Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Reklamlar nasıl olmalı?

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 910
107
Reklamlar nasıl olmalı?

14 Ekim —  Ailelerin tüketim davranışlarına reklamların etkisini belirlemek için yapılan araştırmada, ailelerin büyük bölümü reklamları ina...


Gazi Üniversite Mesleki Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hamil Nazik ve Doç. Dr. Nevin Şanlıer tarafından, “ailelerin tüketim davranışlarına reklamların etkisi”ni belirlemek için yapılan araştırmada, ailelerin büyük bölümünün reklamları inandırıcı bulurken, eğitici, eğlendirici olmasını, çocukları olumsuz yönde etkilememesini istediler.

       Doç. Dr. Nazik ve Şanlıer, tüketici açısından reklamın pazarda kendi ihtiyaçlarına yanıt veren binlerce ürün arasından kendi yararına en uygun ve akılcı seçim yapmalarını sağlayan bir iletişim türü olduğunu, ayrıca, çeşitli mal ve hizmetlerin nerede, nasıl, ne fiyatla sağlanacağını ve ne şekilde kullanılacağını tanımlayan, zaman açısından tüketiciye yardımcı olan bir yapıyı temsil ettiğini kaydetti.

       Ankara belediye sınırları içindeki gelir durumları farklı ailelerin tüketimlerindeki reklam etkisini belirlemek için yapılan araştırmada, ailelerin yüzde 58.6’sı reklamı “bir malı tanıtmak” olarak tanımlarken, yüzde 25.5’i “insanı etkileme sanatı”, yüzde 13.9’u “tüketiciyi kandırma, sömürme” olarak niteledi. Ailelerin yüzde 66.5’i reklamları inandırıcı bulduğunu belirtirken, yüzde 27.1’i inandırıcı olmadığını ifade etti. Yüzde 6.4’lük bir bölüm ise reklamı yapılan ürünün mutlaka bir kusuru olduğu yolunda görüş bildirdi.

       Reklamların sözleri, müzik, ritmi ile oynayan sanatçıların en fazla ilgi çeken unsurlar olarak tanımlandığı araştırmada, reklamlarda hoşlanılan özellikler, ürünleri tanıtma biçimleri (yüzde 50.4), komik olmaları (yüzde 41.6), bilgi vermeleri (yüzde 25), bir hikaye türünde olmaları (yüzde 23.5), ünlü kişileri ekrana getirmeleri (yüzde 18.1) olarak sıralandı. Çalışmaya katılan ailelerin yüzde 85.6’sı reklamların sürekli tekrar edilmesinden hoşlanmadıklarını bildirirken, reklamlarda kullanılan bozuk dil, konulardaki saçmalık, ahlaka aykırılık, tüketimi körükleme gibi unsurların da reklam izleyicisini rahatsız ettiği belirlendi.

       Reklamların nasıl olması gerektiği sorusuna ise ailelerin büyük bölümü (yüzde 63.9) çocukları olumsuz yönde etkilememesi gerektiği yolunda yanıt verdi. Ailelerin yüzde 48.1’i reklamların eğitici, eğlendirici ve ikna edici, mal ve hizmetlerin fiziksel özellikleri hakkında bilgi vermesi, yüzde 34.9’u toplumun gelenek, görenek ve değer yargılarına uymasını, yüzde 20.9’u yine toplumsal ahlakı yakından ilgilendiren özellikte olmasını isterken, yüzde 23.5’i toplumsal sorunların çözümü için destek arayan nitelikte olması gerektiğini ifade etti.

       Yapılan araştırmada reklamlardan en fazla etkilenilen mal grubunun genel temizlik maddeleri olduğu da belirlendi.

       

Ntv

14 Ekim —  Ailelerin tüketim davranışlarına reklamların etkisini belirlemek için yapılan araştırmada, ailelerin büyük bölümü reklamları ina...