Trendun: Profesyonel Hizmet Kaynağı ...

Zorunlu Deprem Sigortasında yarın son gün

Güncel Durum : Aktif | Kayıtlı Firma Sayısı : 995
100
Zorunlu Deprem Sigortasında yarın son gün

Zorunlu Deprem Sigortası’nı yarına kadar yaptırmayanlar, bu tarihten sonra meydana gelebilecek olası bir depremde afet yardımlarından yararlanam...


Ayrıca binalarla ilgili tapu tescil işlemleri ile diğer işlemlerde de, zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış ve priminin ödenmiş olmasının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor.

       Vatandaşların 27 Mart 2001 tarihinden önce sigortasını yaptırmaları uyarısında bulunan yetkililer, aksi takdirde olası bir deprem sonucunda vatandaşın mağdur olacağına dikkati çektiler.

       Bu arada sigorta yaptırmamış olanlara ilişkin cezai önlemleri içeren Zorunlu Deprem Sigortası yasa tasarısı ise yaklaşık 3 aydır TBMM gündeminde bulunuyor.

       Kamu binaları ile köylerdeki binalar dışındaki tüm yapıların 27 Mart 2001 tarihine kadar sigortalanmasını öngören Zorunlu Deprem Sigortası yasa tasarısıyla, sigorta yaptırılmaması durumunda para cezası öngörülüyor.

       Tasarıda, sigorta yaptırmayanlara, yaptırmadıkları her yıl için ilgili yılda ödemeleri gereken prim tutarının dörtte biri oranında ceza öngörülürken, Hazine yetkililerinin, ceza miktarının prim tutarının yarısına yükseltilmesi konusunda Başbakanlığa gönderdikleri ek düzeltme yazısıyla da bu cezanın, geriye doğru en fazla üç yıl için uygulanması planlanıyor.

       Hazine yetkilileri, değişikliğin “caydırıcılık” açısından gerekli olduğuna işaret ederken, en önemli caydırıcılığın ise sigorta yaptırılmamış binaların 27 Mart 2001 tarihinden sonra olası bir depremde görecekleri zararın devlet tarafından karşılanmayacak olmasına dikkati çektiler.

       Halen TBMM’de bulunan tasarı, “Bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yeralan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerin” zorunlu olarak sigortalanmasını öngörüyor.

       Tasarının yasalaşmasından sonra yapılacak binalar da, içinde yaşanmaya başlanılmasından sonraki en geç bir ay içinde sigortalanacak.

Ntv

Zorunlu Deprem Sigortası’nı yarına kadar yaptırmayanlar, bu tarihten sonra meydana gelebilecek olası bir depremde afet yardımlarından yararlanam...