Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

TSK Personel Kanununda değişiklik

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 74
16
TSK Personel Kanununda değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında...


Ancak bu şekilde yapılan terfi ve rütbe kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmeyecek. Terfi sırasında olup da belirli oranda sicil mecburiyetini, sicil belgelerinin düzenlenmesinden sonra, 30 Ağustos tarihine kadar tamamlayacak olanlar (albaylar hariç) hakkında “muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır” hükmü uygulanmayacak. Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın “insan gücü temin ve yetiştirme planlarında belirtilecek ihtiyaç duyulan dallarda generaller ve amiraller hariç olmak üzere, ilave bir lisansüstü öğrenim yapan subaylara en fazla 1 yıl daha kıdem” verilecek.

       Bu madde hükümlerine göre verilen kıdemlerin toplamı hiçbir şekilde 4 yılı aşamayacak. Rütbe terfi şartları ve esaslarına ilişkin yeni düzenlemelerin de yapıldığı KHK ile kanunda yer alan “üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları” kapsamına “üsteğmenler” de eklendi. Sicil notu ortalamasına göre sıralanan subaylar, “kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için yüzde 8’i, yardımcı sınıflar için ise yüzde 4’ü oranında” bir üst rütbeye yükseltilebilecekler. Bu terfi oranları, daha önce yüzde 4 ve yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

       Erbaş ve erlerden muvazzaf astsubay olmaya hak kazananların terfi ve kademe ilerlemelerinde de 30 Ağustos tarihi esas alınacak. Aynı rütbe ve nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırasında, “yeterlik derecesi” birinci öncelik olarak aranacak. Kanun değişikliğiyle, “üstün başarılı kıdemli üstçavuş ve başçavuşların terfi esaslarına”, “üstçavuşlar” da eklendi. Sicil notu ortalamasına göre kendi sınıfları içinde sıralanan astsubaylardan, notu en üstün olanlardan başlanmak suretiyle, Kuvvet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanı’nca uygun görülenler, “kendi sınıf mevcudunun muharip sınıflar için yüzde 8’i, yardımcı sınıflar için yüzde 4’ü oranında” bir üst rütbeye yükseltilecekler. Bu oranlar daha önce yüzde 4 ve yüzde 2 idi. Yasada yapılan bir başka değişiklikle, yükselme sırasına girmiş bulunan subay ve astsubaylardan görev esnasında yaralanmaları nedeniyle uzun süreli tedaviye tabi tutulanların rütbe terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi işlemleri de kolaylaştırıldı.

       

MECBURİ HİZMET TAZMİNATI

       KHK ile “mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan” Silahlı Kuvvetler’den herhangi bir şekilde ayrılan subay ve astsubayların ödemekle yükümlü oldukları tazminat miktarı da değiştirildi. Buna göre, bu şekilde ayrılan subay ve astsubaylar, kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak, “ayrıldığı veya ilişiği kesildiği yıldaki masraf değerleri üzerinden” tazminat olarak ödeyecekler. Daha önce bu miktar, “kendilerine yapılmış olan öğrenim masraflarının 2 ile 4 katı” olarak uygulanıyordu. Kanun’un “ödül verilmesine” ilişkin maddesinde de değişiklik yapılarak, “muharebe harekatında, iç güvenlik ve terörle mücadelede, tabii afetlerde ve diğer olağanüstü hal ve durumlarda liyakat, feragat, yüksek hizmet veya yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılık gösteren” TSK mensuplarının da ödüllendirilmesi hükmü getirildi. Kanun’un Ek 19’uncu maddesinde yapılan değişiklikle de, “üstün başarı kıdemlerinin toplamının 7 yılı geçemeyeceği” hükme bağlandı. Bu süre daha önce 5 yılla sınırlandırılıyordu.

       

       

Ntv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında...