Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Satıcı, Dervişe öneri paketi sundu

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 607
113
Satıcı, Dervişe öneri paketi sundu

TİM Başkanı Satıcı, Devlet Bakanı Derviş’e istihdam, enerji finansman ve bürokrasi ile ilgili 4 maddelik bir paket sunduklarını bildirdi....


Satıcı, önerilerinin yalın ve somut olduğunu belirterek, “Eriyen kayıtlı istihdamın önüne geçecek, ekonominin küçülmesini önleyecek, imalat sanayinin tekrar büyüyebilmesini sağlayacak ve dış satıma yönlendirecek önerileri içeriyor” dedi.

       Doların yükselmesine ilişkin bir soruya ise Satıcı, şu yanıtı verdi: “Türkiye’de dolarize olmuş piyasalar var. Bugün istihdam dahi dolarize olmuş durumda. Enerji ve hammadde fiyatları dolar artınca artıyor, bu da ek bir yük getiriyor.”

       “Yüzde 4 büyümeyi nasıl karşıladıkları” şeklindeki soruya da Satıcı, “Ekonominin yüzde 4 büyümesi doğru ama bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi. Satıcı, yeni yatırım yapmadan da ekonomiyi büyütmenin mümkün olduğunu, kendilerinin getirdiği öneriler çerçevesinde ihracata dayalı büyümenin sağlanabileceğini bildirdi.

       “Büyüme hedefi gerçekçi de olsa Türkiye için yeterli değil” diyen Satıcı, imalatın yüzde 50 küçülmesine rağmen, 30 milyar dolarlık bir ihracatın öngörüldüğünü, imalat sanayinin yeniden üretimi artırmasıyla, 2002 yılının 32 milyar dolarlık ihracat hedefinin üstüne çıkılabileceğini kaydetti.

       Satıcı, yurtdışından gelecek dış yardımların pansuman çözüm olduğunu savunarak, “Türkiye üretmek zorundadır” şeklinde konuştu.

       

VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANMALI

       2001 yılının ilk 5 ayı itibariyle sanayinin kullandığı elektrik maliyetinde yüzde 60, akaryakıt maliyetlerinde yüzde 100’lük artış olduğuna ve bunun rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekilen TİM raporunda, milat olarak belirlenecek tarihten sonra artan enerji kullanımı için artan miktara orantılı, dilimler halinde vergi indirimi sağlanması önerildi. Raporda, şöyle denildi:

       “Bir firma belirlenen tarihte, 100 KW elektrik, 100 litre fuel oil kullanıyorsa istihdamdaki artış ile enerji kullanımı doğru orantılı olarak artacaktır. Elektrik kullanımı yüzde 25 arttığında enerji fiyatlarının içindeki vergi ve fonlardan yüzde 25 indirim, yüzde 100 arttığında yüzde 100 indirim uygulaması üretimi daha fazla özendirecek, devletin vergi gelirlerinde düşme yerine enerji kullanımındaki yükselişe paralel vergi artışı sağlanacaktır.”

       

FİNANSMAN ÖNERİLERİ

       İhracatın bugünkü tek finans kaynağı olan Eximbank’a acil ek kaynak temin edilmesi istenen raporda, ithalatın ihracatı finanse etmesini teminen KKDF oranının yüzde 2’ye indirilmesi ve sağlanan gelirin Eximbank’a kaynak olarak aktarılması önerildi. Raporda, finansmana ilişkin diğer öneriler şöyle sıralandı: Geçici bir süre uygulanmak üzere, ihracat dövizlerinin yurda getirilerek 30 gün içinde TL’ye çevrilmesinde yüzde 8, 60 gün içinde TL’ye çevrilmesinde yüzde 3 ihracatçıya ek prim ödenmesi, 60 gün sonrasında normal günlük kurun esas alınması. Döviz taahhüt hesaplarnın kapatılmasında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu uygulamanın tamamen kaldırılması gerekmektedir. Mevcut uygulama kaldırılmadan kapatılmamış taahhütlerin yüzde 3 gibi bir ceza ile kapatılması, sağlanacak gelirin ise Exikbank’a aktarılması. İcra İflas Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme ile birlikte ilk gelen alacaklının değil de tüm alacaklıların eşit şekilde alacaklarını tahsil edebileceği bir sistemin getirilmesi. Karşılıklar Kararnamesi’nde yapılacak değişikliklik ile de bankaların alacakları için uygun programlar yapabilmelerinin sağlanması.

       ABD’ye ihracatta uygulanan kotaların üretici ve ihracatçının önünü kapattığı vurgulanan raporda, “Kotaların acilen kaldırılması ve ticaretimizin geliştirilmesini teminen ABD ile Serbest Ticaret anlaşması olmasa dahi Tercihli Ticaret Anlaşması yapılmalıdır” denildi.

Ntv

TİM Başkanı Satıcı, Devlet Bakanı Derviş’e istihdam, enerji finansman ve bürokrasi ile ilgili 4 maddelik bir paket sunduklarını bildirdi....