Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Okuyana göre sendika yasa tasarısı kazanım

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 307
6
Okuyana göre sendika yasa tasarısı kazanım

Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı’nı, çalışanlar için ‘kazanım’ olarak nitelendirdi. Okuyan, m...


Okuyan, kabul sırasında yaptığı konuşmada, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı’na getirilen eleştirilerin bir düşünceyi yansıttığını belirterek, yasa tasarısının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini, şu anda bu tasarıyla ilgili inisiyatifin tamamen TBMM Genel Kurulu’nda bulunduğunu hatırlattı. Okuyan, Türkiye’de ilk defa 1961 Anayasası ile memurlara sendika kurma hakkı verildiğini, ancak uygulamaya fiilen geçilemediğini vurgulayarak, en son 1995 yılında bu konuda yeniden bir anayasa değişikliği yapıldığını anımsattı.

       Anayasa’da yapılan değişikliğe rağmen 6 yıllık sürede, memurların sendika kurmalarına ilişkin yasanın TBMM’den çıkarılamadığını bildiren Okuyan, şöyle devam etti:

       “55. hükümet döneminde Meclis’e sunulmuş olan ve 28. maddesine kadar görüşmeleri tamamlanmış bulunan kanun tasarısı bir daha revize edilmek suretiyle TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu’ndan geçti. Bizim hükümet olarak birinci öncelikli düşündüğümüz, kanun tasarısının bir an önce TBMM’de kabul edilmesidir.

       Tabii ki kanun tasarısının, diğer birçok kanun tasarılarında olduğu gibi bununla ilgili lehinde ve aleyhinde değerlendirmeler olacaktır. Çıkan yasalarda beraberinde eleştiriler ve değerlendirmeler devam etmektedir.

       Bizim burada birinci derecede önemsediğimiz çok uzun yıllardan bu yana bu meselenin, bir yasal statüye kavuşmamış olan sorunların öncelikli olarak kaldırılmasıdır. Tabii ki yasanın daha iyi şartlarda ve AB’nin norm ve standartlarını özellikle dikkate almak suretiyle çıkartılması bizim de dileğimizdir. Ancak gelinen noktada, birçok farklı düşüncelerin, farklı eleştirilerin yoğunlaşması, ‘daha mükemmel yasa çıkartacağız’ düşüncesinin bu tip yasalarda uzun yıllar konunun daha ertelenmesi gibi sonuçlar getirdiğini de biliyoruz.”

       

BİR YERDEN BAŞLANMALI

       Memur Sendikaları Yasa Tasarısı’nı “bir yerinden başlamak bakımından” önemsediğini bildiren Okuyan, bu yasanın çıkmasıyla birlikte yasası olan bir memur sendikaları örgütlenmesinin söz konusu olacağını kaydetti.

       Okuyan, “Burada getirilmiş olan düzenlemelerin, zaman içerisinde gelişmelere paralel değişikliğe uğraması, yeniden gözden geçirilmesi, yeni bir şekil verilmesi daha rahattır. Ama hiç yasası olmayan bir konuyu yasaya dönüştürmek, çok daha büyük bir engelle karşılanıyor. Bu açıdan bunu önemsiyorum” diye konuştu.

       Okuyan, memur sendikaları yasa tasarısının içeriğine ilişkin farklı düşünceler bulunduğunu, bunun da farkında olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Ama bunu, bir yerde koalisyon hükümetinin ortak uzlaşma metni olarak değerlendirin. Parlamento’da ortak bir uzlaşma metni olarak değerlendirmemiz lazım. Çünkü memur sendikalarından farklı farklı görüşler var, bu yasanın çıkmış olması bile kazanımdır. Daha geniş bir uzlaşma ve destekle çıkması arzu edilen bir şeydir. Tasarı TBMM’nin gündemindedir. Sizin ve diğer memur konfederasyonlarının milletvekili arkadaşlarımızla biraz çalışması lazım. 550 milletvekili arkadaşımızın bilgilendirilmesi lazım. Genel kuruldaki katkılarıyla daha iyi bir şekil alacağına inanıyorum.”

       USEK Genel Başkanı Kamil Aydoğan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarıyı benimsemediklerini, bu tasarının sendikaları daha da ideolojik zeminlere kaydıracağını savunarak, “Bu tasarı memurların örgütlenmesini geriye götürecek niteliktedir” dedi.

Ntv

Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı’nı, çalışanlar için ‘kazanım’ olarak nitelendirdi. Okuyan, m...