Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Yoksullara Batı desteği artmalı

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 133
20
Yoksullara Batı desteği artmalı

15 Mayıs—  Zengin ülkeler dünyanın en yoksul ülkelerinin bu kanserden kurtulmalarına daha fazla yardım vaad ederken, Batı’dan yoksull...
FRANSA’DAN HİBE YARDIM ÖNERİSİ

       Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, uluslararası camianın 600 milyon kişiyi silip atamayacağını, insanlığa karşı görevin, şimdi her zamankinden daha çok yerine getirilmesini gereğini vurguladı.

       Fransa’nın kalkınmakta olan ülkelere borçlarının silinmesi programına 10 milyar euro (8.74 milyar dolar katkı verdiğini kaydeden Chirac, Dünya Bankası’nın en yoksul ülkelerde bazı sosyal refah harcamaları türleri için hibe yardımı teminini önerdi.

       Yoksulların kal’e alınmamasının herkesi etkileyen sosyal ve çevre sorunlarına sebebiyet verdiğine dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, “yoksulluk ve güvensizlik uyuşturucu üretimi, örgütlü suçlar ve kaçak göçmen şebekelerinin yayılmasını körüklüyor, hayatta kalma mücadelesi, toprağın verimsizleşmesi, su kaynaklarının tükenmesi, ormansızlaşma ve doğal kaynakların yağmalanmasını hızlandırıyor” dedi.

       Chirac, çare olarak, dış yardım artışı ve daha iyi eşgüdümün yanısıra, özel sektörün yardıma seferber edilmesi, yardım alan ülkelerin de, sorumluluk, kararlılık göstermesini, demokrasi, barış, hukukun üstünlüğü, pazara dönük ekonomiler önerdi. Chirac, uluslararası camianın, yolsuzluklara batmış, baskıcı ve yokedici rejimlere yardım edemeyeceğini vurgulayarak, “totaliter çözümler hayali sönmüştür” dedi.

       

BM BAŞARISIZ KALIYOR

       Dünyanın en yoksul ülkelerini temsilen konuşan Tanzanya Devlet Başkanı Benjamin Mkapa, BM’in bu konudaki ilk konferansının 20 yıl, ikincisinin 11 yıl önce düzenlendiğini, üçüncüsünün toplanmasının başarısızlık belirtisi olduğunu söyleyerek, soğuk duş etkisi yarattı.

       Mkapa, bu konferanslarda en az gelişmiş ülkelerin özel kalkınma ihtiyaçları konusundaki beklentilerinin karşılanıp, uygulanmadığından yakındı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam International’ın icra direktörü John Sayer de, hükümetlerin geçmişteki boş vaadlerini eleştirip, “sözler gerçek değişime dönüştürülmezse, bu tür toplantılara daha az sayıda sivil toplum örgütü katılır, daha çoğu dışarda olacaktır” dedi.

       BM Genel Sekreteri Kofi Annan, zengin ülkelerden yardımları artırmalarını isteyip, en yoksul ülkelerin dış borç yükünün azaltılmasında henüz yeterince iş yapmadıklarını söyledi. Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn da, yoksullukla mücadele için kaynak, bilgi ve taahhüt bulunduğunu, zengin ve yoksul ülkelerle yeni bir bütünlük kurulması gerektiğini anlattı.

       

YOKSULLAR ÖZEL TİCARET STATÜSÜ İSTİYOR

       En yoksullar grubundaki 49 ülke, ABD, Japonya ile Avrupa Birliği (AB) gibi zengin ülkelerden azalan kalkınma yardımlarını artırıp, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) sisteminde en yoksul ülkelere özel ticaret statüsü vermelerini istedi. Grup, kendilerine de daha fazla görev düştüğünü kabul edip, zayıflıklarını gidermeleri gereğini kabul etti.

       Konferansta, yoksul ülkelerin, sadece ekonomik reformları değil, insan hakları, demokrasinin geliştirilmesi ve yolsuzluklarla mücadele gibi siyasi reformları da uygulamaları istendi. Bangladeş Dışişleri Bakanı A.H. Chowdhury ise birkaç yoksul ülkede demokratik reformların şartlı yardım kısıtlamaları içinde uygulanmasının beklenemeyeceğine değinerek, “tabandan devrimi başlattık, fakat, maalesef, demokrasi bir kültür ve hemen olmuyor” dedi. Chowdhury, demokrasi gelişip, yoksulluk zinciri kırılırken, dış yardımların kısılmaması ya da kesilmemesini istedi.

       ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Başkanı Andrew Natsios, “geçmişteki yardım programlarının başarısızlığının en büyük nedenlerinden biri, kaynakların doğru-dürüst kullanılmasını garantileyici güçlü demokratik kurumlar ve sistemlerin yokluğudur” dedi. Natsios, “mesele para sıkıntısı değil, bu ülkelerde siyasi irade olmalı, bu taahhüt olmazsa, paranın başarıyla kullanılacağını ümit etmek çok zordur” diye konuştu.

       

ZENGİNLERDEN TEKNİK ENGELLER

       Yoksul ülkelerin zenginlere ihracatında teknik engeller hala çok fazla. Dünya Bankası’nın bir araştırmasına göre, AB’nin kanserojen bir mantar türü olan aflatoksine ilişkin mevzuatı, Afrika’ya yılda 670 milyon dolarlık hububat, kuru meyve ve kabuklu kuruyemiş ihracatı kaybına maloluyor.

       Gelişmiş ülkeler gayrisafi milli hasılalarının (GSMH) binde 7’sini kalkınma yardımına ayırmayı vaad etmelerine karşın, pek azı bu sözü tuttu, zenginlerin GSMH’lerinden dış yardıma ayırdıkları pay binde 2’ye indi.

       BM’e göre, en yoksullar grubundaki ülkelerin sayısı 30 yılda 25’der 49’a çıkarken, zengin ülkelerin en yoksullara resmi kalkınma yardımları 1990’larda net olarak yüzde 45 azaldı, borç silmelere rağmen, yoksulların dış borçları genelde arttı. Zengin ülkelerden, tarım ürünleri, tekstil ve en yoksul ülkemer için özel önem taşıyan diğer malların ithalatında ticaret engellerinin tümünü kaldırmaları isteniyor.

Ntv

15 Mayıs—  Zengin ülkeler dünyanın en yoksul ülkelerinin bu kanserden kurtulmalarına daha fazla yardım vaad ederken, Batı’dan yoksull...