Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Tantan: İstanbul bu şekliyle yönetilemez

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 784
176
Tantan: İstanbul bu şekliyle yönetilemez

15 Ekim—  Bakan Tantan, İçişleri Bakanlığı ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nce dün İstanbul’da düzenlenen “e...


Toplantıda konuşan Bakan Tantan, bakanlık bünyesinde strateji merkezi ve buna destek için bir vakıf oluşturulduğunu belirtti. Sadettin Tantan, hedeflerinin, bu konuda bilimsel çözümler üretip, uzun perspektifli politika önerileri geliştirmek olduğunu bildirdi. Çalışmalarda önem verilen konularsa sosyal ve ekonomik boyutlarıyla yolsuzluk ve mahalli idareler. Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili en büyük sorunun İstanbul’un yönetimi olduğunu belirten Tantan, “İstanbul yönetimi bu şekilde devam edemez. İstanbulla ilgili yasaya ihtiyaç vardır” dedi.
“İstanbul’un, sadece kendi bulunduğu bölge açısından değil, ülkenin ve bölgenin geleceği açısından evrensel değerleri koruyan, yaşanabilir bir İstanbul için yeni bir yönetim modeli oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.”

— SADETTIN TANTAN

İçişleri Bakanı

       

“MEVCUT MEVZUATLA SORUNLAR AŞILMAZ”

       Tantan, mevcut mülki ve mahalli yöneticilerin tüm iyi niyetli çaba ve girişimlerine rağmen, sorunun mevcut mevzuat ve kurumsal yapı ile aşılamayacak boyutlara ulaştığını bildirdi. İstanbul’un sadece belediye sınırları veya mülki sınırlar ile tanımlanamayacağını, ilin bu sınırları hatta ülke sınırlarını çok aşarak büyük bir megapol haline geldiğine işaret eden Tantan, İstanbul’un ticari faaliyetlerde, dış ticaret ve ilişkilerde, üretim ve hizmet sektöründe kilit bir konumda olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ürettiği tüm değerlerin yüzde 40’ının bu kentin merkezini teşkil ettiği Marmara Bölgesi’nde gerçekleştiğini de vurgulayan Tantan, “İstanbul’un, sadece kendi bulunduğu bölge açısından değil, ülkenin ve bölgenin geleceği açısından evrensel değerleri koruyan, yaşanabilir bir İstanbul için yeni bir yönetim modeli oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır” dedi.

       

İSTANBUL’A YÖNETİM MODELİ

       İçişleri Bakanı Tantan, böylesine önemli ve farklı bir konumda bulunan İstanbul için değişik ve gerçekçi bir yönetim modeli tespit edilerek, uygulanmak zorunda olunduğunu kaydetti. Kamu yönetimini ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak için İçişleri Bakanlığı bünyesinde “Strateji Merkezi” oluşturulduğunu da hatırlatan Tantan, bu birimin amacının yaşanan sorunlara bilimsel çözümler üretmek ve uzun perspektifli politika önerileri geliştirmek olduğunu söyledi. Tantan ayrıca, bu merkezin çalışmalarını desteklemek amacıyla “Türk İdari Araştırmalar Vakfı”nın kurulduğunu bildirdi.

       Strateji Merkezi ve vakfın çalışmalarında mahalli idarelere öncelik verdiğini de anlatan Tantan, İstanbul’un yeni yönetim yapısının oluşturulması için MBBB ile birlikte bir proje çalışmasının bugün imzalanacak protokolle başlatılacağını ifade etti.

       Proje çerçevesinde bir “Bilim Kurulu”nun oluşturulacağını ve kurulun çalışmalarını bir yılda tamamlayarak sonuçların siyasi otoriteye sunulacağını da belirten Tantan, çalışmanın tamamen bilimsel nitelikte olacağını kaydetti. Tantan, çalışmanın her aşamasında danışma kurulları oluşturulacağını ve toplumun tüm kesimlerinin, sivil toplum kuruluşlarının projeye katılımının da sağlanacağını söyledi.

       Proje çerçevesinde İstanbul’un, ulaşımdan çevre sorunlarına, altyapıdan deniz ulaşımına, sosyokültürel yapıdan sağlığa birçok sorununun ele alınacağını ve çözüm üretileceğini dile getiren Tantan, sosyologdan antropoloğa, mimardan mühendise birçok bilim adamının projeye katkıda bulunacağı ve sonuçta da bilimsel entegre bir düşüncenin oluşacağını vurguladı.

       

PROJENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

       Bakan Tantan, yeni yönetim modeli ile İstanbul’un bir dünya kenti olmasının kolaylaşacağını, önünün açılacağını, halkın katılımı ve sorunlara ortak olmasının sağlanacağını belirtti. Yeni model ile şu andaki belediye ve il sınırlarını aşan, kentin bölgesel etki alanının da dikkate alınacağını ifade eden Tantan, 2008 Olimpiyatları’nın İstanbul’da yapılabilmesini mümkün kılacak teknik ve mali imkanların oluşturulacağını, Marmara Denizi ve boğazlarda çoğalan kaza riskini azaltıcı önlemlerin belirleneceğini bildirdi.

       Tantan, yeni modelle, 17 Ağustos sonrası ortaya çıkan deprem gerçeğini göz önüne alan gerçekçi bir imar yönetimi kurulacağını da kaydetti.

       “İstanbul ile ilgili özel bir yasaya ihtiyaç vardır. Siyasi otoritenin de bu konuyu dikkate alacağını düşünüyorum” diyen Tantan, izalanan protokolle proje çalışmalarının başlayacağını, İçişleri Bakanlığı’nın çalışmanın bütünüyle bilimsel, özerk bir ortamda gerçekleştirilmesi için öncü rol oynayacağını, her türlü desteği vereceğini sözlerine ekledi.

       

SORULAR-CEVAPLAR

        Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tantan, “Projenin, Mahalli İdareler Yasa Tasarısı’ndan ayrı bir çalışma olup olmadığı” yolundaki soru üzerine, bu çalışmanın ayrı bir çalışma olduğunu, hazırlanan projenin siyasi irade tarafından kabul edilmesi durumunda ayrı bir yasa olarak çıkarılacağını söyledi. “Bu yasayla Büyükşehir Belediyesi by-pass mı edilmek isteniyor?” sorusu üzerine Tantan, şöyle konuştu:

       “Strateji Merkezi ve oluşturulacak kurul, bilimsel çalışmalar yaparak, bir bilgi deposu oluşturacak ve idarecilerimize, belediye başkanlarımıza, bilgiye ulaşmak isteyen insanlarımıza bilgi aktarımı yapacak. Bu bilgi ışığında illerin, ilçelerin, belediyelerin hangi şekilde yönetilmesi gerektiği yönündeki çalışma gerçekleştirilecek. Burada bir yönetim çalışması var. Daha bir şeye karar verilmiş değil. Bilimadamları verileri entegre düşünceyi hakim kılacaktır.”

       Bakan Tantan, “Gökkafes, 3. Boğaz Köprüsü, Kız Kulesi gibi tartışma konularının yaşanmaması için neler yapılacak?” şeklindeki soruya da şu karşılığı verdi:

       “Yöneticilerin, siyasi iradenin elinde bilimsel bir çalışma olsaydı, daha önce yaşanan sorunlar gündeme gelmezdi. Çünkü o çalışma belki ona müsaade etmezdi. Ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan birisi olaya bilimsel yaklaşmamamızdan, bireysel yaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Olaya maddi felsefe açısından yaklaşmamızdan kaynaklanıyor. Sosyal, kültürel ve manevi felsefe açısından yaklaşılsa, o zaman sorunlar tamamen kendiliğinden ortadan kalkar. Çünkü buna bilim ve halk müsaade etmez. Bu çalışma bu eksikliği ortadan kaldıracaktır.”
“Arazi mafyasıyla ilgili, İçişleri Bakanlığı ve değişik bakanlıklardan uzmanların da bulunduğu çok gizli bir çalışma grubu uzun süredir çalışıyor. Uygulama operasyonel çalışmaya geçtiği zaman basının da haberi olur. Bakanlığın, bunun gibi aylardır devam eden kapalı sistem çalışmaları devam ediyor.”

       

ARAZİ MAFYASI

       “Eyalet sistemi mi getirilmek isteniyor?” sorusu üzerine de Tantan, yapılan çalışmanın bilimsel bir nitelik taşıdığını, şimdiden çalışma sonucu hakkında bir şey söylenemeyeceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Tantan, “projenin bir yıllık bir süre sonunda tamamlanacağı söylendi. O zamana kadar mevcut yapı nasıl korunacak? Gecekondu yapımının oldukça arttığı da söyleniyor” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

       “Arazi mafyasıyla ilgili, İçişleri Bakanlığı ve değişik bakanlıklardan uzmanların da bulunduğu çok gizli bir çalışma grubu uzun süredir çalışıyor. Uygulama operasyonel çalışmaya geçtiği zaman basının da haberi olur. Bakanlığın, bunun gibi aylardır devam eden kapalı sistem çalışmaları devam ediyor.”

       

YÖNLENDİRME KURULU

       Daha sonra, İçişleri Bakanı Tantan ile MBBB Başkanı Ahmet Bahadırlı protokolü imzalayarak proje çalışmasını başlattı. Protokolün imzalanmasının ardından ilk toplantı da basına kapalı olarak yapıldı.

       Bu arada, Proje Yönlendirme Kurulu’nun; MBBB Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Fikret Toksöz, Türkiye Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, BÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Çağlar Keyder ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, İÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Falay, MÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Erder, GÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Yıldızhan Yayla ve Yrd. Doç. Dr. Yeşeren Eliçin, İÜ araştırma görevlisi Kemal Berkarda’dan oluştuğu bildirildi.

Ntv

15 Ekim—  Bakan Tantan, İçişleri Bakanlığı ile Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nce dün İstanbul’da düzenlenen “e...