Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Sezer: Maceraya sürüklenmeyelim

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 140
15
Sezer: Maceraya sürüklenmeyelim

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye’nin terörizme karşı mücadele uluslararası işbirliğine katılması gerektiğini belirtti. Ancak Sezer, bunu yaparken, g...“ Türkiye, uluslararası işbirliği çabalarına terörizme karşı savaşımda edindiği bilgi ve deneyim birikimiyle katkıda bulunmak amacındadır. Ancak, bunu yaparken ülkemizi ve ulusumuzu gereksiz maceralara sürüklemeyecek ve gelişmelerin ülkemize olabilecek olumsuz etkilerini önleyecek bir yaklaşımı esas almaktadır.”

— AHMET NECDET SEZER

Cumhurbaşkanı

       İldem, Türkiye’nin, uluslararası işbirliği çabalarına, terörizme karşı savaşımda edindiği bilgi ve deneyim birikimiyle katkıda bulunmak amacında olduğunu bildirdi.

       Türkiye’nin ilgili tüm kuruluş ve kurumlarının, 11 Eylül’den bu yana, titiz çalışmalarıyla gelişmeleri yakından izlediğini ve bu gelişmelere karşı duyarlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

       “Türkiye, bu duyarlılık içinde ulusal çıkarlarını ön planda tutmakta, terörizmle savaşım konusunda bugüne dek savunageldiği görüşlerin arkasında durmakta ve uluslararası yükümlülüklerinin getirdiği sorumluluklarının bilincinde hareket etmektedir. Türkiye, uluslararası işbirliği çabalarına terörizme karşı savaşımda edindiği bilgi ve deneyim birikimiyle katkıda bulunmak amacındadır. Ancak, bunu yaparken ülkemizi ve ulusumuzu gereksiz maceralara sürüklemeyecek ve gelişmelerin ülkemize olabilecek olumsuz etkilerini önleyecek bir yaklaşımı esas almaktadır.

       

TUTARLI POLİTİKA

       Türkiye, bu gelişmeler karşısında ilkeli, inançlı, akılcı, serinkanlı, ahde vefa ilkesine bağlı, yapıcı ve tutarlı bir politika izlemek durumundadır. Hükümetimiz ile sürdürülen iletişim ve eşgüdüm bağlamında şu ana kadar aktarılan bilgiler, politikamızın bu yönelimde olduğunu ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan sonra da bu yönelime uygun bir tutumun sürdürülmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır.”

       

TEMASLAR

       Afganistan’a hava herakatının başlamasından önce ABD Başkanı George W. Bush adına Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i telefonla arayarak kendisine bilgi verdiğini hatırlatan İldem, herakatın başlamasından sonra Başbakanlık’ta düzenlenen toplantının ardından Başbakan Bülent Ecevit’in, Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile birlikte Cumhurbaşkanı Sezer’i ziyaret ederek bir süre görüşüp çalışmalar hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

       Cumhurbaşkanı Sezer’in başkanlığında 8 Ekim’de düzenlenen toplantıda, ABD’nin öncülük ettiği terörizmle savaşım bağlamında başlatılan harekat ve olası gelişmeler, iç ve dış boyutlarını dikkate alacak biçimde ayrıntılı olarak değerlendirildiğini ve çeşitli olasılıklara karşı Türkiye tarafından izlenebilecek tutum ve gerçekleştirilecek girişimler üzerinde durulduğunu ifade eden İldem, Türkiye’nin son 15 yılda terözimden çok çekmiş bir ülke olduğunu, bu süre zarfında Türkiye’nin ısrarla vurguladığı hususun terörizme karşı savaşımda etkin bir uluslararası işbirliğinin gerekliliği olduğunu kaydetti.

       İldem, 11 Eylül’de gerçekleşen ve üzücü sonuçlar doğuran terörist saldırıların yakın tarihte ilk kez aynı anda bu kadar çok can kaybına ve bu kadar büyük maddi zarara yol açtığını belirtti. İldem, bu saldırının büyüklüğü ve ABD gibi dünyanın önemli bir ülkesinde gerçekleşmiş olmasının, bütün dünyada dikkatlerin saldırının üzücü sonuçlarıyla birlikte tüm açıklığı ile ortaya çıkan terörizmin insanlık dışı vahşi yüzüne odaklanmasına yol açtığını vurguladı. İldem, “Önemli olan, bundan sonra uluslararası toplumun, terörizmin çağımızın temel tehdit kaynağı olduğunun bilinci içinde, onu haklı kılmak amacıyla kullanılmak istenecek hiç bir gerekçeyi geçerli görmeksizin ve hiç bir ayırım yapmaksızın terörizme karşı etkili işbirbiliğini gerçekleştirmenin yollarını bulmasıdır” dedi.

       

“TERÖRİZMİN DİNİ YOKTUR”

        “Terörizmin dini, coğrafyası, uyruğu, ırkı yoktur” diyen İldem, şöyle devam etti: “Uluslararası toplumun bu gerçek ışığında geliştireceği düzeneklerle terörist örgütlerin etkinliklerinin durdurulmasını, terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasını, bunların mali kaynaklarının kurutulmasını ve bu terörist şebekelere destek verenlerin bu konuda artık serbestçe hareket edemeyeceklerini algılamalarını sağlayacak ciddi önlemlerin uygulamaya konulmasını mümkün kılacak bir zemin yaratması önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde uluslararası toplumun önceliğinin terörin, teröristin ve terör örgütünün güncel tanımlarını yapmak bu tanımlar üzerinde görüş birliğine vararak çifte standart uygulamalarına son vermek olması gerektiğine inanmaktadır. Böylelikle tüm dünya ülkelerinin terörle savaşım konusunda aynı çizgide buluşturabileceği, belirleyici tanım ve yol gösterici temel ilkeler üzerinde görüş birliği sağlanabileceği düşüncesindedir. BM Güvenlik Konseyi’nin, 1378 sayılı kararının bu bağlamda önemli bir başlangıç olacağına da inanılmaktadır.”

       

TERÖRE KARŞI STRATEJİK ORTAKLIK

       Türkiye’nin teröre karşı son 15 yıldır sürdürdüğü savaşımda stratejik ortaklık ilişkisi içinde olduğu dostu ve müttefiki ABD’nin desteğini gördüğünü, Türkiye’nin ülke bütünlüğünü kastetmiş terör örgütlerinin ABD tarafından da terörist örgütler listesine dahil edilerek yasa dışı ilan edilmiş olduğunun bilindiğini hatırlatan Tacan İldem, “Türkiye ABD’den sürdürdüğü savaşımda her zaman anlayış görmüştür. Türkiye’nin de bu zor günlerinde ABD’nin yanında yer alması, terörizm belasından çok çekmiş bir ülke olması nedeniyle, çok doğaldır” dedi. İldem, ABD’nin Türkiye ile stratejik ortaklık ilişkisinin yanı sıra, NATO ittifakı içinde aynı idealleri paylaştığı bir müttefiki olduğunu belirterek, NATO’nun tarihinde ilk kez ABD’ye yöneltilen terörist saldırılar karşısında İttifak Antlaşması’nın 5. maddesini işletmeyi kararlaştırdığını ifade etti. Türkiye’nin ittifak yükümlülükleri çerçevesinde NATO kapsamında sağlayacağı katkıları açıkladığını anlatan İldem, şöyle konuştu:

       

HAVA SAHALARI AÇILDI

       “Buna göre hava sahamazın ve üslerimizin ABD uçakların kullanımına açılması, limanlarımızdan yararlanma olanağı ve lojistik destek sağlanması kararlaştırılmıştır. NATO içinde sürdürülen düzenli danışmalarla ABD, müttefikleriyle bilgi değişiminde bulunmaktadır. Ayrıca olası gelişmeler göre müttefiklerin sağlayabilecekleri katkılara ilişkin planlamaya yardımcı olacak hazırlıklar da sürdürülmektedir. Türkiye tarafından sağlanması kararlaştırılan yukarıda belirttiğim katkılar dışında ABD Yönetimi’nden ek bir talep gelmiş değildir.”

HÜKÜMETE VERİLEN YETKİ

        Hükümetin Anayasa’nın 92. maddesine uygun olarak TBMM’den, Türkiye’de yabancı asker bulundurulması ve yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin yetki alınmasının, “Tamamen bir hazırlık ve esneklik sağlama” amacına yönelik olduğuna işaret eden İldem, “Bu yetkilendirmeyi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin yurt dışına mutlaka gönderileceği biçiminde yorumlamak doğru olmayacaktır. Nitekim yakın tarihimizde Körfez Savaşı sırasında benzer biçimde alınan bir yetkinin kullanılmadığı anımsanacaktır” diye konuştu. “Türkiye’nin uzun soluklu olacağı anlaşılan bu savaşımda, ulusal çıkarlarımızı en ön planda tutacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” diyen İldem, Türkiye’nin terörizmle savaşım konusunda bugüne kadar savunduğu görüşlerin arkasında duracağını ve ısrarlı izleyicisi olacağını vurguladı.

       

Ntv

Cumhurbaşkanı Sezer, Türkiye’nin terörizme karşı mücadele uluslararası işbirliğine katılması gerektiğini belirtti. Ancak Sezer, bunu yaparken, g...