Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Sendikacılar vetodan yana umutlu

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 9
3
Sendikacılar vetodan yana umutlu

Sendikaların, memur sendikalarına ilişkin yasaya ilişkin tepkileri büyüyor. KESK Genel Başkanı Sami Evren, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile ilg...


KESK Genel Başkanı Evren, kanunun sendika niteliği taşımadığını, sınırlandırıcı ve antidemokratik olduğunu ileri sürdü.

       Yasanın 2 milyon kamu emekçisini ilgilendirdiğini belirten Evren, çıkması halinde 400 binden fazla sivil çalışanının örgütlü olduğu sendikalardan koparılacağını kaydetti. Grev ve toplu sözleşme hakkı içermeyen yasanın kamu emekçilerinin örgütlenme bilincini zayıflatacağına inandıklarını anlatan Evren, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, hukuksal boyutuyla, toplumsal boyutuyla kamu emekçilerinin iş barışını bozmaya yönelik bu yasayı veto edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

       

TERSİNE DÜZENLEMELER YAPILDI

       Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı da, Meclis’in ve hükümetin, kamu çalışanlarının 40 yıldır istediği toplu sözleşmeli, grevli sendika yasasını, isteklerin tam tersine bir biçimde düzenlediklerini söyledi.

       Tasarının Anayasa’ya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ileri süren Gazalcı, “Türkiye her şeye karşın bir hukuk devletidir. Uluslararası sözleşmelere uymak zorundadır. Çünkü o sözleşmeler yasalarımızı da Anayasamızı da bağlar. Cumhurbaşkanı, öyle umuyorum ki, gerekli incelemeleri yapacak ve yasayı Meclis’e geri gönderecektir” dedi.

       TGS Genel Sekreteri Şükran Soner de, yasanın varolan hukuksal düzeni geriye götürdüğünü ifade ederek, siyasi iradenin sendikaların varlığından korktuğunu söyledi. Soner, demokrasilerde sosyal hukuk alanının sadece hakları tanımak için düzenlendiğini belirterek, “Ortada en azından yasanın ilerisinde bir tablo vardı” diye konuştu.

       DİSK Genel Başkan Yardımcısı Enver Ökten de, KESK’in mücadelesine destek verdiklerini belirterek, Türkiye’de demokratik kitle örgütlerinin her şeyi sıfırdan ele almaları gerektiğine inandıklarını söyledi.

       TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu da yasanın, “bu da bir adımdır” mantığıyla gündeme taşınmasını “negatiflik” olarak niteleyerek, çalışanların haklarının savunulması için, grevli ve toplu sözleşmeli sendika yasasının olması gerektiğini belirtti.

       TMMOB Genel Sekreteri Fikret Özbilgin ise, tasarının Türkiye’deki demokratikleşmenin önünü tıkadığını düşündüklerini belirterek, “Grev ve toplu sözleşme olmayan hiçbir kanunu kabul etmiyoruz. Çalışanların örgütlerinin görüşlerinin alınmadığı yasaları kabul etmeyeceğiz” dedi.

Ntv

Sendikaların, memur sendikalarına ilişkin yasaya ilişkin tepkileri büyüyor. KESK Genel Başkanı Sami Evren, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile ilg...