Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

TOBB: MB manipülasyona yaptırım uygulamalı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 977
173
TOBB: MB manipülasyona yaptırım uygulamalı

13 Ekim—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası, döviz kurlarında manipülasyon yapa...


Hisarcıklıoğlu, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi 2000-2004 dönemi 2. toplantısında yaptığı konuşmada, sanayicinin ileriye dönük maliyet hesabı yapamadığını belirterek, döviz kurunun, “çapadan, dalgalıdan yani denizden” kurtarılması gerektiğini söyledi.

       TOBB Başkanı, Nisan ayında uygulamaya konulan güçlü ekonomiye geçiş programının bugüne kadar istenilen hedefe ulaşmadığını bildirdi.

       Rifat Hisarcıklıoğlu, 2001 yılının Eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, kapanan firma sayısında yüzde 37’lik bir artış görüldüğünü ifade ederek, Türkiye ekonomisinin daralmaya tahammülünün kalmadığını, Türk ekonomisinin yapısına ve gerçeklerine uygun para, maliye ve döviz kuru politikalarının uygulanması gerektiğini bildirdi.

       Hisarcıklıoğlu, son terör olayları ve ABD’nin Afganistan’a düzenlediği askeri operasyonun, dünya ekonomisinde giderek artan bir durgunluk yarattığını hatırlatarak, “temennimiz askeri operasyonun Afganistan ile sınırlı kalması ve hızla sona erdirilmesidir” dedi.

       

ENFLASYON %75 GİBİ YÜKSEK RAKAMA ULAŞTI

       TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Bu Türkiye açısından çok önemlidir. Dünya ekonomisindeki durgunluk ve yapılan askeri operasyonlar, ihracatımızı ve turizm gelirlerimizi tehdit etmektedir. Ekonomide yaşanan derin durgunluğa karşın enflasyon, yüzde 75 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır. Hem derin bir durgunluk, hem de yüksek bir enflasyon yaşayan bir ülkede, ekonomik politikaların başarısından söz edilemez. Büyüme politikalarının da esas alınmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.”

       Türkiye’nin üretime yönelmesinden başka çaresi kalmadığını, yapılan bir araştırmada, bu yıl vergi gelirlerinde yüzde 12’lik bir reel düşüşün ortaya konduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin yapısını bilmeden uygulanan yanlış ekonomik politikaların Türkiye’de ekonomik krizlerin yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

       Hisarcıklıoğlu, 2000 yılı sonunda 36 katrilyon lira olan iç borç stokunun 100 katrilyon lirayı aştığını hatırlatarak, “bugün iç borç stokunun çevrilmesi önemli bir sorundur ve yüksek faizlerin temel nedenidir” dedi.

       Rifat Hisarcıklıoğlu, protesto edilen senet miktarının yüzde 76 oranında arttığını bildirerek, bu durumun firmalar ile bankalar arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yarattığını belirtti.

       “Nereden buldun yasası”nın kaldırılması gerektiğini de ifade eden Hisarcıklıoğlu, yabancı sermayenin teşvik edilmesi ve yabancı sermaye teşviği için enflasyon muhasebesi uygulanması önerisinde de bulundu.

       

KREDİ BORÇLARI İÇİN ÖNERİ PAKETİ

       Özel sektör ve bankacılık sektörü temsilcilerinden oluşan, Finans ve Üretim Danışma Kurulu oluşturulduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, teknik komitenin, firmaların bankalara olan kredi borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili öneri paketi hazırladığını ve bu paketin hükümete sunulma aşamasına geldiğini de söyledi.

       Halk Bankası’nın batık kredilerinin yüzde 70’ini 81 firmanın oluşturduğunu, geriye kalan yüzde 30’luk dilimin de 22 bin adet küçük ve orta boy işletme (KOBİ) olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu nedenle KOBİ’lerin finansman sorunlarının yeniden yapılanarak, Halk Bankası vasıtası ile çözülmesinin önemli olduğunu söyledi.

       Hisarcıklıoğlu, yatırım indirimine uygulanan yüzde 18 dolayındaki stopaj visinin mutlaka kaldırılması gerektiğini ifade etti. Rifat Hisarcıklıoğlu, siyasi partiler ve seçim yasalarında gerekli değişikliklerin yapılmasının önem arz ettiğini de kaydetti.

       

ÖZTÜRK: AĞIR BİR KRİZ YAŞIYORUZ

       TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Erol Öztürk de, Türkiye’de ekonomik küçülmenin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 7’nin üzerinde gerçekleşecek olmasının, yaşanılan krizin ağırlığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

       Öztürk, ortaya çıkan savaş geriliminin ekonomik gidişatı daha da belirsiz hale getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

       “Türkiye, Cumhuriyet döneminin en ağır ekonomik krizini yaşıyor. Bu krizin, 5-6 ayda atlatılabileceğini zannnedenlerin yanıldığı anlaşıldı. Önceleri, yüzde 3.5 dolayında öngörülen ekonomik küçülmenin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 7’inin üzerinde gerçekleşecek olması, yaşanılan krizin ne denli ağır olduğunun bir göstergesidir. Sanayi sektöründeki gerilemenin yüzde 11’in üzerinde olması, dikkat çekicidir. Krizin en ağır faturası, reel sektör üzerinde görülmektedir. Bu yılın son çeyreğinde tekrar büyümüye geçilebileceği şeklindeki beyanların gerçekleşmeyeceği, şimdiden anlaşılmıştır. Ekonomi, yalnızca üretim değildir. Üretilen mal ve hizmetler yeterli düzeyde alıcı bulamadığı zaman, kriz var demektir. Türkiye’nin bugün yaşamakta olduğu kriz, bir üretim krizi değil, talep krizidir.”

       

4 TEMEL SORUN VAR

       Erol Öztürk, ülkenin bugünden yarına çözmek zorunda olduğu 4 temel ekonomik sorunu bulunduğunu bildirdi. Sorunların çözümü konusunda yeterli adım atılamaması nedeniyle, piyasaya da yeterince güven verilemediğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

       “Büyüme en az yüzde 5’in üzerinde gerçekleştirilmeli, enflasyon ve faiz oranları düşük düzeye çekilip, kalıcı ve istikrarlı hale getirecek yapısal önlemleri cesaretle alınmalı. Ekonominin rekabet ve verimlilik kapasitesini artırmak ve son olarak da, ekonomik gelişmedenelde edilen faydanın, toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlamak gerekli. Yani gelir dağılımında sosyal adalettir. Bütün bunların gerçekleşmesi için, iç ve dış kamuoyunun beklediği siyasi ve ekonomik güven faktörü sağlanmalıdır. Bu anlamda, henüz piyasalara güven verilmiş değildir.”

       Deniz Ticaret Odası Başkanı Cengiz Kaptanoğlu da, ekonomik değil, üretim krizi yaşandığını bildirdi. Ülkeyi yönetenlerin, farklı yerlerde farklı konuştuğunu ve doğruyu söylemediklerini iddia eden Kaptanoğlu, “Türkiye’nin yeni oluşumlara ihtiyacı var. Bu işten çıkış yolu da seçimdir” dedi.

       Kaptanoğlu, hükümetin denizcilik sektörüne gereken önemi vermediğini de kaydetti.

       

Ntv

13 Ekim—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Merkez Bankası, döviz kurlarında manipülasyon yapa...