. Fransa’nın en çok yardım alan bölgesi, yılda 7 milyar frank ödeniyor adaya. Vergi avantajları var, KDV oranları Fransa’ya nisbetle çok düşük. Fransa’nın Avrupa Birliği’nin kredilerinden en çok faydalanan bölgesi. Bir Fransız’ın bu kredilerden nasibi 80 franksa, Korsikalı’nın 900 franka ulaşabiliyor. Ancak adanın aldığı subvansiyonlar ve yardımlardan oluşan pastadan, adadaki geleneksel yandaşlık politikası dahilinde hep yanı ailelerin nasiplendiği söylenir.

       Tıpkı Basklar, Bretonlar ve Occitanlılar gibi Korsikalılar da bölgesel milliyetçilik hareketlerine giriştiler. Ancak Korsika’nın farkı burada milliyetçilik hareketlerinin bir gelenekten çok, ölüp ölüp arada dirilen bir hareket olması. Bu hareketler bazen, merkezi otoritenin meydan okuyan tavrına karşı bazen ise bölgesel milliyetçi bilinç temelinde çıkıyor.

       1982’den beri Korsika’nin kendi meclisi var. Otonomi ve bağımsızlık yanlıları böylece 82’den itibaren meclise girdiler. Fransa’nın “güçlendirilmiş desantralizasyon” konusundaki ilk tecrübesi. İki kez ayrıcalık statüsü verildi, adada iki kez genel af ilan edildi. Bazen de konjonktur gereği hava yumuşadığında, Fransa yüksek rütbeli yargıçlara baskı yaparak teröristlerin yargıya intikal etmiş dosyalarını kapattırdı. Üniversiteleri var, Korsika dilinde gazete, televizyon var.

       Fransızlar elbette gece-gündüz Korsika’yı konuşmuyorlar. Ama dönem dönem işlenen cinayetler, atılan bombalarla Korsika Fransa’nın gündemine oturuyor. 1998 Şubat’ında öldürülen Vali Claude Erignac’ın ardından adada gerçek bir hukuk düzeni tesis etmeye çalışan Fransa, Nisan 99’da yakılan bir restorant nedeniyle Korsika konusundaki mesaisini arttırdı. Ruhsatsız bir nev’i gecekondu usulu yapılan ve yıkılması gereken Chez Francis adlı restorant Nisan 99’da yakıldı. Olayın halkı korkutmak için, Bölge Valisi Bernard Bonnet ve Jandarma Komutani Albayın emriyle iki subay tarafından yapıldığı iddia edilirken, vali ve albay tutuklandı, dava henüz sürüyor.

       1991’den bu yana diğer bölgelere kıyasla pekçok ayrıcalığın sahibi olan Korsika Adası ekonomik, sosyal ve kültürel alanda icra yeteneği olan parlamentosu, ulaştırma, çevre, turizm konusunda bir nev’i “bakanlık”ları olan, küçük bir devlet gibi zaten. Dönem dönem Fransa’nın ayağına takıldığı için “ver kurtul” seslerinin çok yükselmesine karşılık, “alalım kurtulalım” yanıtı da bir ağızdan net olarak çıkmıyor. Düzeni Fransa’ya hiç benzemeyen hem ada, hem Akdeniz kültürünün hakim olduğu Korsika’da 25 yılda ne baston ne havuç politikası sonuç verdi. Belki bu kez…

       

Ntv

11 Temmuz —  Başbakan Lionel Jospin önderliğinde Fransız hükümeti ve Korsika meclisi üyeleri arasında 7 aydır yapılan çalışmanın ardından d...