Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Mecliste bütçe haftası

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 450
92
Mecliste bütçe haftası

2002 Mali Yılı Bütçesi, 17 Ekim 2002 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar TBMM’ye sunulacak....


TBMM Danışma Kurulu’nun toplanıp ayrı bir karar almaması durumunda, TBMM Genel Kurulu’nda Salı günü sırasıyla gündemdeki sözlü sorular ve araştırma önergeleri ele alınacak. Çarşamba günü de, daha önceki Danışma Kurulu’nda alınan karar gereği uluslararası anlaşmaların görüşmelerine devam edilecek. Çarşamba günü ele alınacak uluslararası anlaşmalar şöyle: Türkiye ile Danimarka arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin ve eki protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi’ne uygun olarak Hollanda ile Türkiye arasında 5 Nisan 1966 tarihinde düzenlenen Hollanda-Türkiye sosyal güvenlik sözleşmesinin revizyonunu amaçlayan ve hakların meşruluğunu ilgilendiren ek anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uyarınca 5 Nisan 1966 tarihli Hollanda ile Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin revizyonunu amaçlayan Hollanda ile Türkiye arasında andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri hükümetleri arasında doğal ve insanlardan kaynaklanan afetlerde acil yardım ve acil müdahale anlaşmasına Türkiye’nin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Türkiye ile Özbekistan hükümeti arasında karşılıklı büyükelçilikler faaliyetlerinin gayrimenkul ve mali veçhelerine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı, Türkiye ile Tacikistan arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında hukuki, ticari ve cezai konularda adli yardımlaşma sözleşmesinin ve sözleşmeye ilişkin notaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı hükümeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesinin ve eki sağlık bakımı hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı.

       Uluslararası sözleşmelerin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra da Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK’da değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı ele alınacak.

       

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

        TBMM İçişleri Komisyonu’nun 18 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantıda, “Oyun Yerleri ile Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun Tasarısı” ile Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı (Merkezi İdareyle Mahalli İdareler Arasında Görev Bölüşümü ve Hizmet İlişkilerinin Esasları ile Mahalli İdarelerle İlgili Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) görüşülecek.

       Milli Savunma Komisyonu da aynı gün yapacağı toplantıda, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında KHK’da değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını ele alacak.

       Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nun 16 Ekim Salı günkü toplantısında da, tavukçuluğun sorunları görüşülecek. Ayrıca, ANAP Ordu Milletvekili Şükrü Yürür’ün, “Su Ürünleri Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi” ele alınacak.

       Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda da 16 Ekim salı günü “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı” görüşülecek.

       Siyasi parti gruplarının hafta içinde yapacağı toplantılarda da son gelişmeler değerlendirilecek.

       

Ntv

2002 Mali Yılı Bütçesi, 17 Ekim 2002 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar TBMM’ye sunulacak....