Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Kütüphane Haftası protestolu açıldı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 577
32
Kütüphane Haftası protestolu açıldı

Kütüphaneciler, özlük haklarında iyileştirme yapılmamasını protesto etmek amacıyla haftanın açılış töreninde yakalarına siyah kurdele taktılar....


Kutlamalara son 3 yıldır bakan olarak katıldığını ve kütüphaneciliğin çok önemli sorunları olduğunu bildiğini ifade eden Talay, bunların en başında kütüphanecilerin sosyal ve ekonomik açıdan gerekli şekilde değerlendirilmediği gerçeğinin geldiğini kaydetti. Bu konuda iki yıldan beri Maliye Bakanlığı nezdinde önemli girişimlerde bulunduklarını anlatan Talay, şöyle devam etti: “Ama Türkiye’nin belirli ekonomik koşullar içinde olması ve devlet hizmetinde çalışan değişik çalışma gruplarının bu ücret artışları karşısında bunlardan yararlanma konusundaki genel temayülü, kütüphanecilikle ilgili iyileştirme ve olumlu kararlar alma aşamasını maalesef bu ana kadar gerçekleştirmemize fırsat vermedi. Önümüzdeki günlerde benim de sizlerin yanında ve sizlerle birlikte olmak kaydıyla Maliye Bakanlığı ve diğer yetkililer nezdinde özel randevularla bu konuyu gündeme getirme konusunda bir etkin çalışmaya girmemiz ve bir çalışma programı içinde bu konunun üzerine gidilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bunu önümüzdeki günlerin en başta gelen konusu haline getirmemiz gerekir.

       Kütüphanecilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını geliştirecek yeni kararların alınmasıyla, bu alandaki bilimsel çalışmaların ve yeni teknolojilerin kütüphanelerimizde kullanılmasına fırsat verecek bir çalışma hayatının gerçekleştirilmesi de mümkün olacaktır.” Son üç yılda 138 kütüphane açtıklarını belirten Talay, şu anda 1410 olan kütüphane sayısını bu yılın sonunda 1500’ün üstüne çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Talay, ayrıca çok önemli kütüphanelerin onarımını yaparak daha iyi koşullar altında hizmet verecek hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

       

       

“DERLEME KANUNU YENİDEN DEVREDE’’

       Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişikliklerle Derleme Kanunu’na da yeniden işlev kazandırıldığını bildiren Talay, böylece 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kapsamına giren bütün sanat ve kültür eserlerinin çoğaltılmış nüshalarından 5’inin saklanmak ve arşivlenmek üzere Kültür Bakanlığı’na verilmesi zorunluluğunun getirildiğini söyledi. Talay, “Böylece Milli Kütüphane’nin bugüne kadar yapması gereken ancak müeyyide eksikliği nedeniyle yapamadığı çok önemli bir fonksiyonu da yerine getirmiş olacağız. Çünkü bu kurala uymayanların 5 milyar lira ile cezalandırılması, bu ihlalin tekrarlanması halinde de bu rakamın 15 milyar liraya kadar çıkması söz konusu olacak” dedi.

       

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA ÜCRET”

       Kültür Bakanı Talay’ın Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere erken ayrılmasından sonra konuşan Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Yrd. Doç. Dr. Doğan Atılgan da, hiçbir karşılık beklemeden hizmet veren kütüphaneciler arasında çalışma koşulları, sosyal ve ekonomik haklar açısından büyük bir eşitsizlik olduğunu söyledi. Kütüphaneciler arasında en büyük güçlüğü 657 Sayılı Yasanın genel idari hizmetler sınıfında çalışanların yaşadığını vurgulayan Atılgan, “yaptıkları iş ile bulundukları hizmet sınıfı hiçbir zaman örtüşmemekte, bu konuda yapılan tüm girişimler de ne yazık ki hep sonuçsuz kalmaktadır” dedi.

       Üniversite mezunu kütüphanecilerin yasa gereği hiçbir özel statü aranmayan geçici işçi kadrosunda çalışanlardan daha az ücret aldığına işaret eden Atılgan, özellikle Kültür Bakanlığı kadrolarında çalışan kütüphanecilerin açlık sınırının altında aldıkları ücretlerle üstlendikleri misyonu gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Atılgan, şöyle devam etti: “Sayın Bakandan bir kez daha konuya sahip çıkmasını, gerekirse Bakanlar Kurulunda bir kararname krizine dönüştürerek sorunumuza çözüm bekliyoruz. Sayın Bakan, yoksa, tüm kütüphaneciler ya muvafakat almak için ya da geçici işçi kadrosuna geçmek için size başvuracaktır. Bu da halka kültür hizmeti sunmakta çok önemli bir görevi olan Halk Kütüphanelerinin hizmetlerini durma noktasına getirecektir.” Toplantıya katılan kütüphaneciler, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Atılgan’ın konuşması sırasında, uygulamaları alkışlarla protesto ettiler.

       

       

“ÜÇ YILDA 373 KÜTÜPHANE”

       

       Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürü Gökçin Yalçın da, Kütüphane haftasının birincisinin kutlandığı 1964 yılında 373 kütüphane bulunduğunu belirterek aradan geçen 37 yılda bu sayının yaklaşık üç katına çıkarılabildiğini söyledi. Yalçın, Türkiye koşullarında mütevazı hedefler koymak zorunda olduklarını kaydederek, bu yıl sonunda kütüphane sayısını 1500’ün üstüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Başbakanlıkta meslek tanımlamalarına yönelik bir çalışma yapıldığını belirten Yalçın, kütüphanecilerin de bu çalışma kapsamında değerlendirilmesini ve yeni personel rejiminde yerini almasını diledi.

       

Ntv

Kütüphaneciler, özlük haklarında iyileştirme yapılmamasını protesto etmek amacıyla haftanın açılış töreninde yakalarına siyah kurdele taktılar....