Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Marmarada Acil Yeniden Yapılandırma Projesi...

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 598
145
Marmarada Acil Yeniden Yapılandırma Projesi...

Deprem bölgesinin tapu kayıtları ve kadastro haritalarının iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ile arazi ve coğrafi bilgi teknolojileri yenid...


Başbakanlığa bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, deprem sonrasında gündemine aldığı “Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma” (MEER) projesiyle, bölgenin arazi bilgi sistemleri, tasarımı, geliştirilmesi ve oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapılacak.

       Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 13 Aralık 2000 tarihinde yaptığı müşavirlik seçimi ihalesi ile ilgili çalışmaların da kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

       

YAPILACAK İŞLER

       Marmara Bölgesi altyapı çalışmalarına müşavirlik hizmetini üstlenecek olan yerli ve yabancı firma öncelikli olarak, deprem sonrası durumu yansıtan tapu ve kadastro bilgilerini de kapsayacak şekilde geçerli ve güvenilir arazi bilgilerini çıkaracak.

       Firma ayrıca, bölgenin tapu kayıtları ve kadastro haritalarının iyileştirilmesi ve güncellenmesi işleri ile bölgenin arazi ile ilgili her türlü faaliyet ve karar verme süreçlerinde coğrafi bilgi teknolojisinin uygulanması ve gerekli uygulama yazılımlarını geliştirecek.

       Sistemin tamamıyla ilgili dökümantasyonu yapacak olan müşavir firma, verilerin toplanması için standartları, teknikleri ve iş akışlarını geliştirecek, veri modelleri ve bunlarla ilgili standartları da detaylandıracak.

       2001 yılının ilk aylarında başlatılacak olan yeniden yapılandırma uygulamaları çerçevesinde, müşavir firma ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerine Merlis’in uygulanmasından ve onun ilk aşama işlemlerinin oluşturulmasından da sorumlu olacak.

       Firma, ayrıca arazi bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulması, tapu ve kadastronun yasal, kurumsal, teknik ve ekonomik yönleri ile veri tabanları ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması ile sistem analizi ve tasarımı çalışmalarını da belirlenen program çerçevesinde yapacak.

Ntv

Deprem bölgesinin tapu kayıtları ve kadastro haritalarının iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesi ile arazi ve coğrafi bilgi teknolojileri yenid...