Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Sezer, Tütün Yasasını veto etti

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 936
8
Sezer, Tütün Yasasını veto etti

6 Temmuz —  Sezer, veto gerekçesinde üreticilerin korunmasına yönelik herhangi bir tedbir alınmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, yasanın...  Veto kredileri etkiler mi?•ABD'de temaslarda bulunan Türk ekonomi bürokratları, NTV'ye yaptıkları açıklamada; IMF'ye sunulan niyet mektubunda, Tütün Yasası'nın, sadece Meclis'ten geçirileceği sözünün yer aldığını belirttiler. Dolayısıyla yasanın yürürlüğe girmesi, IMF'nin ön koşullarından biri konumunda değil. Bu nedenle Sezer'in yasayı veto etmesinin, IMF ile ilişkilerde bir soruna yol açması beklenmiyor. IMF Başkanı Köhler de, 4 gün önce kredi diliminin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada Tütün Yasası'na değinmemişti.


•Ancak, Sezer'in veto kararı Dünya Bankası kredilerini etkileyebilir. Dünya Bankası'nın iki gün önce ertelediği iki kredi arasında 600 milyon dolarlık tarım sektörü uyum kredisi de bulunuyordu. IMF ile pürüzlerin aşılması halinde bile, bu kredinin tamamı veya tütünle ilgili kısmı verilmeyebilir.NTV


       Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tütün Yasası’nı kamu yararına, hukuka ve Anayasal ilkelere aykırı bularak veto etti. Çankaya Köşkü’nden yapılan yazılı açıklamada, yasada, tütün ve tütün ürünlerinin dış alımının serbestleştirilmesi sonrasında yerli üreticilerin ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği belirtildi.

       Sezer’in veto gerekçelerinin ana hatları şöyle:

       

ÇİFTÇİ MAĞDUR OLACAK

       “Yasada, tütün ve tütün ürünlerinin dış alımının serbestleştirilmesi sonrasında yerli üreticilerin ve geçimini tütün tarımıyla sağlayan çiftçilerin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Sosyal sorunlar ve huzursuzlukların yaşanmaması için yerli tütün üreticilerinin, geçimini tütün tarımıyla sağlayan ailelerin gelir kayıplarının hangi yöntemle giderileceğinin ve tütün üretiminin nasıl sürdürüleceğinin yasada düzenlenmesi gerekir.”

       

YERLİ TÜTÜN SANAYİİ DURUR

       “Sigara ve diğer tütün ürünlerinin dışalımına ilişkin geniş serbesti tanınması, üreticiler yönünden herhangi bir önlem alınmadan ve geçiş süreci tanınmadan kabul edilmesi, yerli sigara ve tütün üreticilerinin üretim etkinliklerini tümüyle durdurmalarına yol açabilecek niteliktedir.”Veto gerekçesinin tam metni

KARTELLEŞMEYE YOL AÇAR

       “Anayasa, devletin alacağı tedbirlerin piyasalarda eylemli ya da anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeye ve kartelleşmeye yol açmayacağı hükmünü getirmiştir. Yasanın iç pazarı yabancı sigara tekeline açacak nitelikte düzenlemeler içermesi Anayasa’nın bu kuralına uymamaktadır.”
“Yasa; kamu yararına, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen düzenlemeler içermektedir.”

— AHMET NECDET SEZER

Cumhurbaşkanı

       

TEKEL YOK PAHASINA SATILACAK

       “Getirilen düzenlemelerin tütün üretimini yok edici ve sigara pazarını tümüyle dışalıma dayandırıcı sonuçlar doğurması nedeniyle TEKEL’in elindeki fabrika ve işletmelerin gerçek değerlerinin çok altında satılma olasılığı ise ayrı bir sorun olarak görülmektedir. Bu gerekçelerle, yasa kamu yararına, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen düzenlemeler içermektedir. ”

       

  IMF'ye verilen sözlerden biriydi

Cumhurbaşkanı Sezer tarafından veto edilen Tütün Yasası, yeni kredi dilimi için IMF'ye verilen niyet mektubunda yer alan koşullardan biriydi. Yasa, niyet mektubunda şu satırlarla yer alıyordu:

•Tütün sektörünü serbestleştiren, tütün için deskleme alımlarını tedricen kaldıran ve TEKEL'in varlıklarının satışına izin veren Tütün Kanunu'nun, Meclis'te mayıs ayı içinde kabul edilmesi beklenmektedir. (8. Gözden Geçirme'nin kabulu için koşul)

•Bu kanunun onaylanmasını müteakiben 2002 sonuna kadar tamamlanması beklenen TEKEL ve Şeker'in özelleştirilmesi, Dünya Bankası'nın kredileri ile desteklenmesini beklediğimiz tarım reformu programının diğer bölümleri ile koordine edilecektir.

       Derviş: IMF ile ilişkileri etkilemez

       

İKİ YASAYI ONAYLADI

         İki günde iki veto•Tütün Yasası'nı veto eden Cumhurbaşkanı Sezer, dün de memurların yargılanmasına ilişkin yasayı yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye göndermişti.

Tütün Yasası’nı veto eden Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Konut Müsteşarlığının Kurulması ve Arsa Ofisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u onayladı. Sezer, kanunları yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

       

Ntv

6 Temmuz —  Sezer, veto gerekçesinde üreticilerin korunmasına yönelik herhangi bir tedbir alınmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, yasanın...