Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Turkcell: Mallarımızda haciz yok

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 711
65
Turkcell: Mallarımızda haciz yok

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., menkul ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi br haciz bulunmadığını açıkladı....


Telefon işletme hakkı karşılığında ödenen lisans bedeli tutarına ait KDV’nin ödenmemesi nedeniyle, İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nce verilen cezalı tarhiyatın onanmasına ilişkin kararın kendileri tarafından temyiz edildiği hatırlatılan açıklamada, temyiz isteminin kısmen ret, kısmen kabulü, KDV’ye ilişkin hüküm fıkrasının onanması, ağır kusur cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına ilişkin kararın kendilerine tebliğ edilmediği kaydedildi.

       Tebliğden sonra, tashihi karar yoluna gidilebileceği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

       “İstanbul 2. Vergi Mahkemesi’nce yeniden bozma kararı doğrultusunda karar oluşturulacaktır. Mahkemenin ağır kusur cezasına ilişkin kararı bozulmuş olduğundan bununla ilgili yeniden karar verilinceye kadar, kusur cezasının tahsili de söz konusu değildir.

       Diğer taraftan KDV ile ilgili hesaplanan gecikme faizi hesabının hatalı yapılmış olması nedeniyle tahakkukun iptali istemiyle açtığımız davanın lehimize sonuçlandığı kamuya duyurulmuştu. Buna göre, 18.6 trilyon Türk lirası KDV aslı ödenmiş, 11.1 trilyon lira gecikme faizi ise taksitlendirilmiştir. Kusur cezası, karar Danıştay’ca bozulduğu için yeniden karar verilinceye kadar tahsil edilmeyecektir. Şirketimizin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde haciz bulunmamaktadır.”

Ntv

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., menkul ve gayrimenkulleri üzerinde herhangi br haciz bulunmadığını açıkladı....