Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Memur tasarısı komisyonda

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 951
187
Memur tasarısı komisyonda

Yıkıcı, bölücü faaliyetler ile cumhuriyetin niteliklerine karşı suç işleyen memurların memuriyetten çıkartılmasını öngören tasarının Plan ve Bütçe Kom...


Usul üzerindeki görüşmeler sonunda tasarıların Anayasa Komisyonu ya da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesine ilişkin oylama yapıldı. Oylamada, toplantıya katılan FP ve DYP’li üyeler ile ANAP ve MHP’li bazı üyeler tasarıların Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmemesi yönünde oy kullandılar. DSP’li üyeler ile MHP’li bazı üyeler, karşı yönde oy verdiler. MHP ve ANAP’lı bazı üyeler ile DSP’li Gaffar Yakın çekimser kaldı. Oylamada “evet” ve “hayır” oylarının 14-14 eşit çıkması üzerine, çalışmalara ara verildi.

       

KOMİSYON YENİDEN TOPLANDI

       Tasarının Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi gerektiğine ilişkin önergenin 14-14 sonuçlanan oylamasından sonra çalışmalarına ara veren Plan ve Bütçe Komisyonu saat 13.00’de tekrar toplandı.

       Komisyon Başkanı Metin Şahin, tasarının Anayasa Komisyonu’na gönderilmesini isteyip istememeyi yeniden milletvekillerinin oyuna sundu. ANAP milletvekillerinin tamamına yakınının katılmadığı oylama sonucunda, tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi 13’e karşı 16 oyla kabul edildi. İlk oylamada çekimser kalan DSP Afyon Milletvekili Gaffar Yakın ikinci oylamada DSP ve MHP milletvekilleri ile tasarının Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi yönünde oy kullandı. DYP ve FP milletvekilleri ile Hakkari Bağımsız Milletvekili Evliya Parlak, tasarının Anayasa Komisyonu’na gönderilmesi gerektiği yönünde oy verirken, ANAP’lı Komisyon Sözcüsü Nihat Gökbulut çekimser kaldı.

       

ANAYASA’YA AYKIRILIK ÖNERGESİ

       Bu oylamadan sonra FP Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ve diğer FP milletvekilleri, tasarının Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu nedenle öncelikle bu konunun çözümlenmesi gerektiği iddiasını içeren bir önerge verdi.

       Tasarıda öngörüldüğü biçimdeki geniş kapsamlı bir cezanın disiplin kurulları tarafından verilmesinin Anayasa’ya ve tüm hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade eden Fırat, “kanuna karşı hile, kapkaççılık yapılmaktadır” dedi. Önerge, iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

       

“HUKUKİ ZORLUKLAR BULUNMAKTADIR”

       İktidar partisi milletvekillerinin gündemdeki iki tasarının birleştirilmesi yönündeki önergesinin kabul edilmesinden sonra Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, tasarı hakkında bilgi verdi. Bakan Gürel, tasarının, yıkıcı, bölücü veya cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birisini değiştirmeye ya da ortadan kaldırmaya yönelik veya bunlara aykırı eylem ve diğer faaliyetlerde bulunmayı, memuriyetten çıkarılma nedenleri arasına aldığını bildirdi. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda, bu yönde bir hüküm bulunmadığını belirten Gürel, “bu nedenle, sözkonusu fiilleri işleyen memurların memuriyetten çıkarılmalarında çeşitli hukuki zorluklar bulunmaktadır” dedi.

       Yasada memuriyetten çıkarmayı gerektiren 11 fiil ve hal sayıldığını anımsatan Bakan Gürel, şunları söyledi:

       “Yasa Tasarısı ile memuriyetten çıkarılmayı gerektiren bu 11 fiil ve hal arasına, ‘yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı faaliyetler’in de dahil edilmesi öngörülmektedir. Bunun ötesinde bir düzenleme sözkonusu değildir.

       30 yıldan bu yana uygulanmakta olan mevcut hükümler çerçevesinde, devlet memurlarına, kanunda belirtilen fiilleri karşılığında memurluktan çıkarma cezası nasıl veriliyorsa, kanun tasarısı yürürlüğe girdiğinde ‘yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı faaliyetler’ içinde olduğu belirlenen memurun işine de o şekilde son verilecektir. Değişiklik, cumhuriyetin ve devletin temel niteliklerini savunmaktadır.”

       Bakan Gürel’in konuşmasından sonra tasarı üzerindeki görüşmelere başlandı.

       

KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ

       Tasarının tümü üzerinde söz alan FP Erzurum Milletvekili Aslan Polat, eline silah alan birinin memurluktan atılmasına itiraz olmayacağını ifade ederek, “Yüksek Askeri Şura kararlarıyla atılan subayları biliyoruz. Aynı şeyler burada da uygulanacak mı?” diye sordu.

       DYP Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ise Cumhuriyet’i savunmak kadar, demokrasinin asgari normları konusunda da uzlaşılmasını istedi. FP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin, getirilen düzenlemeyle yargıda bulunan ceza yetkisinin idareye verilmeye çalışıldığını savunarak, bunun “Çok ciddi hata olduğunu” söyledi.

       DSP Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan ise yıkıcı ve bölücü faaliyetlere verilecek cezaya itiraz etmediğini, ancak memuru “Tümüyle kısıtlayan” düzenlemelere de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

       FP Adıyaman Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tasarıda öngörülen suçların TCK’daki ağır suçlar kapsamına girdiğini kaydederek, düzenlemenin hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savundu.

       DYP Samsun Milletvekili Kemal Kabataş ise devletin kendini koruyacak düzenlemeleri yapmasına kimsenin itirazı olmayacağını, ancak yüksek disiplin kurullarının yargı kurumları haline getirilemeyeceğini söyledi.

       DSP Kırklareli Milletvekili Necdet Tekin, Cumhuriyet’i yıkmaya yönelen memurların temizlenmesinin şart olduğunu söyledi. Uygulamanın yönteminin tartışılabileceğini ifade eden Tekin, “ama devlet kendini nasıl koruyacak? Eleştirenlerin bunun yanıtını vermesi gerekir” diye konuştu.

       FP Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, bir memurun camiye gitmesi ile Cumhuriyet’in yıkılacağı yorumlarına katılmadığını bildirerek, “bu cumhuriyet ne kadar acizmiş” dedi. Düzenlemeyi iktidar partilerinin istemediğini de savunan Ergezen, “kokteyllerde verilen talimatlarla Meclis iradesine ipotek konuyor” diye konuştu.

       FP Kütahya Milletvekili Ahmet Derin, hangi eylemlerin bölücü ve yıkıcı olduğunun belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği konuşmasında, bu tür düzenlemelerin devletle milletin kaynaşmasını bozacak nitelikte olduğunu söyledi.

       FP Hatay Milletvekili Metin Kalkan ise tasarıyı “vehimden kaynaklanan aşırı bir tedbir” olarak nitelendirdi. Gündemdeki tasarı ile iç barışın dinamitlendiğini savunan Kalkan, “Memur memura düşman ediliyor. Bize atma listeleri şimdiden hazırmış gibi geliyor” dedi.

       

Ntv

Yıkıcı, bölücü faaliyetler ile cumhuriyetin niteliklerine karşı suç işleyen memurların memuriyetten çıkartılmasını öngören tasarının Plan ve Bütçe Kom...