Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Liderlerden programa taahhüt

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 944
135
Liderlerden programa taahhüt

Başbakan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın, 3 Mayıs’ta IMF’ye iletilen Türkiye’nin niy...


Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz, ortak mektupta şunları belirttiler:

       “Devlet Bakanı Kemal Derviş ve Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti tarafından size gönderilen niyet mektubu, Türkiye’yi bugün etkileyen finansal ve ekonomik krizi aşma ve enflasyonu gelecek yıl yüzde 20’nin altına indirmeyi hedefleyen makro ekonomik çerçeve içinde ülkede güçlü bir ekonomik düzelme sağlama yolunda Türk hükümetinin uygulayacağı politikaları, programları ve önlemleri içermektedir. Programımızda büyüme, istikrar ve yapısal reformlar birbirini destekleyen ortak hedeflerdir. Hükümet, bu hedeflerin elde edilmesi konusunda niyet mektubunda belirtilen bütün önlemler ve politikaların tamamen arkasındadır. Bildiğiniz gibi, çok derin yapısal reformlara temel oluşturacak yasama alanında büyük ilerleme kaydettik. Bu ilerlemelere hem kam,u hem özel sektörde idare ve şeffaflığın ilerletilmesi dahildir.”

       Bütçede güçlü bir faiz dışı fazla sağlama hedefinin önemli bir amaç olduğunu ve programın sıkı önlemler içerdiğini belirten koalisyon liderleri, mektuplarına şöyle devam ettiler:

       “Biz, Türkiye’nin borç dinamiğini iç ve dış borçları düşürecek, özel sektör yatırımları için kaynak yaratacak ve kamu kesimi kaynaklarını toplumun en yoksul ve sıkıntılardan en fazla etkilenen kesimlerinin yararına olacak şekilde düzenlemek istiyoruz. Bu program, uluslararası topluluğun güçlü ve zamanlı finans desteğini gerektirmektedir. Ekonomi ekibimize sağladığınız işbirliğinden dolayı size müteşekkiriz ve programımızın IMF’nin İcra Direktörleri Kurulu tarafından olumlu şekilde değerlendirilmesi durumunda bunun piyasalara istikrar kazandıracağına, güveni yeniden sağlayacağaına ve Türkiye’nin istikrar ve sosyal adaletle birlikte büyümeye geçmesine izin verecek yapısal reformların uygulanmasına imkan vereceğine inanıyoruz.”

       

Ntv

Başbakan Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz’ın, 3 Mayıs’ta IMF’ye iletilen Türkiye’nin niy...