Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Uyum yasa tasarıları şekilleniyor

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 73
1
Uyum yasa tasarıları şekilleniyor

Anayasa değişikliğine uyumlu düzenlemeler yapılmasıyla ilgili ilk somut çalışma Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği’nden geldi....
       Düşünce ve ifade özgürlüğü:

       Düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili iki yasada dört madde üzerinde düzenleme yapıldı. Türk Ceza Kanunu’nun (TC) 159. maddesinde düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının cezaların indirilmesi suretiyle genişletilmesi öngörüldü. TCK’nın 312. maddesinde yapılan değişiklikte, “şiddete başvurmaya alenen tahrik” unsuru eklendi.

       Terörle Mücadele Yasası’nın 7. maddesinde yapılan düzenlemede de “şiddete başvurmaya tahrik” unsuru eklenerek düşünce özgürlüğünün sınırları genişletilmesi amaçlandı.

       Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesinde ise yine düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesi amacıyla para ve hapis cezaları unsurları madde metninden çıkarıldı.

       Çalışma yaşı düşürüldü:

       Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 12. maddesi değiştirilerek, gazino, bar gibi içki kullanılan yerlerde ve hamam ve plajlarda çalışma yaşı sınırı 18’e indirildi. Daha önce bu sınır 21 yaş olarak belirlenmişti. Ayrıca getirilen düzenleme ile bu işyerlerinde çalışacak bayanların mülki idare amirinden izin alma zorunluluğu da kaldırıldı.

       Gözaltı süreleri:

       Gözaltı süreleri ile ilgili iki kanunda düzenleme yapıldı. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun (CMUK) 128. maddesinde getirilen düzenleme ile duruşma öncesi gözaltı süresi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde en fazla 4 gün olarak belirlendi. Gözaltı süresinin yedi güne kadar uzatılmasına imkan veren fıkra metinden çıkarıldı.

       Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 16. maddesinde yapılan değişiklikle de gözaltı süresi 4 gün olarak belirlendi. Gözaltı süresinin on güne kadar uzatılmasına imkan veren fıkra metinden çıkarıldı.

       Yargılamanın iadesi:

       Yargılamanın iadesi başlığı altında ise üç kanunun üç maddesinde değişiklik öngörüldü.

       Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 445. maddesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 53. maddesi ve CMUK’un 327. maddesinde yapılan değişikliklerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları doğrultusunda yeniden yargılama yolunun açılması amaçlandı.

       

Ntv

Anayasa değişikliğine uyumlu düzenlemeler yapılmasıyla ilgili ilk somut çalışma Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği’nden geldi....